Článok bol vytlačený zo servera www.svetgralu.sk

Vytlačené dňa: 11.12.2017 12:28

Úplná adresa článku: http://www.svetgralu.sk/index.php?id=temy_smrt_a_druhy_breh


  TÉMA:    Smrť a druhý breh

 

Prežila som vlastnú smrť

Na operačnú sálu gynekologického oddelenia ma priviezli v bezvedomí. Príčinou môjho kritického stavu bol pokročilý zápal pobrušnice. Vedomie som stratila už niekoľko minút po príjazde do nemocnice; potom si už na nič nespomínam. Náhle som však pocítila, ako ma uchopil mohutný vír.
Hnalo ma to tunelom, na ktorého konci som zbadala neopísateľnú svetelnú žiaru, ktorá sa obyčajnému svetlu nijako nepodobala. Vnímala som jej živú, podmanivú krásu a nevysvetliteľnú milosť, ktorou ma zaplavovala. Počula som nádhernú hudbu, ktorej záchvevy vo mne žijú doteraz. Ako prudký žiar som cítila túžbu nasledovať tento žiarivý obraz, prenikajúci celým mojím vedomím. Takto, v nevýslovnej nádeji som zotrvala v prítomnosti obrazu svetla, ktorý ma svojím upokojujúcim svitom celú obklopoval. Postupne sa mi začal vybavovať môj doterajší život. Ako vo farebnom filme, neuveriteľne živo som pozorovala svoje narodenie, radostné aj smutné okamihy dospievania a začínajúcej
dospelosti..
                                                                     [Celý článok]
Téma:  Smrť a druhý breh


Čo prežíva duša počas spánku?

Význam, aký snovým prežitiam prikladáme, vo veľkej miere odzrkadľuje náš pohľad na svet a človeka. Pokiaľ niekto verí len na matériu, je pre neho človek iba fyzickým telom, s mozgom ako riadiacim centrom. Pokiaľ však predpokladáme, že my ľudia nie sme len telá, a že naše vnútro je duchovnej povahy, potom by v skutočnosti mohlo ísť o zážitky duše. Tým by otázka „Kde trávime noc?“ získala nový, dôležitý význam.
                                                                     [Celý článok]
Téma:  Smrť a druhý breh


Lúčenie

Taký prejav emócií som u neho nikdy predtým nevidela. Najprv odmietal hovoriť, potom mi však porozprával o tom, čo zažil počas narkózy. Zazrel moju matku v svetelnom oblúku, mladú a krásnu, ako sa na neho usmieva. Zažil pocit nekonečnej lásky.
                                                                     [Celý článok]
Téma:  Smrť a druhý breh


Existuje vedomie po smrti?

Otázka čitateľa: Mám veľký strach zo smrti a zo straty vedomia po smrti. Nemám žiadne spomienky na predchádzajúce životy, a tak si ani neviem predstaviť, že by som sa znova narodil v inom tele. Môže človek o tom skutočne niečo vedieť, alebo si svojou vierou v život po živote či v prevteľovanie iba niečo nahovára?
                                                                     [Celý článok]
Téma:  Smrť a druhý breh


Brána duše

V ľudskom tele sa nachádzajú početné nervové pletence; z ktorých najznámejší je solarplexus, slnečný pletenec (slnečná pleteň). Často sa mu pripisuje úloha, ktorá prekračuje jeho organické funkcie a zasahuje do oblasti emócií a psychického života. Je to omyl, alebo skutočne existuje súvislosť medzi slnečným pletencom a nehmotnými javmi?
Plexus, čiže nervový pletenec, je v tele človeka miestom kríženia nervových dráh, ktoré sa stretávajú v malých centrálach a spoločne ovplyvňujú riadenie určitých organických funkcií. 
                                                                     [Celý článok]
Téma:  Smrť a druhý breh


Zažil som smrť

Nikdy sa vážne nezaoberal možnosťou života po smrti. Najprv ho uchvátila skúsenosť, že sa nachádzal mimo svojho doterajšieho tela – a napriek tomu sám nejaké telo mal. Volal svoju ženu, nahlas a zreteľne – ona ho však nepočula. Volal na okolostojacich – nikto nereagoval, avšak on sám mohol všetkých prítomných živo sledovať v akomsi zvláštnom rozpoložení.
                                                                     [Celý článok]
Téma:  Smrť a druhý breh


Pomoci z druhého sveta

Strach zo všetkého, čo je spojené s takzvaným oným svetom, je predovšetkým strach z neznámeho. Pritom sme týmto neviditeľným svetom neustále obklopení. Všetko, čo je nám dôverne známe, by bez koreňov v onom svete nemohlo vôbec existovať. Je mnoho ľudí, ktorí veria, že boli niekedy vo svojom živote ochránení pred škodou alebo nešťastím vďaka veľmi nepravdepodobným alebo neobvyklým udalostiam. Ich blízki potom často komentujú tieto príbehy slovami: „Vtedy si mal pri sebe svojho anjela strážneho!“.
                                                                     [Celý článok]
Téma:  Smrť a druhý breh


Zážitky blízkej smrti


Jana Vozáriková: „Krajina pokoja“

Zvuková ukážka z  CD o zážitkoch blízkej smrti z relácie o Dr. Moodym a Dr. Rietchiem

Človek umiera. Zatiaľ, čo jeho telesné ťažkosti dosahujú vrchol, počuje ako ho lekár vyhlasuje za mŕtveho. Zvyčajne počuje nejaké zvuky, vnímané ako prenikavé, raz ako dunenie inokedy ako zvony v diaľke. Opisuje prechod dlhým tunelom, na čo sa ocitne odrazu mimo svojho tela v tom istom prostredí ako predtým a pozoruje aj oživovacie pokusy. Snaha opísať tento stav je často veľmi problematická, lebo ako tvrdí nejeden, slová, ktoré pozná sa viažu na trojrozmernosť, pričom prostredie, v ktorom sa nachádza je viacrozmerné. Cíti príjemné pocity, pokoj a blaženosť. V zážitkoch sa často opisuje mimoriadne jasné myslenie a pohyb v duchovnom tele, ktoré bez problémov prechádza hmotnými prekážkami.                                            [Celý článok]
Téma:  Smrť a druhý breh


Zdanlivý raj večného odpočinku

Dvere vo veľkej bráne boli otvorené a k nim sa zo všetkých strán ponáhľali ľudia, tlačiac sa u vchodu vo veľkom chvate. Náhlenie, s ktorým sa hrnuli dovnútra, bolo nákazlivé. Sotva sa moji druhovia vrhli na kolená, hneď zasa vyskočili, aby sa v zmätenom chvate ponáhľali vpred. Tlačili sa ku dverám a vo svojom náhlení boli bezohľadní ku druhým. Skoro všetci zabúdali na vážnosť a slušnosť..        [Celý článok]
Téma:  Smrť a druhý brehO umieraní – II. časť

Pri umieraní človeka samozrejme zohrávajú rozhodujúcu úlohu aj jeho osobné väzby k najbližším príbuzným. Smrť je vždy prenikavý zážitok, tak pre odchádzajúceho, ako aj pre pozostalých, ktorí s ním boli spojení. Vyžaduje si - aspoň prechodnú - nutnosť odlúčenia a vyznačuje pauzu v bytí človeka. Stále by sme si však mali uvedomiť: Smrť nie je koniec! Úmrtie nás len ženie na ďalšiu cestu pri veľkom putovaní životom. Kto sa musí odlúčiť od milovaného blížneho, mal by byť pritom schopný odsunúť svoju bolesť z odlúčenia stranou aby uvoľňujúcej sa duši uľahčil krok na druhý breh.        [Celý článok]
Téma:  Smrť a druhý breh


O umieraní – I. časť

Väčšina ľudí dnešnej doby sa domnieva, že má istotu vo svojom presvedčení, že v skutočnosti predsa nikto nevie, čo sa deje, keď musíme tento svet opustiť. Smrť nepokladajú za hodnú myšlienky a zaoberanie sa s takouto nepríjemnou témou prenechávajú filozofom a duchovným.
A predsa otázka, čo sa s nami deje pri umieraní, nenechá v skutočnosti nikoho ľahostajným. V našom živote sme predsa ustavične konfrontovaní s nevyhnutnosťou toho, že musíme zomrieť.       [Celý článok]
Téma:  Smrť a druhý breh


Keď je vidieť neviditeľné

Spätne si spomínam na to, že už ako dieťa som často radšej sedela sama v kúte a rozprávala sa s fikusmi, než aby som sa hrala s inými deťmi. Videla som aj farby okolo ľudí. Raz si moji rodičia priali, aby som sypala kvetiny pri svadbe známych. Ale keď som uvidela nevestu a ženícha, všetko sa vo mne vzoprelo. Videla som okolo nich kalné farby a povedala som, že to nemôžem urobiť, pretože tí dvaja sa aj tak rozídu, lebo sa k sebe nehodia.      [Celý článok]
Téma:  Smrť a druhý breh


Chvíľka na druhom brehu

Pozoroval som, ako lekár začal s oživovacími pokusmi a pritom zistil, že mám zlomené rebrá. Poznamenal pri tom: „Nemôžem mu robiť masáž srdca“. Po niekoľkých minútach vstal a povedal: „Nejde to, tu sa nedá nič robiť, je mŕtvy“. Hovoril bernským dialektom a trochu úsmevnou taliančinou.
Sám som sa tej tragikomickej scéne skoro smial, pretože som vedel, že žijem, že moje ja neumrelo. Tam dolu ležalo len moje mŕtve telo. Situácia vyzerala dosť beznádejne, no vôbec mi to nevadilo.     [Celý článok]
Téma:  Smrť a druhý breh


Smrť - tabuizovaná téma?

Mnohí ľudia, ktorí mali tzv. zážitok blízky smrti, sa cítili placho a hanblivo, pokiaľ o svojom zážitku mali rozprávať niekomu inému. Ich postoj utvrdzovala nedôvera a podozrievanie z klamstva, ktorých sa im od ich poslucháčov dostávalo. Pretože nepoznali nikoho ďalšieho, kto by mal podobný zážitok, považovali svoju skúsenosť za ojedinelú.     [Celý článok]
Téma:  Smrť a druhý breh