Warning: include(menu-herbert_vollmann.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/s/v/u1169/public_html/index.php on line 212

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'menu-herbert_vollmann.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/share/pear') in /www/s/v/u1169/public_html/index.php on line 212

Warning: include(menu-okruhy_tem.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/s/v/u1169/public_html/index.php on line 213

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'menu-okruhy_tem.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/share/pear') in /www/s/v/u1169/public_html/index.php on line 213

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Kto bol Abd-ru-shin

Prosto a neokázalo prišiel, prosto a neokázalo odišiel. Abd-ru-shin opustil Zem po 66 rokoch neustáleho strádania, zrady a nepochopenia od ľudí. Nebolo zástupov, ktoré by mu na poslednej pozemskej ceste prejavili vďaku, pocty a slávu, obklopený bol len manželkou, dcérou a nemnohými priateľmi. Je tragédiou ľudstva, že tí, ktorí mu prinášajú najväčší prospech a pomoc, odchádzajú opustení, akoby sa boli dopustili najväčšieho zločinu. Deň Abd-ru-shinovho pozemského odchodu 6. december 1941 je tak kovovým rydlom zapísaný do knihy veľkého stvorenia ako deň predčasného ukončenia pozemskej cesty, ktorú po nesmiernom vypätí opustil, aby ľudstvu zabránil v tom, čo by už nikdy nedokázalo odčiniť.   [Celý článok]

Zvuková ukážka je z CD o autorovi diela Posolstva Grálu z nášho online obchodu
 


Rádio Regina - rozhovor s MUDr. Eduardom Hurtom

Zvukový záznam rozhovoru
 

MUDr. Eduard Hurta odpovedá na otázky redaktora rádia Regina o Hnutí Grálu ale aj o zmysle života človeka, o zodpovednosti voči Bohu i blížnemu, o tom čo je to viera, čo je šťastie a ako je ho možné nájsť. Pojednávanie o živote a smrti bezprostredne súvisí s otázkami bytia i šťastia človeka a sú nanajvýš naliehavé. Nemožno od toho oddeliť ani poznanie reinkarnácie, ktoré je ľudstvu síce známe už oddávna, ale až Posolstvo Grálu ho podáva v takej jasnosti aby ju človek mohol uvidieť ako prejav múdrej spravodlivosti a lásky Stvoriteľa. Ukazuje človeku ako škodí sebe i druhým, ak svoj život berie povrchne.

      [Celý článok]


Osud a reinkarnácia

Nie je náhoda ak vonkajšie udalosti jedného postihnú a iného ušetria. Hra nášho života má skryté pravidlá, neviditeľné súvislosti, ktoré nemáme odmietať ale mali by sme sa snažiť ich odhaliť. S tým súvisí prijatie svojho osudu, čo znamená dôveru v život, je treba vymaniť sa z predstáv, že všetko je hra slepej náhody. Každý osud v sebe skrýva šancu ako ho zvládnuť a jeho porozumenie hovorí človeku, že koberec osudu po ktorom kráča je utkaný presne pre neho. Kladie úlohy ale zároveň ponúka aj oslobodenie. Ak ho nevnímame ako nepriateľa vždy sa nájdu pre človeka dvere, ktoré sú otvorené pre pochopenie jeho zmyslu a významu pre seba.

                           [Zobraziť video]

Video ukážka je z DVD edície  „Osud a reinkarnácia“
GralsWelt TV Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart
 


Mária z Nazaretu

Zvuková ukážka dramatizácie
 

Mária videla svet krajší ako ho videli iní ľudia. Vo zvukoch i farbách prírody vnímala krásu, odrážajúcu tajuplné pôsobenie svetlých výšin. Hľadajúc lásku, ktorá presahuje pozemské sa rada otvárala svetlým prúdom, ktoré milovala a bdelým duchom toto spojenie udržiavala. Preto bola pripravená k naplneniu diania, pre ktoré žila na zemi a ktoré hlboko zasiahlo do jej bytia i osudu sveta.

      [Celý článok]


Zážitky zo života po smrti

V posledných desaťročiach sa na celom svete skúmali tisícky prípadov, keď ľudia stáli na prahu smrti, ale opäť sa mohli vrátiť do fyzického života. Mnohí z týchto ľudí rozprávali o nezvyčajných udalostiach, väčšina to opisuje ako vtiahnutie do dlhého tmavého tunela až sa ocitli mimo svojho tela. Hovoria o neopísateľne žiarivom svetle, jasnejšom, než akékoľvek iné s akým by sa na zemi dalo porovnať. Každý človek prekonával pri prechode tunelom podobnú situáciu a to bez ohľadu na to akého bol náboženstva, vzdelania, veku či kultúry. Podávali správy o tom ako ich prijímali mŕtvi príbuzní, priatelia a iné osoby, ktoré dávno odišli z toho sveta, spätne uvideli ako v živom filme svoj prežitý život. Mnohí tiež pociťovali neopísateľnú lásku a radosť, ktorá sa nedala porovnať so žiadnym známym pozemským pocitom. Všetci sa však zhodli na tom, že sa ich život po týchto zážitkoch podstatne zmenil a zrevidoval.

                           [Zobraziť video]

Video ukážka je z DVD edície „Smrť a druhý breh“
GralsWelt TV Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart
 


Vedecký výskum o smrti - B. Jakoby

Dá sa skutočne hovoriť aj o vedeckom dôkaze toho, že vedomie existuje nezávisle od tela? Nemecký výskumník smrti Bernard Jakoby rozpráva o výskumoch, zaoberajúcich sa zážitkov medzi životom a smrťou. Vedci skúmajú účinky zážitku na jednotlivého človeka, hovorí o nadobudnutí nových sociálnych postojov. Pozoruhodným faktom je jav, že napriek tomu, že sa všetko odohráva max. do 5 až 10 minút, môže dôjsť až k maximálnej zmene osobnosti. Všetci, čo mali zážitok so svetlom sa vrátili ako zmenení ľudia, pretože sa stretli s tak intenzívnym zážitkom lásky, aký ešte nezažili. Vedci len potvrdzujú skutočnosť, že je najvyšší čas prehodnotiť všetko, čo sa týka smrti. I napriek všetkým výsledkom, ktoré vedci majú sa však tieto poznatky vôbec neusídlili v masovom vedomí, hovorí sa o mimoriadnej povrchnej spoločnosti, aká dnes nemá páru. Príde však čas, keď sa bude musieť každý bez pretvárky pozrieť pravde do očí, všetky zážitky totiž poukazujú na to, že sme za svoj život plne zodpovední a za všetko si môžeme iba sami.

                      [Zobraziť video]

Video ukážka je z DVD edície „Smrť a druhý breh“
GralsWelt TV Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart
  


Depresia a jej príčiny

Naša spoločnosť blahobytu je zameraná prevažne na výkon a úspech, ale nie na zmysel života. Následkom toho je vnútorná prázdnota a stav beznádeje vedúcej až k ťažkým duševným poruchám. Je v našich rukách, aby sme si spomenuli na to, čo nás robí ľuďmi – na svojho ducha, pretože život človeka nemôže byť zameraný len na mozog a myšlienky. Prekážkam, vytvoreným nesprávnymi životnými postojmi však nie sme vystavení bez obrany.
Duchovné jadro človeka hľadá zmysel, s ním sú spojené cnosti, pojmy ako svedomie, odvaha, dôstojnosť, zodpovednosť, sloboda, láska a spravodlivosť, a sú to práve ony, ktoré sa majú aktívne postaviť do centra nášho života.

                                  [Zobraziť video]

Video ukážka je z DVD edície „Strach a depresia“
GralsWelt TV Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart
 


Epidémia strachu

Podľa psychoterapeutky Susanne Barknowitzovej spočíva problém strachu v tom, že človek sa prevažne zameriava na seba, neustále sa pozoruje, skúma svoje vlastné reakcie, čo bujnie najviac vo vonkaších podmienkach blahobytu. Keď však robíme veci z vnútorného presvedčenia, z určitého odovzdania sa, preto, že sa naozaj o niečo chceme zasadiť, nezávisle od priania šťastia pre seba, lež kvôli veci alebo človeku, potom nastúpi radosť a šťastia aj ako vedľajší efekt. Možno povedať ako dar. Najlepšou pôdou ako sa oslobodiť od strachu je dôvera. V konečnom dôsledku dôvera v Boha.
Duchovné v nás nie je abstraktné, je skutočné a dá sa poznať v cite, vo svedomí a životnom teple srdca. Je to práve cit, ktorý nám dáva pochopiť ľudské v človeku.

                            [Zobraziť video]

Video ukážka je z DVD edície „Strach a depresia“
GralsWelt TV Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart
 


  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!