Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Zdravie a medicína

 
Autizmus
Autor: Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Zistenie, že dieťa je postihnuté diagnózou PAS, je veľkou skúškou rodičovskej lásky, výzvou na zamyslenie sa nad hodnotami svojho života, zodpovednosťou rodičov i nad schopnosťou milovať toho, kto nie je v našich očiach dokonalý a nenaplňuje naše očakávania. Našim očiam, srdciam a mysliam zostáva duchovné posolstvo tejto novodobej hrozby našej civilizácie ukryté. Čo nám chce naznačiť táto veľká skupina postihnutých bytostí, ktoré sú našim srdciam najbližšie, a aké precitnutie ich môže vyslobodiť z ich zakliatia?


I keď so stanovením diagnózy bývajú často problémy a nejasnosti, môžeme povedať, že deti s diagnózou PAS sú „iné“. Už malý kojenec nereaguje na blízkych ľudí vo svojom okolí, niekedy sa pozerá na jedno miesto dlhú dobu, nepozerá sa na matku či inú osobu, ktorá sa nad ním skláňa, často plače a neupokojí sa ani v matkinom náručí. Autistické dieťa sa neusmieva. I v ďalšom vývoji prejavuje očividný nezáujem o kontakt s ľuďmi, vrátane najbližšej rodiny, a neschopnosť komunikovať a nadväzovať kontakty s okolím.

Pokiaľ dieťa nevysloví ani jediné zmysluplné slovo vo svojich šestnástich mesiacoch, pokiaľ nedokáže skombinovať dve slová vo veku dvoch rokov, neodpovedá na svoje meno, radno uvažovať o vážnej poruche vo vývoji. Pred dosiahnutím 3. roka je už zrejmý oneskorený vývoj reči a neschopnosť využívať reč v sociálnom kontakte.

Epidémia autizmu v USA

V mnohých dokumentoch sa uvádza, že v USA je postihnuté v priemere jedno dieťa zo 100 - 150 novorodencov. Posledné štatistické prieskumy však ukazujú, že v niektorých štátoch, ako napr. v New Jersey, má symptómy autizmu dokonca každý 65-ty chlapec. Autizmus sa stal v poslednej dekáde vo vyspelých krajinách sveta – v Amerike, Kanade, Veľkej Británii i Japonsku – takým veľkým problémom, že americká vláda vyhlásila v marci 2009 federálny krízový strategický plán hľadania príčin autizmu. Je pochopiteľné, že na tento výskum sa vydáva mnoho prostriedkov a venujú sa mu početné tímy bádateľov a kliník po celom svete.

Vzhľadom na prudký nárast autizmu na prelome tisícročí bude hľadanie jeho príčin mimoriadne dôležité. Je potrebné zistiť, čo sa v tom období zmenilo v lekárskej starostlivosti, vo výžive, prostredí i v každodennom spôsobe života. Aj k nám prenikla snaha o hľadanie vinníkov v očkovaniach, a to predovšetkým vo vakcínach obsahujúcich ortuť.

Mnohí rodičia postihnutých detí podali súdne žaloby na výrobcov vakcín. Boli sme svedkami jednak rozsiahlych diskusií výskumníkov i klinických lekárov, jednak svedkami mnohých sporov rodičov, politikov i zástupcov oficiálnych zdravotníckych inštitúcií o podiele ortuti na vzniku autizmu. Dlhoročné spory uzavrel Federálny súd USA na jar 2009 rozhodnutím, že ortuť z vakcín nie je príčinou autizmu.

Spoločne s profesorom neurochirurgie Russellom Blaylockom, mojím dlhoročným spolupracovníkom z USA, sme boli prekvapení tým, že nepovšimnutým zostáva základné poškodenie, ktoré môže vyvíjajúcemu sa mozgu spôsobiť neuvážené očkovanie – totiž chronický zápal. K tomu sa pridávajú nové neurotoxické látky z prostredia a potravinových reťazcov; z nášho pohľadu sú to predovšetkým glutaman a aspartam – chute, ktoré zabíjajú, a fluorid a hliník – prvky, ktoré moderná medicína považuje za zdraviu prospešné a neškodné.

Na označenie kľúčovej príčiny vzniku rozličných symptómov autizmu sme zvolili pomenovanie imunoexcitotoxicita. Tieto naše názory sme publikovali v rozsiahlom prehľade v prestížnom biomedicínskom časopise. Považovala som za svoju povinnosť rozpracovať náš pohľad na možné príčiny autizmu spoločne s prehľadom toho, čo je v súčasnosti o autizme z molekulárnej a bunkovej perspektívy známe a sprostredkovať tieto informácie čitateľom a v prvom rade rodičom, ku ktorým dieťa s autizmom prišlo a o ktorých som sa presvedčila, že dychtia po nových poznatkoch.

Čo nám z prostredia škodí?

Niet pochýb o tom, že mnoho toxických látok z potravín a nápojov pôsobí rovnakým mechanizmom – poškodzujú a zabíjajú nervové bunky, alebo spôsobujú výrazné zmenyv ich činnosti. Medzi tieto látky patria fluoridy a hliník, ktoré sú prakticky na celom území USA pridávané do pitnej vody. Ďalšími vinníkmi na našom zozname sú neurotoxické aminokyseliny glutaman a aspartam.

Ak si uvedomíme zdravotné riziká, ktoré tieto látky znamenajú, nemalo by byť ťažké dôsledne sa im v rámci prevencie i terapie vyhýbať. Ibaže producenti mnohých miliónov ton fluoridov, glutamanu a aspartamu majú dostatočné finančné prostriedky na to, aby preukázali „neškodnosť a bezpečnosť“ týchto látok. Úsilie desiatok vedcov o zastavenie fluorizácie pitnej vody v USA a Kanade, ktoré trvá už niekoľko desaťročí, sa stále nestretáva s porozumením štátnych inštitúcií. U nás bola fluorizácia pitnej vody zastavená v roku 1993 z ekonomických dôvodov, takže pre rodičov by nemalo byť problémom vedome sa vyvarovať nápojov a výrobkov obohatených fluoridom.

Veľký tlak rodičov a verejnosti spôsobil, že výrobcovia odstránili z vakcín pre americké deti thimerosal – antiseptikum, obsahujúce neurotoxickú ortuť. Zostal zachovaný iba vo vakcíne proti chrípke.

Posolstvo autistov?

Jestvuje mnoho dôkazov a pozorovaní o tom, že autisti majú zvláštne spojenie s vecami, ktoré označujeme ako mystické, duchovné či božské. Niektorí majú schopnosť neverbálnej komunikácie so zvieratami, rovnako ako spojenie s anjelmi a bytosťami v spirituálnych svetoch. Môžu omnoho lepšie vnímať veci, ktoré sú neviditeľné. Viacerí autisti majú výnimočné schopnosti, ktoré označujeme ako geniálne.

V mojej knihe nájde čitateľ i dojemné príbehy niektorých autistov, ktorí prejavujú mimoriadne schopnosti, i tých, ktorí sa zo svojho postihnutia uzdravili. Mnohým rodičom a pozorovateľom môže taký zážitok pomôcť zmeniť postoj k dieťaťu s PAS. Nie je to neposlušný, nevychovaný, ani hlúpy či zlý nepodarený tvorček, ale je to duša uzatvorená vo svojej kukle, ktorá čaká na to, kým jej vytvoríme prostredie, v ktorom bude môcť žiť a rozvinúť svoje schopnosti. Autisti sú poslovia, ktorí čakajú na naše precitnutie.
 

Podobné články:
Svet Grálu č.5: Zázračné deti a autizmus, autor článku Dieter Malchow
Svet Grálu č.21: Stretnutie s Jensom - muzikoterapia s autistickými deťmi, autor článku Mathias Elsner-Heyden
 

(viac vo Svete Grálu č.23/2009)

Ak vás v článku niečo zvlášť zaujalo, alebo máte v tejto oblasti osobnú skúsenosť, napíšte nám.

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia