Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Výchova a vzdelanie

 

Máš ctiť otca a matku!

Slovo "matka" alebo "otec" by vždy malo prebudiť horúci vrúcny cit, z ktorého pred dušu dôstojne vystúpi obraz v plnej čistote varujúc alebo súhlasiac, ako hviezda udávajúca smer v celom pozemskom bytí!

Toto prikázanie dal Boh ľudstvu. Vyvolalo to ale nesmierne duševné boje. Nejedno dieťa, nejeden dospelý ťažko zápasil, aby najhrubším spôsobom neporušili práve toto prikázanie.

Ako môže dieťa ctiť otca, ktorý sa znižuje na opilca, alebo matku, ktorá svojou náladovosťou, svojím neskrotným temperamentom, nedostatkom sebavýchovy a mnohým iným strpčuje hodiny otcovi i celému domu a úplne znemožňuje, aby zavládla pokojná nálada!

Môže dieťa ctiť rodičov, keď počuje ako si navzájom hrubo nadávajú, klamú sa, alebo sa dokonca bijú? Nejedna manželská scéna urobila deťom z prikázania muky, spôsobila, že jeho plnenie sa stalo nemožným.
                                                    [Celý článok]
Téma:  Výchova a vzdelanie


Cítenie sa známkovať nedá

Učím študentov vo veku od pätnástich do devätnástich rokov. Je to pre mladých ľudí obdobie fyzicky a psychicky veľmi náročné, ba dramatické. V tomto veku sa telo rýchlo premieňa a prebúdza sa duch. Búrky telesné sprevádzajú búrky duševné. Dospievajúci sú náladoví a často veľmi výbušní, emócie zvládajú ťažko. Veľmi rýchlo „rekognoskujú“ terén a rýchlo vyhodnotia každú situáciu. Hocikedy nemilosrdne, v neprospech ostatných. Neuznávajú kompromisy, čierna je čierna, s bielou sa nekamarátia. A basta!
                                                    [Celý článok]
Téma:  Výchova a vzdelanie


Viac porozumenia pre blížneho

Čo ako sa Ježiš namáhal utvárať cesty človeka v hmotnosti prostredníctvom úcty a chápajúcej lásky voči svojim blížnym cestu trvalého, neskonalého šťastia, vedúcu len kvitnúcimi záhradami plnými nádhernej krásy, práve tak veľmi sa človek týmto varovaniam a radám uzatváral a jednoducho ich nerešpektoval.
                                                    [Celý článok]
Téma:  Výchova a vzdelanie


Očistiť od zlého

Spomínam si, ako veľmi som sa zašpinil, keď som za starých čias vždy na jeseň musel do pivnice odpratávať uhlie. Nákladiak doviezol túžobne očakávaný náklad paliva priamo pred pivničné okno a vyklopil ho tam. O uskladnenie sa teraz musel postarať nájomca sám. Prezliekol som sa a dal sa do ťažkej práce, trvajúcej niekoľko hodín. Musím podotknúť, že to neboli brikety – tvrdé lisované uhlie, ale bolo drobivé a pri manipulácii sa rozlamovalo. Lepivý uhoľný prach, ktorý pri tom vznikal, sa usádzal na celom tele.
                                                    [Celý článok]
Téma:  Výchova a vzdelanie


Je rodina prežitok?

Sociológovia uvádzajú, že v živote mnohých dvadsiatnikov a tridsiatnikov chýba vlastná rodina a deti, ktoré v období reálneho socializmu boli považované za základný znak dosiahnutia dospelosti a osamostatnenia sa od rodičov. Zdá sa, že sa v súčasnosti stále viac presadzuje dospelosť bez rodiny a bez detí. Platíme za to postupnou stratou schopnosti partnerského spolužitia a prispôsobenia sa inému človeku. A tak sa ľudia často sami seba pýtajú, kvôli čomu vlastne ešte uzatvárať manželstvo.
Články o rodine, rozhovory s matkami patria k najčastejším, najčítanejším, zároveň k tým najobyčajnejším… a predsa sa život v rodine môže prirovnať k vysokej škole, v ktorej síce nekončíte s diplomom, ale s bohatstvom, skúsenosťami, pri ktorých dozrievate.
                                                    [Celý článok]
Téma:  Výchova a vzdelanie


Láska muža a ženy

Túžba človeka po láske je vo svojej podstate „iba“ túžbou duše po Bohu. Na to, aby ju objavil, stačí otvoriť svoje srdce, lebo kľučka na srdci je len zvnútra. Kto vedome a zodpovedne pristupuje k láske, nemôže zostať takým, aký je, ale snaží sa stávať čoraz lepším, plnším, veď ho vedie Láska.
                                                    [Celý článok]
Téma:  Výchova a vzdelanie


Zanedbávané čítanie

Pre vývoj detí je dôležité viesť ich k čítaniu a počúvaniu. Kto ako dieťa objaví lásku ku knihám, bude rád čítať aj neskôr v čase dospievania a dospelosti. Samozrejme, existuje veľké množstvo kvalitných a vzácnych filmov a rozhodne nejde o to deťom ich upierať. No je dôležité vyvážiť pomer medzi pasívnym vnímaním televízie a rozvíjaním zanedbávaných stránok detskej duše čítaním či počúvaním kníh.
Pri sledovaní rozprávky v televízii sa dej odohráva predovšetkým na obrazovke a dieťa ho vníma očami. Televízna rozprávka v ňom vyvolá však iba povrchné dojmy. To, čo vidí, je totiž dianie, ktoré sa už odohralo úplne niekde inde. Dieťa iba konzumuje výsledok – vonkajší obraz. Sedí oproti nemu a pasívne sa pozerá. Takto však nemá priestor na fantáziu a nemusí si vytvárať svoj vlastný vnútorný obraz.
                                                [Celý článok]

Téma:  Výchova a vzdelanie


Sú tak zraniteľní …

Dôležitým aspektom výchovy dospievajúcej mládeže je vzájomná dôvera. Dôvera sa musí budovať, nevznikne sama od seba. Nestačí povedať: „Budeme si dôverovať!“ Mladí ľudia sú dnes nedôvery plní. Sklamala ich škola, zažili sklamanie v láske, dokonca aj sklamanie zo svojich rodičov. Klame ich politický systém, klamú ich reklamy aj zloženie jogurtov. Počasie je iné, než predpovedali v správach a tá, ktorá mu včera povedala, že ho miluje, má dnes oči len pre jeho kamaráta. Tak čo s dôverou? – Stavať od základu tehlu k tehle a veriť, že stavba bude schopná odolať i ťažkým búrkam.
                                                [Celý článok]

Téma:  Výchova a vzdelanie


Byť matkou nie je najvyššou úlohou ženy
z knihy Richarda Steinpacha Čo je vlastne žena

Nikde sa tak neprejavuje chybné oceňovanie určenia úlohy ženstva vo Stvorení, ako pri hodnotení materstva. Svetový Deň matiek sa síce snaží o vyzdvihnutie ušľachtilého a vrúcneho prejavu úcty k matkám a z tohto dôvodu by sa mu to nedalo vytknúť, ak by sa pritom zároveň nevyvíjali snahy o klamný, ničím nepodložený a neoprávnený názor, že byť matkou je najvyšším naplnením ženského pôsobenia na zemi. Ak je človek schopný rozoznať rozdiel medzi pozemskou a duchovnou úlohou ženy, dokáže aj vytušiť, akú ťažkú závoru pre duchovný rozvoj tým Lucifer ľudstvu zarazil.
                                                [Celý článok]
Téma:  Výchova a vzdelanie


Školy budúcnosti?

Maria Montessori – talianska lekárka na začiatku dvadsiateho storočia dospela k prekvapivému zisteniu, že dieťa sa naučí chodiť, hovoriť, manipulovať s predmetmi pomocou svojej vlastnej tvorivosti, a nie preto, že ho to dospelí učia.
Ako prvá spoznala a verejne vyhlásila, že deti jednoducho nie sú malí dospelí. Jej pozorovania ju priviedli k záveru, že vývoj detí prebieha podľa vlastných zákonov, ktorým sa musí výchova aj vychovávateľ prispôsobiť. Mária Montessori a následne reformné pedagogické hnutie usilovali nielen o zmenu vo vtedajšom spôsobe výchovy, ale kládli si omnoho vyššie ciele: dopomôcť človeku k inému, slobodnejšiemu bytiu a tým zmeniť i postoj spoločnosti v duchu hesla jej výchovných snažení: „Pomôž mi, aby som to zvládol sám.“.       [Celý článok]
Téma:  Výchova a vzdelanie


Rodia sa deti budúcnosti?

Už oddávna existovali deti, ktoré boli nápadné svojimi zvláštnymi schopnosťami. Zdá sa však, že v poslednom čase pribúda počet týchto zvláštne obdarených detí. Tým nie sú myslené len deti, ktoré sa odlišujú mimoriadnou inteligenciou, umeleckým nadaním alebo inými vysoko cenenými vlastnosťami. Tými sa síce tiež môžu vyznačovať, ide tu však hlavne o deti, ktoré prídu na svet s vnútorným poznaním, pričom výrazne vyciťujú a rozlišujú medzi správnym alebo nesprávnym, pravdivým alebo nahováraným, pravým alebo nepravým. Sú to deti, od ktorých sa môžeme učiť znovu nájsť cestu, ktorú sme stratili. A to je v súčasnosti veľmi naliehavé, pretože naša spoločnosť už dávno stratila zo zreteľa spoľahlivý ukazovateľ cesty a hrozí, že celý svet smeruje ku skaze..       [Celý článok]
Téma:  Výchova a vzdelanie


Rešpektovať druhého znamená duchovne ho nespútavať

Pravdepodobne ste si v detstve či počas dospievania v situácii, keď vám niekto nadával a robil výčitky, povedali: „Keď raz budem mať vlastné deti, nikdy sa k nim takto správať nebudem!“ A po rokoch zisťujete, že voči vlastným deťom používate rovnaké výrazy, dokonca aj ten istý tón hlasu, ktorý vám vtedy tak vadil. Naším seriálom chceme prispieť k pochopeniu toho, prečo niektoré zaužívané spôsoby výchovy a komunikácie nefungujú, a ponúknuť alternatívy, ktoré pomáhajú prelomiť bludný kruh odovzdávania stále tých istých neefektívnych a únavných spôsobov ďalším generáciám..   [Celý článok]
Téma:  Výchova a vzdelanie


Prečo je treba deti učiť vlastnej pohyblivosti?

Výrazná schopnosť usudzovať na základe zdravého pojmového poriadku tvorí bezpečný základ, na ktorom môžu vyrastať v sebe pevní ľudia. V dnešnej spoločnosti sa, žiaľ, mnohé vyvíja opačným smerom. Uveďme napríklad podprahové zmeny osobného sveta pojmov, ku ktorým dochádza napríklad pôsobením reklamy. Človek má byť ovplyvňovaný, a nie podporovaný v schopnosti samostatne usudzovať. Keďže deti sú zvlášť ľahko prístupné vonkajším vplyvom a ich schopnosť usudzovať ešte nemôže byť plne vyvinutá, pretože im chýba prehľad a skúsenosti, zameriavajú na ne moderní zvodcovia svoju pozornosť obzvlášť radi, lebo sú pre nich ľahkou korisťou.   [Celý článok]
Téma:  Výchova a vzdelanie


 
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia