Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Veda a reč prírody

 

Výskum myšlienok

Viaceré výsledky výskumov potvrdzujú, že myšlienky majú vplyv, s ktorým sa doteraz nepočítalo. Vďaka ich preukázateľnému účinku je teraz jasné, že musia aj samé ako také z niečoho pozostávať, nemôžu byť ničím. Ich pôsobenie je nenápadné, no dostatočne citeľné.
Každý bude iste súhlasiť s tým, že smutné a depresívne myšlienky podobne ako aj myšlienky optimistické a veselé silne ovplyvňujú celkový duševný, psychický i telesný stav človeka. Tu ide predovšetkým o naše vnútro, vonkajší svet akoby nimi ostal nedotknutý. Navyše sa zdá, že myšlienky nášho denného života môžu byť dosť silné na to, aby na nás doliehali i v noci počas spánku. Desivý večerný film alebo vážnejšie pracovné či osobné problémy sa nám neraz premietajú i v snoch.
                                                            [Celý článok]
Téma:  Veda a reč prírody


Energia atómu

Matéria nie je mŕtva, strnulá masa, ale je v neprestajnom, nám neviditeľnom pohybe. Jej stavebné kamene, elementárne častice, sa trvalo pohybujú. Nositeľmi tejto sily, ktorá všetko uvádza do pohybu a všetko udržuje v pohybe, sú nepredstaviteľne malé, a pritom čo do energie obrovské duchovné častice, ktoré sú so svojimi záhalmi „inkarnované do hmotnosti“ a po rozpade matérie, resp. po uvoľnení schránok, sa opäť uvoľnia.
Bytostné sily prírody spolu pomáhajú pri tejto tvorbe atómov formovaním „jednotlivých častíc“ ako protóny a elektróny, ktoré sú potom spájané dohromady a držané pokope magneticky pôsobiacimi duchovnými časticami. Vznikajú jadrá, okolo ktorých krúžia elektróny tak, ako obiehajú planéty okolo slnka.
                                                            [Celý článok]
Téma:  Veda a reč prírody


Gnómovia a elfovia Islandu - skrytý národ

Island je známy vďaka jedinečnej kráse svojej krajiny – a tiež tým, že si jeho obyvatelia zachovali živý vzťah k prírodným bytostiam. Presvedčenie o existencii sveta gnómov a elfov vedie dodnes k zvláštnej forme spolupráce: Islanďania sa vyhýbajú stavbám domov alebo ciest na určitých miestach, ktoré patria „skrytému národu“.
Rozprávky a legendy, ktoré pojednávajú o gnómoch, elfoch a iných prírodných bytostiach, nájdeme všade na svete. Ale nikde inde na svete, iba tu na Islande berú tieto bytosti ako realitu, s ktorou je nutné počítať. Podľa jednej štúdie uvádza 5 % Islanďanov, že také bytosti videli a 55 % je presvedčených o ich existencii, alebo ju prinajmenšom považujú za vysoko pravdepodobnú.
                                                            [Celý článok]
Téma:  Veda a reč prírody


Navigácia u zvierat

Keď sa zamyslíme nad navigačnými schopnosťami zvierat, začnú nám technické prístroje pripadať banálne. Zvieratá nás svojimi jemnými senzormi, ktoré im umožňujú orientovať sa v priestore, stále prekvapujú. Dôležitú úlohu tu podľa vedcov hrá magnetické pole Zeme. O pozoruhodnom spôsobe orientácie u zvierat sme hovorili s Dr. Ing. Franzom Pastom z Mníchova, ktorý sa touto tematikou zaoberá už mnoho rokov.
                                                                                                         [Celý článok]
Téma:  Veda a reč prírody


Následky nehmotného znečistenia

Pretože je hrubohmotný svet odvislý od sveta jemnohmotného, vyplýva z toho tiež spätné pôsobenie všetkého diania vo svete hrubohmotnom na svet jemnohmotný.
V plazmovej fyzike vysokých teplôt sme nútení uzatvoriť plazmu do nehmotnej schránky. Takými schránkami sú magnetické polia vytvárané cievkami. Magnetické polia nie sú hmotné, napriek tomu na hmotu pôsobia. V posledných desaťročiach sa ukázalo, že časovo premenné magnetické polia, či už sú prírodného pôvodu alebo sú vyvolané sieťovým napätím o frekvencii 50Hz, môžu mnohostranne – i negatívne – ovplyvňovať biologické systémy vrátane človeka. To isté platí pre elektromagnetické žiarenia až do veľmi vysokých frekvencií. Podobne ako u materiálneho znečistenia životného prostredia vznikol pre tento jav v anglosaských jazykoch pojem „elektromagnetický smog“.
                                                                                                         [Celý článok]
Téma:  Veda a reč prírody


Zánik hmoty

Ako súvisí biblické „zatratenie“ s vedeckými poznatkami súčasnosti? Čo je zánik hmoty a akých svetov sa týka? V 20. storočí sa ukázalo, že newtonovský obraz o svete, ktorý sa zakladal na trojrozmernom modeli hmotných telies, je už nedostatočnou predstavou. Priblížime si niekoľko prekvapení, na ktoré narazila moderná fyzika a astronómia v obrovských priestoroch vesmíru. Okrem toho sa pozrieme na pozoruhodnú zhodu v predpovediach o zániku hmoty – medzi vedou a popismi výsostne duchovne zameraného knižného diela.
                                                                                   [Celý článok]
Téma:  Veda a reč prírody


Objav Pluta a znamenia doby

Objav akejkoľvek planéty sa vždy spájal s nejakým vývojovým skokom celého ľudstva. To znamená, že objav je načasovaný na určitý okamih a je rovnoznačný s nástupom nového, silného pôsobenia.
Neznamená to však, že začína pôsobiť až od toho okamihu. Je to niečo ako pôrod – keď sa niekto na Zemi narodí, neznamená, že práve vznikol. Narodí sa – to znamená, že prejde hranicu z onoho sveta sem, že sa začal tu na Zemi prejavovať. A v tejto pozemskej podobe je ľuďom viditeľný a môže medzi nimi aj silnejšie pôsobiť.
Rovnako je to aj s planétou. Od chvíle svojho objavenia začína Pluto silnejšie uplatňovať svoj vplyv, ktorý poznamenáva celú dobu.                        [Celý článok]
Téma:  Veda a reč prírody


Ani zázrak ani náhoda

 [Celý článok]
Téma:  Veda a reč prírody


Posolstvo kruhov

Už u tej najobyčajnejšej rastliny by sme sa mali s obdivom pýtať, ako je vôbec možný jej vznik a ako vysvetliteľný jej tvar. A až potom, keď pozorujeme jej bleskový rast, zostávame stáť v nemom úžase. Mohol by byť teda za tvorbou kruhov v obilí úmysel ukázať nám, ľudstvu, ktoré prepadlo materializmu, že existuje ešte iná, vyššia realita, pôsobiaca mimo oblasť viditeľného? Pre bádateľov o kruhoch v obilí je to prijateľná teória.                       [Celý článok]
Téma:  Veda a reč prírody


Živá voda

Podľa Schaubergerovej vodnej teórie je voda živá látka ktorá sa rodí a ďalej vyvíja a obvykle môže prechádzať do vyšších foriem energie, pri nesprávnom zachádzaní však môže tiež zomrieť. I obmedzený objem vody môže rásť nie v obvyklom význame v zmysle rozpínania pri zahrievaní, ale inak. Schauberger k tomu povedal:
Prirodzene sa pohybujúca voda sa rozmnožuje. Zvyšuje svoju kvalitu a sama od seba stúpa vo svojej nádhere. Mení bod varu a mrazu a múdra príroda tohto javu využíva, aby vodu bez pumpy zdvihla na najvyššie horské vrcholy, ako je tomu v prípade horských prameňov. Pojem „zdvíhať" nemožno brať doslovne, pretože tu ide o prirodzený dej rozširovania a pozdvihovania sa. Ten zasa slúži zrodu vzduchu, vytvoreniu vzdušnej schránky, ktorá pomáha vývoju vyššieho života.                                                                                                     [Celý článok]
Téma:  Veda a reč prírody


Vzbura živlov – týraná planéta

Podnikové noviny poisťovne Allianz pred časom napísali: „Príroda sa búri. Cyklónmi, povodňami a výbuchmi sopiek pustoší stále častejšie obrovské územia, ako by chcela zmietnuť ľudí z povrchu zeme.“
Neprejde rok, v ktorom by sa nevyskytlo niekoľko rozsiah- lych prírodných katastrof. Skupina výskumníkov jednej mníchovskej poisťovne pozorovala, že v posledných dvadsiatich rokoch zreteľne vzrástol počet extrémnych atmosférických udalostí ako sú búrky, záplavy, zosuvy pôdy, vlny mrazu a lesné požiare. Pre výskumníkov je to jasné znamenie, že dochádza k zmene klímy.                                                                                                     [Celý článok]
Téma:  Veda a reč prírody


Kto radí bylinkárom?

Liečivé vlastnosti bylín väčšinou neboli objavené modernými výskumami, ale sú súčasťou starého poznania, zhromaždeného v priebehu niekoľkých tisícročí.
Ako objavili naši dávni predkovia účinky liečivých rastlín? Vychádzali ich znalosti len z empirických skúseností, alebo ich získali aj iným spôsobom?
Pripusťme, že hmota, ktorú okolo seba vnímame pomocou našich piatich zmyslov, nie je jedinou existujúcou skutočnosťou. Aj niektoré výskumy potvrdzujú, že fyzické materiály, tvoriace napr. minerály, alebo telá rastlín a zvierat, sú oživované, vedené a riadené jemnými telami – napríklad astrálnym telom; jeho existenciu preukázali aj Kirlianove fotografie.                             [Celý článok]
Téma:  Veda a reč prírody


Odkiaľ prichádzajú vynálezy?

Vo všeobecnosti sa predpokladá, že vynálezca musí byť človek s mimoriadnym nadaním, čo však nie je nevyhnutne pravda. Niekedy stačí priemerné technické chápanie a dokonca nie je nevyhnutné ani inžinierske vzdelanie. Ani talent nerozhoduje o budúcom úspechu či neúspechu vynálezcu. Rozhodujúce sú celkom iné kritériá. Know-how vynálezcu je zväčša veľkou neznámou a neexistujú ani špeciálne kurzy či učebnice. Avšak vynálezcovia sú predsa v niečom výnimoční, musia mať preto niečo čo nemajú iní. Aké je tajomstvo ich úspechu?                    [Celý článok]
Téma:  Veda a reč prírody


Sila smerovaná do vnútra

Pri obvyklej forme premeny energie sa značná jej časť nenávratne stráca – táto skúsenosť sa v neposlednom rade stala zásadou termodynamiky. Príroda k nej dáva – ako Schauberger tvrdí – ešte energiu „zadarmo“, ak súhlasí technické usporiadanie. A ono bude súhlasiť, ak dokážeme neu- dierať na deštruktívne, obmedzujúce struny prírody, ale rozvibrujeme ich do budujúceho pôsobenia.                             [Celý článok]
Téma:  Veda a reč prírody


Ako čeliť dračím žilám?

Okolo zeme je elektromagnetické pole, ktoré má priečne vlnenie s veľkou vlnovou dĺžkou, ktoré môžeme merať. V mieste, kde je nejaká geologická anomália (podzemný prameň, zlom, rudná žila a pod.), vzniká pri prízemnej vlne zmena štruktúry elektromagnetického poľa, ktorá spôsobuje takzvaný prútikársky efekt. Nevieme ju zatiaľ merať prístrojmi. Negatívnosť vplyvu geopatogénnej zóny je zvyšovaná elektromagnetickým smogom, ako je napríklad žiarenie z mobilných telefónov.       [Celý článok]
Téma:  Veda a reč prírody


Vidí veda auru?

V našom jazyku jestvujú pojmy a rečnícke obrazy, ktoré vznikli dávno pred týmito najnovšími výsledkami výskumu, a predsa sa zdá, že ich reflektujú. Poznáme ich všetci a denne ich používame: kritizuje sa „vyžarovanie nejakého človeka“, alebo s niekým nie sme „na rovnakej vlnovej dĺžke“. Namiesto „vyžarovania“ používame tiež do istej miery všednejší pojem „aura, ktorá človeka obklopuje“. Spravodajský magazín „Spiegel“, ktorý ťažko možno podozrievať zo spojenia s ezoterikou, používa pojem „aura“ v každom treťom vydaní. Hovorí sa povedzme o „aure násilia“, alebo sa pred majstrovstvami sveta vo futbale ironizovala špecifická aura nemeckého národného futbalového tímu.     [Celý článok]
Téma:  Veda a reč prírody


 
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia