Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Umenie a kultúra

 

Óda Beethovena

Autor: Ján SPIŠIAK

Často volil samotu a ponorenie sa do vlastného vnútra pred potleskom obecenstva. Bol šťastný, keď mohol svoje umenie dávať ďalej, no keď nazrel do charakterov ľudí, pre ktorých väčšinou hrával, odmietol koncertovať a uzavrel sa, pretože za poslanie umenia považoval niečo cennejšie, než je zabávanie spoločnosti. Keď sa raz rozhodol, k hre ho neprimäli žiadne slová ani prehovárania. Iste si tým nezískal veľa priateľov; veď vnútorne silný a pevný človek nemohol byť vítaný, no ako história ukázala, práve to prinútilo jeho nepriateľov ako aj ostatných ľudí, že si začali jeho diela, aj jeho samého vážiť. Kde hral Beethoven – od určitej doby predvádzal svoju hru len výnimočne – tam jeho hudbu ľudia brali vážne a nikto nevyrušoval. Predchádzalo tomu však veľa utrpenia, osamotenia a hľadania vnútornej sily.  Tak ho ľudia stretávali viac na poli a v lese ako v hudobných salónikoch.            [Celý článok]
Téma:  Umenie a kultúra


Antonín Dvořák a „osudové“ náhody v jeho živote

Mnohí ľudia, ktorí nechápu svoju cestu životom len ako súhru náhod, ale sa usilujú hlbšie pozorovať životné súvislosti, tušia, že sa za mnohými „náhodnými“ udalosťami v ich živote skrýva hlbší zmysel. Skúmaním svojho života i života svojich blízkych potom dochádzajú k presvedčeniu, že všetky deje vznikajú zákonite a že mnohé malé „nahody“ môžu mať dokonca rozhodujúci význam. Jedným z príkladov je aj život slávneho českého hudobného skladateľa Antonína Dvořáka (1841–1904).
                                                                                          [Celý článok]
Téma:  Umenie a kultúra


O ľudskej túžbe po slobode

Umelci boli vždy akýmsi obrazom ľudskej spoločnosti. Mali by byť tou najcitlivejšou časťou ľudstva s formujúcou schopnosťou tvorenia. Umelci všetkých dôb vždy túžili po slobode – spoločenskej, i vnútornej, umeleckej.
Plnú slobodu v spoločnosti však dosiahli len niektorí z nich. Často žili v neľahkých podmienkach, takmer živorili, a napriek tomu vytvárali jedno umelecké dielo za druhým. Duchovná formujúca sila tvorenia nie je totiž závislá od pozemského blahobytu alebo chudoby, rovnako ako nemá vnútorná slobodná vôľa veľa spoločného s vôľou viazanou na rozum. Ako má pozemský rozum hľadať cesty slobodnej vôli ducha, tak by hmotné zaistenie malo prispievať k dôstojnému životu umelcov.
                                                    [Celý článok]
Téma:  Umenie a kultúra


Čo má zasiahnuť srdce, musí prísť zhora

„Keď večer s úžasom pozorujem oblohu, to more večne vo svojich dráhach obiehajúcich svetelných telies, ktoré ľudia nazývajú slnkami alebo planétami, môj duch sa rozochvieva nad toľko miliónov míľ vzdialenými súhvezdiami až tam kdesi k prapôvodnému zdroju, z ktorého všetko stvorené prúdi a z ktorého večne nové stvorenia povstávajú. 
                                                    [Celý článok]
Téma:  Umenie a kultúra


Nefretiti
Zaviate doby sa prebúdzajú: Faraóni

Faraón Amón-Hotep, mocný vládca Egypta bol zároveň tak ako i jeho predkovia veľkňazom boha *Ré, ktorý jeho myšlienky usmerňoval. Nevnímal ho pozemsky ale v duchu a vo všetkom, čo mu radil spočívala nesmierna chytrosť. Chladná múdrosť faraóna nedbala na intrigy kňazov, ktorí pôvodné pravdy prekrútili, stačilo mu, že národ prekvital v mieri. Navonok. Pod jeho vedením rozkvitlo aj hlavné mesto ríše, Téby do nádhery, uprostred ktorej stál chrám Amóna, zasvätený bohu Ré. Téby bolo mestom prepychu, avšak studenej krásy, modlárstva a hriechu. 
                                                    [Celý článok]
Téma:  Umenie a kultúra


ATLANTÍDA
Zaviate doby sa prebúdzajú: Atlantída

Neboli sme „prvými“ ľuďmi na zemi, ako sa často predpokladá. No boli sme tí, ktorých báje a rozprávky volajú „Titani“. Vedeli sme, že všetka sila a pravda prichádza od Boha. Avšak my sme si mysleli, že v priebehu času sme už dostali toľko sily, že by sme ju mohli rozdávať aj sami. Boli sme blázni! Božia potopa nechala za jedinú noc a deň zmiznúť z povrchu zeme celú našu veľkú ríšu. Všetko, čo z toho patrilo hmotnosti, leží teraz na dne mora, pokiaľ to opäť nevystúpilo na slnečné svetlo. Tam dole ležia aj naše poklady a mnohé, čo sme počas tisícročí vytvorili. Krajina opradená bájami, ktorá pred tisícročiami zmizla v hlbokých vodách, skoro zabudnutá, no stále ešte živá ako tichá, vzdialená spomienka v pamäti ľudstva - sa znovu vynorí z mora!
                                                    [Celý článok]
Téma:  Umenie a kultúra


Odkiaľ a kam (Zlatoň)

Hory odjakživa boli, sú a budú prítomné v živote Slovákov. Velebné vrchy im boli oddávna inšpiráciou pri vytyčovaní a realizovaní vysokých, mravne hodnotných cieľov. Pod majestátom hôr maličkí ľudia v bázni hľadia nahor a ďakujú za to, že smú jestvovať. Ako potomkovia roľníkov, našich slovanských predkov sme tiež spätí s prírodou, so zemskou hrudou, ktorá nám poskytovala prácu i potravu. No nielen chlebom je živý človek. Zhora, z velebných výšav prúdi neviditeľná sila a napája ľudského ducha, ktorý tvorí vlastnú podstatu človeka. Vo všetkých príbehoch starých povestí je poukazované na to, že ušľachtilé city a čisté myšlienky sú tým, o čo musíme usilovať predovšetkým, veď ako ináč by sme sa mohli nazývať ľuďmi?
                                                    [Celý článok]
Téma:  Umenie a kultúra


O umení

Domnievam sa, že motiváciou umelcovej tvorby by mala byť láska k dobru a k pravde a z toho vyplývajúca láska k ľuďom. Z múdrej lásky k ostatným by mala vychádzať jeho snaha niečo stvárniť, niečo odovzdať. Tá potom bude zárukou dobrého diela, nech už vytvorí čokoľvek. Umenie nie je ohraničené rámami či umiestnené na starostlivo upravenom podstavci. Nie je ani prísne ohraničené v čase a priestore.
Pokiaľ chceme nájsť odpoveď na otázku: „Čo je to umenie?“, potom náš pohľad musí smerovať nahor a hľadať mimo hrubej hmoty. Možno tak pri našom pátraní dôjdeme k Tvorcovi, ktorý v sebe združuje všetky umenia a krásu a dá nám odpoveď na naše otázky iba svojou existenciou. Zájdeme do lesa či parku, pozrieme sa na list stromu alebo kvet a zistíme, že je tu niekto, kto tvoril úžasné dielo pred nami. A tvorivým ľuďom sa možno hneď naskytne oprávnená otázka: „Je mojou povinnosťou napodobňovať tohto Tvorcu? Nebude to iba nedostatok mojej vlastnej invencie a iniciatívy?“ Nech už si výtvarník odpovie akokoľvek, nikdy nezabráni tomu, aby pri svojej tvorivej práci nevložil do diela niečo vlastné, pretože nie je strojom, ktorý pracuje automaticky, bezmyšlienkovito.
                                                    [Celý článok]
Téma:  Umenie a kultúra


Tajomný ostrov

Na Veľkú noc v roku 1722 holandský admirál Jakov Roggeveen, ktorý pátral po „terra australis“ (mýtická južná krajina), uvidel na obzore uprostred šíreho Pacifiku osamotený ostrov, vzdialený viac ako 3 500 km od juhoamerického kontinentu a asi 5 000 km od Nového Zélandu: Veľkonočný ostrov. Na admirálovo prekvapenie bol tento len asi 165 km2 veľký ostrov osídlený. Tých možno 3000 obyvateľov holého ostrova sa namáhavo živilo na chudobnej kamenistej pôde; pri obstarávaní pitnej vody boli odkázaní na kalné jazerá v kráteroch tohto vulkanického ostrova. Svetovou senzáciou bol objav monumentov z čierneho tufu nazývaných Maoi, ktoré boli roztrúsené po celom ostrove. Čo bolo príčinou zániku civilizácie, ktorá sa kedysi tešila rozkvetu?
                                                    [Celý článok]
Téma:  Umenie a kultúra


Franz Schubert

„Muzikant boží, ktorý zostúpil z nebeského kraja, aby nám priniesol radosť a šťastie,“ napísal o Schubertovi Friedrich Nietsche. Kto bol ten človek, ktorý k nám zostúpil z nebeského kraja? Prostý muzikant, absolútny génius alebo len neúspešný učiteľský pomocník, ktorý nebol schopný postarať sa ani sám o seba?
Na jeseň roku 1822 sa rozhodol písať novú symfóniu. Nikto si ju neobjednal, nikto ho netlačil termínom. Vedel, že to, čo napíše, bude najhlbšou spoveďou jeho vnútra. Načrtol si obrysy tém. Neponáhľal sa. Začínala jar, keď dopisoval druhú vetu. A pri tom i zostalo. Symfónia má iba dve časti. Allegro moderato a Andante con moto. Schubert vedome nepokračoval treťou a štvrtou vetou, podľa formy klasickej symfónie. Vedel, že v týchto dvoch vetách povedal všetko, čo mal na srdci. Bol spokojný. Bol si istý, že v tejto práci je sám sebou. A tak vznikla jedna z najkrajších a aj najznámejších Schubertových skladieb.                                                     [Celý článok]
Téma:  Umenie a kultúra


Krása s láskou v objatí


Foto: Ľubomír Schmida

Celá země, viditelná i neviditelná, žije tajemně v člověku; oheň jejích hlubin, bratrský ohni slunečnímu, var pramenů, hudba řek, královský neklid moří a větrů, neviditelná záření světelná, nemý život nerostů, vegetací, zvířat i nepřetržité působení hvězdných světů.
Jak bychom mohli rozuměti řeči barev a moudrosti tvarů, kdyby naše duše nebyla tajemně přítomna při tvorbě tohoto světa viditelného a nenesla z věků vzpomínku na závratný život před narozením?
Ale jsou bytosti, v nichž některá z těchto vzpomínek při dotyku věcí jest schopna vyšlehnouti s intensitou, která jest ostatním, zapomnětlivějším, nepochopitelná.
(úryvok z knihy Otokara Březinu: „Zrcadlení v hloubce“, v pôvodnom ľubozvučnom jazyku autora, 1929)                                            [Celý článok]
Téma:  Umenie a kultúra


Pád Tróje. Kassandra

Vedia ľudia dneška, že okrem Heleny, síce výnimočnej krásy, ale predsa len telesnej, čo aj viac motivuje tvorcov filmov, stojí za osudom Tróje ešte iná žena? V prevažnej väčšine literárneho a filmového spracovania je táto osobnosť na okraji pozornosti, ponímaná iba ako veštkyňa, avšak tušenie súvislostí s príčinou pádu kedysi veľkolepej Tróje kladie nevyhnutne otázku: kto bola najmladšia dcéra kráľa Tróje Priama, Kassandra a v čom vlastne spočívalo previnenie ľudí, ktoré viedlo k tak dramatickému zániku krajiny a jej generácií?                                                    [Celý článok]
Téma:  Umenie a kultúra


Mesiáš

Začiatok roku 1741 bol pre hudobného skladateľa Georga Friedricha Händla čiernym obdobím života. Dovtedajšia tvorivá radosť, úspechy v Anglicku aj vo svete a rešpekt v spoločnosti náhle vystrie- dala jedna rana za druhou. Odriek- nuté predstavenia, nepochopenie publika, posmech kritikov, neúspech, narastajúce dlhy ... nakoniec prišiel úder zo všetkých najväčší: vyschol prameň jeho umenia, vyhasol oheň tvorenia a zmenil sa na vlažný popol. Už mu dušou netiahli prúdy farebnej hudby, nebolo čo chvatne zachytávať do notových liniek, zatiahlo sa okno inšpirácie do mocného sveta tónov, zakalilo sa, vyhasol jas v duši a potemnel do matného pološera. Händel stratil najväčšiu radosť svojho života. Vystriedala ju prázdnota, skľúčenosť, únava, ľahostajnosť.                                                    [Celý článok]
Téma:  Umenie a kultúra


Odkaz veľkej Perzie

V 6. stor. pred Kristom zo zástupu hľadačov Boha vystúpil do svetla histórie Zaratust Spitama alebo Zarathustra, v gréčtine známy ako Zoroaster. V mlčaní duše dospel až k poznaniu Boha, ktorého nazýval menom Ahura Mazda (neskoršia forma Ormuzd), čiže múdry Pán. Zoroaster spoznal aj dar Božej sily, ktorá každoročne prúdi celým stvorením a viedol ľudí k tomu, aby ju dokázali vedome prijímať. Jeho hlavnou úlohou ale bolo, aby v dušiach ľudí „pripravil cestu“ pre Svetlo Pravdy. Zoroaster hovoril, že Boh už častejšie poslal ľuďom pomocníkov, ktorí im zvestovali Pravdu. On však má ešte ďalšiu úlohu - chcel zvestovať príchod Spasiteľa, ktorého nazýval Saoshyant. Saoshyant je Synom Božím, časťou Boha samotného a príde na Zem, aby viedol konečný boj so zlom a temnotou.           [Celý článok]
Téma:  Umenie a kultúra


Posolstvá umenia

Neraz sa pri skutočných dielach skutočných umelcov pozastavíme v nemom úžase. Či je to obraz, hudba, slovo literatúry, alebo socha, ktorá vzišla z majstrovstva v remesle a z túžby po kráse.
Homérova Odyssea, grécky Laokoón, Michelangelova Pieta, Kramského Kristus na púšti, Goetheho Faust, Mozartovo Rekviem, alebo Beethovenova Deviata symfónia – to všetko sú veľdiela dejín umenia, ktoré k nám prehovárajú aj dnes. Veď to, čo viedlo umelcov k ich stvárneniu, to je tiež blízke duši každého človeka. Pretože každý jeden z nás má v sebe to, čo pozlátilo veľké diela umelcov – tušenie Pravdy.            [Celý článok]
Téma:  Umenie a kultúra


Šalamúnova kráľovná

Bolo to dávno – pred viac než tromi tisíckami rokov – , keď Izraeliti tiahli s Mojžišom preč z Egypta. Avšak nie úplne všetci: niektorým z nich sa budúcnosť pod vedením Mojžiša zdala neistá. Keď vody Červeného mora pohltili faraóna a egyptských vojakov, boli tí, čo zostali, vystavení krutej pomstychtivosti Egypťanov, ktorí sa rozhodli, že ich utopia v Červenom mori. Ale opäť sa udial zázrak: katastrofálna piesočná búrka rozptýlila egyptských vojakov a pomohla Židom k úniku. Zostávala im už iba cesta na juh. Tiahli preto k prameňom Nílu, do Etiópie, kde mala byť rozprávkovo krásna krajina. Ešte aj dnes sa pri náboženských slávnostiach v Etiópii hádže do vzduchu piesok ako spomienka na túto pamätnú udalosť. A ešte i dnes sú v Etiópii Židia, ktorí majú náboženské zvyky, aké boli obvyklé v dobách pred Mojžišom.       [Celý článok]
Téma:  Umenie a kultúra


 
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia