Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Svetonázor a náboženstvo

 
Učí nás príroda dodržiavať Desatoro?
 
Bol by to veľmi obmedzený pohľad, keby sme v Desatore videli len zjednodušené pravidlá na mierumilovné spolužitie ľudí, alebo keby sme na svoje svedomie, ktoré sa ozýva pri nedodržiavaní prikázaní, hľadeli len ako na výsledok výchovy k určitým hodnotám. Za Desatorom, ktoré je „vtesané“ do nášho vnútra, je oveľa viac. Jeho dodržiavanie je pre každého človeka tou najväčšou pomocou v duchovnom vývoji, pretože ho uvádza do súladu so zákonmi stvorenia, ktorých všadeprítomné pôsobenie má vždy budujúcu povahu. Prikázania teda „ponúkajú“, aby sme pôsobili v podporujúcej sile Stvoriteľa a mohli sa s ňou spoluzachvievať. Je v nich pomoc, ktorú nám Stvoriteľ ponúka.

Aby sme pochopili tesné spojenie, ktoré existuje medzi Božími prikázaniami a zákonmi stvorenia, je nutné najprv sa podrobnejšie zaoberať týmito zákonmi. Aké sú základné princípy, ktorými sa všetko riadi?

Nikto nepopiera existenciu prírodných zákonov, v rámci ktorých prebiehajú všetky deje v tomto svete. Prírodovedci nám neustále podávajú dôkazy o tom, ako podivuhodne je všetko v malom i veľkom dianí hmotného sveta usporiadané. Jasným zákonitostiam sú však podriadené nielen chemické alebo fyzikálne deje, ale aj duchovná podstata človeka podlieha určitému „súboru pravidiel“. Pritom sa ukazuje, že ako vo vnútornom, tak i vo vonkajšom svete platia v podstate rovnaké zásady. Pozrime sa napríklad na účinok zákona spätného pôsobenia. Poznáme ho ako základný fyzikálny zákon akcie a reakcie, ale aj ako obrazné vyjadrenie v Ježišových slovách tlmočených apoštolom Pavlom (Gal. 6, 7): „Čo človek zasieva, to aj zožne.“ Tieto slová sa vzťahujú na ľudské myšlienky a činy. To, čo môžeme pozorovať na malom pozemskom príklade, teda že zrnko pšenice prináša v klasoch v čase žatvy mnohonásobnú úrodu, to isté platí i v duchovných dejoch - zákonom spätného pôsobenia je zaručené, že nás v neprehľadnom súkolesí stvorenia skôr či neskôr dostihnú zvýšenou mierou také následky, ktoré presne zodpovedajú druhu nášho predchádzajúceho konania. Z množstva týchto spätných účinkov sa vytvára ľudský osud. Túto skutočnosť správne pochopíme až vtedy, keď sme schopní akceptovať, že nežijeme na zemi pre duchovný proces dozrievania len raz, ale viackrát. Až v súvislosti s opakovanými pozemskými životmi je možné objasniť také rôzne osudy jednotlivých ľudí. ( Poznámka redakcie: V tejto súvislosti možno poukázať na pozoruhodnú prednášku Dr. Richarda Steinpacha: Prečo sú narodenia predsa len spravodlivé, ktorá bola vydaná vo vydavateľstve Efezus v r. 2004)

Ako ďalší všeobecný princíp riadiacej vôle vo Stvorení platí zákon príťažlivosti rovnorodého, ktorý je rozhodujúci nielen pre zlučovanie jednotlivých „stavebných látok hmoty“, ale riadi sa ním (v našej spoločnosti väčšinou nevedome) i správanie ľudí. Ako sa ľudovo hovorí, „Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá“. Prevládajúce cítenie a povaha určujú vzájomnú „príťažlivosť“, teda to, ktorí ľudia nás priťahujú a v ktorých kruhoch sa radi stretávame.

Popri tom pôsobí ako tretí veľký základný princíp stvorenia zákon tiaže. Čo je ľahké, stúpa nahor, ťažké klesá nadol. To platí i pre náš duchovný stav. Človek, ktorý trvalo oživuje dobré vlastnosti, sa slobodne a ľahko nielen cíti, ale jeho duša sa podľa zákona tiaže skutočne stala svetlejšou, a tým i ľahšou. Každá zmena nášho duchovného stavu nás vedie zodpovedajúcou mierou nahor, alebo aj nadol – a my to cítime. Sme voľní, ľahkí, akoby sme mali krídla, alebo stiesnení, sklesnutí, zaťažení starosťami.

Tieto tri základné princípy pôsobia následne v rámci všeobsiahleho prazákona pohybu. Tak ako je materiálny pokrok – rovnako ako každý vývoj – možný len stálym pohybom, musíme i my byť živými aj vnútorne, aby sme zostali duchovne bdelými a mohli sa vyvíjať.
 

(viac vo Svete Grálu č.1/2004)

Ak vás v článku niečo zvlášť zaujalo, alebo máte v tejto oblasti osobnú skúsenosť, napíšte nám.

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia