Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Svetonázor a náboženstvo

 

Cnosti

Cnosti prichádzajú od Boha. Sú to najušľachtilejšie dary, ktoré Stvoriteľ do ľudského ducha vložil . Preto sú cnosti večné a nemenia sa. Patria ku schopnostiam ducha a sú pre neho tou zverenou „hrivnou“, s ktorou má „hospodáriť“, to znamená, že má využívať svoje schopnosti, aby priniesli požehnanie (úroky).
Človek nebol vybavený hneď hotovými cnosťami, on sám ich musí prebudiť a rozvinúť. Na to potrebuje zase príslušné žiarenia z vesmíru, ktoré mu pri tom pomáhajú .
                                                    [Celý článok]
Téma:  Svetonázor a náboženstvo


Bola Ježišova smrť na kríži naozaj Božím zámerom?

Otázka čitateľa: :
V prvom Petrovom liste sa píše, že Ježiš “na svojom tele vzal naše hriechy na kríž, aby sme zomreli hriechom a boli živí spravodlivosťou“. Ale mohla byť Ježišova smrť na kríži skutočne zámerom Božím? Prečo by mal nevinný nositeľ Pravdy zomrieť, aby nás oslobodil od hriechov?
                                                          [Celý článok]
Téma:  Svetonázor a náboženstvo


Poznaním k presvedčeniu

Len ten, kto Kristom zvestované slovo správne prijíma a tak ho v sebe spracováva, tak ho oživuje, že aj navonok sa stáva činom, len ten si zaslúži, aby sa nazýval kresťanom. Pretože kresťana nerobí kresťanom spoločenstvo viery, ale Kristovo Slovo, ak ho človek úplne napĺňa.
                                                          [Celý článok]
Téma:  Svetonázor a náboženstvo


Sláva Bohu na výsostiach!

„Sláva na výsostiach Bohu!“ znamená, dávajme Pánovi a Stvoriteľovi, čo mu náleží! On nám venoval dar bytia. Prebudil nás k životu. Smieme sa vyvíjať, aby sme svojím konaním vďačne v jeho zmysle pôsobili, aby bolo svetlo na zemi. V spätnom pôsobení nám chválospevy anjelov sľubujú nebeský mier, ktorý naše srdce tak veľmi potrebuje, aby konečne nastali tie pravé Vianoce!
                                                          [Celý článok]
Téma:  Svetonázor a náboženstvo


Betlehémska hviezda

Ak Betlehemská hviezda oznamovala ojedinelú a mimoriadnu udalosť narodenia Syna Božieho, nemohla ňou byť žiadna periodicky obiehajúca kométa. Z tej doby už existujú starostlivé záznamy čínskych a chaldejských hvezdárov, no nie je v nich žiadna zmienka o prílete kométy, ani periodickej, ani inej.
                                                          [Celý článok]
Téma:  Svetonázor a náboženstvo


Mayovia a doba obratu

Mayovia a ďalšie indiánske kmene ohlasovali na dnešnú dobu koniec starého a začiatok nového veku. Môžu nám byť múdrosť a tradície Indiánov ešte dnes užitočné?
Kto môže zaručiť, že predkovia majú vo všetkých bodoch pravdu? Podľa mienky niektorých Mayov v decembri 2012 skončí cyklus tzv. „Dlhého počtu“, trvajúci 5 126 rokov. Názory, či je tento dátum vyrátaný správne, sa líšia.
                                                          [Celý článok]
Téma:  Svetonázor a náboženstvo


Štyri dohody
Autor knihy: Don Miguel Ruiz

Neexistuje žiadna pravda, ktorú by sme mali hľadať. Nech sa otočíme kamkoľvek, vidíme pravdu všade, ale s dohodami a predstavami, ktoré máme uložené v mysli, ju nepoznávame. Dôverujeme tomu, v čo veríme a naše predstavy vedú k utrpeniu. Na utrpenie ale žiadny vážny dôvod neexistuje. Jediným dôvodom je naše rozhodnutie, že budeme trpieť, to isté platí o šťastí. Šťastie je voľba a utrpenie práve tak. Návrat do života znamená striasť sa falošných dohôd a zvoliť nové, založené tentoraz na láske.                        [Celý článok]
Téma:  Svetonázor a náboženstvo


Svoj pokoj vám zanechávam ...

Zvuková ukážka dramatizácie
 

Sila zhora bude prúdiť aj keď ja pri vás už viac nebudem. Keď sa správne otvoríte prenikne posilňujúco do vás. Bude k vám prichádzať ako Utešiteľ, ako napomínajúci, ako pomocník. Dokiaľ bude na Zemi čo len jeden jediný človek po nej túžiť, tak dlho sa mu jej bude dostávať, až kým nepríde Syn Človeka. On prinesie so sebou novú silu Božiu.
                                                                                             [Celý článok]
Téma:  Svetonázor a náboženstvo


Turíce – sviatok Ducha Svätého

V súčasných dňoch si kresťanský svet pripomína sviatky zoslania či vyliatia sily Ducha Svätého – Turíce. Sviatky, ktoré akoby zostávali v tieni Vianoc a Veľkej noci; podobne aj pojem Duch Svätý sa javí v tieni Otca a Syna. Pôvod takéhoto postoja k Turícam a Duchu Svätému môže azda vychádzať z odlišného vnímania pôsobenia Syna Božieho a Ducha Božieho. Ježišovo pôsobenie a jeho posolstvo bolo a je určené priamo ľudstvu. A aké je pôsobenie a posolstvo Ducha Svätého čiže Ducha Božieho? O Duchu Svätom sa hovorí a píše málo. A predsa, Duch Boží a jeho činnosť sa spomína na úplnom začiatku Biblie, už v prvej kapitole opisujúcej dianie pri stvorení sveta.
                                                                                             [Celý článok]
Téma:  Svetonázor a náboženstvo


Ježišovo narodenie
Z knihy: ZAVIATE DOBY SA PREBÚDZAJÚ
Neznáme zo života Ježiša Nazaretského

CESTA do Betlehema bola pre Máriu jedinou reťazou nepríjemností. Pripojili sa k akejsi karaváne a bez ohľadu na Máriin stav museli neustále napredovať.
Pár musel oddychovať v preplnených nocľahárňach. Celé dni nachádzali v úbohých chatrčiach len žalostné lôžka, na ktoré Mária zakaždým klesla na smrť unavená. Keď však potom páliace oči zatvorila, dlho nemohla zaspať. Až krátko pred svitaním zadriemala nepokojným spánkom.
A predsa bola veselá; usmievala sa na Jozefa, kráčajúceho vedľa oslíka, ktorý ju niesol. Nemal tušiť, ako ťažko jej tá cesta padne, a nesmel mať o ňu obavy.
Konečne sa priblížili k Betlehemu – dorazili k cieľu. Máriin úsmev stratil všetku nútenosť. Betlehem ju odškodní za bolesti, ktoré pretrpela..
        [Celý článok]
Téma:  Svetonázor a náboženstvo


Cesta Grálu je cesta služby

Žijeme v dobe, ktorej vierovyznaním je veda, klaniame sa a obdivujeme techniku a spoliehame sa na poznávanie sveta výlučne prostred- níctvom inteligencie, matematickej logiky a jasne definovaných meracích metód.
Kedykoľvek sa od ľudí požaduje vlastné zvažovanie rôznych nových predkladaných poznatkov aj za pomoci duchovného úsilia, nastáva skepsa a strach, že sa človek zamotá to siete nejakej sekty. V dnešnej dobe navyše už neočakávame, a najmä sa zdráhame uveriť všetkému, čo presahuje hranice našich piatich zmyslov.
        [Celý článok]
Téma:  Svetonázor a náboženstvo


Stigmy zbavené svätosti?

Tento jav budí u časti ľudí veľmi zvláštny druh náboženského zanietenia; pre osobu, ktorej sa to týka, však predstavuje nevýslovné utrpenie a tiež – prinajmenšom v prípade pátra Pia – pocit zahanbenia. Stigmy sú rany, ktoré vzniknú spontánne, bez vonkajšej príčiny na rukách, nohách, hlave, chrbte a boku postihnutého, presne v miestach, kde bol podľa dobových správ zranený Ježiš z Nazaretu, keď bol popravený pribitím na kríž a zomrel tu mučeníckou smrťou.        [Celý článok]
Téma:  Svetonázor a náboženstvo


Učí nás príroda dodržiavať Desatoro?

Bol by to veľmi obmedzený pohľad, keby sme v Desatore videli len zjednodušené pravidlá na mierumilovné spolužitie ľudí, alebo keby sme na svoje svedomie, ktoré sa ozýva pri nedodržiavaní prikázaní, hľadeli len ako na výsledok výchovy k určitým hodnotám. Za Desatorom, ktoré je „vtesané“ do nášho vnútra, je oveľa viac. Jeho dodržiavanie je pre každého človeka tou najväčšou pomocou v duchovnom vývoji, pretože ho uvádza do súladu so zákonmi stvorenia, ktorých všadeprítomné pôsobenie má vždy budujúcu povahu.        [Celý článok]
Téma:  Svetonázor a náboženstvo


Prečo naliehal Ježiš k zvnútorneniu života?

Ježiš svojím posolstvom ustavične poukazoval na nevyhnutnosť zvnútornenia, pretože len takýmto spôsobom môže človek nájsť cestu späť k Bohu. Tým zdôrazňoval, že duchovný vzostup sa nedá dosiahnuť tým, že sa bude ľuďom vystavovať niečo na obdiv, lež rozhodujúce sú jedine vnútorné úmysly. Len rozhodnutia ducha majú pred Stvoriteľom význam.       [Celý článok]
Téma:  Svetonázor a náboženstvo


  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia