Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Smrť a druhý breh

 
Pomoci z druhého sveta
Autor: Dr. Gerd Harms
Strach zo všetkého, čo je spojené s takzvaným oným svetom, je predovšetkým strach z neznámeho. Pritom sme týmto neviditeľným svetom neustále obklopení. Všetko, čo je nám dôverne známe, by bez koreňov v onom svete nemohlo vôbec existovať. Je mnoho ľudí, ktorí veria, že boli niekedy vo svojom živote ochránení pred škodou alebo nešťastím vďaka veľmi nepravdepodobným alebo neobvyklým udalostiam. Ich blízki potom často komentujú tieto príbehy slovami: „Vtedy si mal pri sebe svojho anjela strážneho!“.

Často je to iba fráza, avšak nájdu sa aj ľudia, ktorí si s pojmom „anjel strážny“ spájajú veľmi konkrétnu predstavu.

Spravidla sa človeku „zjavuje anjelská bytosť“ tak, že sa jeho „vnútorné oči“ stanú na prechodnú dobu „vidiacimi“. Podobné udalosti istotne obvykle prekračujú oblasť skúseností väčšiny ľudí. Uvedené deje sa stávajú v mimoriadnych situáciách a rôzni ľudia ich chápu rôznym spôsobom.

„NEBOJ SA EILEEN ...“

Spisovateľka Eileen Elias Freemanová popisuje samu seba v období, keď bola malým vyľakaným dievčatkom, ktorého strach sa po smrti babičky ešte vystupňoval. Raz sa jej v noci zjavil anjel. „Neboj sa, Eileen“, povedalo zjavenie. „Tvoja babička nie je v tmavom, studenom hrobe...“ Na otázku dievčatka: „Kto si?“ prišla odpoveď: „Som tvoj anjel strážny. Pamätaj, že nejestvuje nič, čoho by si sa musela báť“. V tej chvíli, ako vraví spisovateľka, sa strach úplne vytratil z jej života.

NIE VŠETKO SÚ ANJELI

Anjeli sú pre nás väčšinou neviditeľné bytosti iného druhu alebo podstaty, ako sú ľudskí duchovia. Na rozdiel od ľudí pre nich nie sú smerodajné vlastné túžby a priania, ale vo svojom pôsobení sa vždy snažia spĺňať vyššiu vôľu.

Pod pojmom anjel si však nemožno predstaviť iba jeden konkrétny druh bytostí, pretože ich podstata, tak ako aj pôsobenie, sú veľmi rôznorodé. Celé stvorenie je totiž odstupňovane rozdelené na jednotlivé, navzájom sa dotýkajúce sféry či úrovne stvorenia, podľa stupňa hutnosti a vzdialenosti od Boha. Oblasť s príslušným stupňom hutnosti je miestom pobytu tomu prispôsobených bytostí, ktoré v tejto úrovni môžu byť činné.
V temných a hutnejších oblastiach, než je naša Zem, sa zdržujú málo vyvinutí ľudskí duchovia, ktorí si tam navzájom svojimi vášňami robia život peklom. Naopak, vo svetlejších oblastiach smú v radosti tvorivo pôsobiť duchovne vyspelejší ľudskí duchovia, a pokračuje to smerom nahor až k oblastiam, ktorých obyvatelia sa nikdy nevtelili do hmotnej úrovne. Avšak až bytosti, ktorých domovom sú najvyššie sféry, je vhodné nazývať anjelmi.

Pokiaľ ľudia v dnešnej dobe hovoria o anjeloch, tak väčšinou ide o duchovných pomocníkov z onoho sveta. Sú to ľudskí duchovia, ktorí nám pomáhajú tu na Zemi. Mnohí ľudia o tom však nič nevedia a myšlienka, že v onom neviditeľnom svete existujú osobnosti so schopnosťou vnímania a konania, je im cudzia.

AKO PÔSOBIA DUCHOVNÍ POMOCNÍCI?

Duchovní pomocníci z onoho sveta zasahujú do našich životov omnoho častejšie, než to sami registrujeme. Všimneme si to zvyčajne len pri mimoriadnych príležitostiach, keď sme napríklad ochránení pred nebezpečenstvom, ktoré sa podľa našich kritérií zdalo neodvratné.
Do toho spadajú napríklad aj „zázračne“ ľahké vyviaznutia z nebezpečných dopravných nehôd. Pri hromadných tragédiách sa skoro vždy nájde niekto, kto vyhlási, že mu bolo zvláštnym spôsobom zabránené použiť dotyčný dopravný prostriedok, alebo sa zdržovať na určitom mieste.

A prečo pomocníci nezasahujú do života tých ľudí, ktorých „nikto nevaroval“, alebo im v danom úmysle nezabránil? Pokiaľ prijmeme myšlienku, že naše bytie nie je obmedzené na tento jeden pozemský život, potom smrť, teda prechod do iného sveta, nemusí nevyhnutne znamenať pre človeka nešťastie. Jedného dňa tam musíme tak či tak odísť. A ktovie, koľko „nešťastí“ by toho dotyčného mohlo postihnúť, keby nedošlo k tomuto úmrtiu čiže oddeleniu duše a tela. To je jedna stránka veci.

Na druhej strane je treba povedať, že sme často veľmi nepozorní a že si nevšímame jemné varovania v duši, ktoré vychádzajú od našich pomocníkov z onoho sveta. Preto musí často aj pokus o záchranu skončiť neúspešne.

KEDY ZASIAHNE NÁŠ “ANJEL STRÁŽNY“?

Pomocníci z nám neviditeľného sveta zasahujú do nášho života bez požiadania len vtedy, keď je ohrozený náš život a ešte nenastal čas na pozemský odchod. Vo všetkých ostatných prípadoch môžu konať len na základe našej prosby či želania. Jednak nemôžu pôsobiť proti našej vôli a jednak im musíme umožniť, aby nám mohli pomôcť, a to napríklad modlitbou. Pri modlitbe sa síce obraciame k Bohu, avšak práve to môže otvoriť dvere pôsobeniu pomocníkov z onoho sveta.

I keď nám chcú pomáhať a podporovať náš duchovný vývoj, posu-dzujú našu situáciu z vyššieho hľadiska a vidia ju väčšinou inak než my. Dbajú hlavne na to, čo nám v skutočnosti duchovne prospeje. Preto naše prosby, vyslovené v modlitbách, niekedy nenájdu splnenie v takej podobe, v akej by sme si želali. Z toho vyplýva, že je pre nás často lepšie, ak niektoré naše želanie nie je vypočuté, alebo dôjde k jeho splneniu inak, než sme si to predstavovali.

Na obyvateľov duchovného sveta by sme však nemali myslieť len vtedy, keď niečo potrebujeme. Oni si zaslúžia hlavne našu vďaku.

PODMIENKA PRIBLÍŽENIA

Kultúrne dedičstvo, ktoré nám prináša radosť a povzbudenie, by nenašlo cestu do nášho sveta bez inšpirácie umelcov. Aby sa však vyššie stojaci pomocníci z onoho sveta mohli pozemskému človeku priblížiť a niečo mu „vnuknúť, musí on sám splniť určité podmienky. Tento dej krásne opísal hudobný skladateľ Brahms (A. M. Abell“ „Gespräche mit berühmten Komponisten – so entstanden ihre unsterblichen Meisterwerke“). Hovorí, že pred tým, než k nemu začnú prichádzať hudobné vnuknutia, necháva sa najskôr inšpirovať básňou. Prežíva ju skutočne ako vnuknutie z vyšších sfér a uvedomuje si, že inšpirácia sa dostaví len vtedy, keď je vnútorne „povznesený“. Niektorí antickí básnici pred tvorbou svojich diel privolávali víly umenia – múzy, a tento dej tak uchovali pre ďalšie generácie.

Kým a čím sa ľudia nechávajú ovplyvňovať dnes?


Súvisiace články:
Šepot anjelov
 
(viac vo Svete Grálu č.6/2006

Napíšte nám  svoje osobné skúsenosti a stretnutia s neviditeľnými javmi

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia