Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Smrť a druhý breh

 
O umieraní – II. časť
Autor: Werner Huemer
 

Pri umieraní človeka samozrejme zohrávajú rozhodujúcu úlohu aj jeho osobné väzby k najbližším príbuzným. Smrť je vždy prenikavý zážitok, tak pre odchádzajúceho, ako aj pre pozostalých, ktorí s ním boli spojení. Vyžaduje si - aspoň prechodnú - nutnosť odlúčenia a vyznačuje pauzu v bytí človeka. Stále by sme si však mali uvedomiť: Smrť nie je koniec! Úmrtie nás len ženie na ďalšiu cestu pri veľkom putovaní životom. Kto sa musí odlúčiť od milovaného blížneho, mal by byť pritom schopný odsunúť svoju bolesť z odlúčenia stranou aby uvoľňujúcej sa duši uľahčil krok na druhý breh. Moment „odpojenia" od pozemského tela môže byť pre umierajúceho celkom radostný, o to viac, ak sa tým oprosťuje od bolestí a prekážok, ktoré zapríčiňuje chorobou alebo starobou poznačená schránka. Preto by sme mali - predovšetkým tiež pri pohrebných úkonoch - v prvom rade podporovať zosnulého dobrými myšlienkami na jeho ďalšej ceste - a nie si v egoistickom svojvoľnom zmýšľaní želať, aby sme ho mali opäť pri sebe. K tomu hovorí Posolstvo Grálu:

„Ľudia stojaci okolo umierajúceho, nech sú varovaní, aby nezačali hlasne nariekať. Príliš silne prejavená bolesť z rozlúčenia môže sa dotknúť jemnohmotného človeka, ktorý sa práve odpútava, alebo stojí v blízkosti. Môže to počuť a vycítiť a ak sa v ňom prebudí potom súcit alebo prianie povedať ešte slová útechy, spúta ho táto žiadosť ešte pevnejšie spolu s nutnosťou urobiť sa zrozumiteľným tým, ktorí tak bolestne nariekajú.

Pozemsky zrozumiteľným sa môže stať len pomocou mozgu. Táto snaha má za následok užšie spojenie s hrubohmotným telom. To navzájom súvisí. Preto nielenže jemnohmotné telo, práve sa odlučujúce, znovu sa užšie spája s telom hrubohmotným, ale už aj odpútaný, vedľa stojaci jemnohmotný človek je znovu vťahovaný do hrubohmotného tela. Konečným výsledkom toho je, že umierajúci človek pociťuje znovu všetky bolesti, ktorých už bol zbavený.

Opätovné odpútavame je potom ďaleko ťažšie a môže trvať dokonca niekoľko dní. Potom nastane takzvaný predĺžený smrteľný zápas, ktorý je pre toho, čo sa chce odpútať, skutočne veľmi bolestný a ťažký. Vinu na tom nesú tí, ktorí ho svojou sebeckou bolesťou privolali späť z jeho prirodzeného vývoja.

Týmto prerušením normálneho priebehu nastalo nové násilné spojenie. A to sa stalo len slabým pokusom sústrediť sa, aby sa učinil zrozumiteľným. A znovu prerušiť toto neprirodzené spojenie nie je pre dokonale neskúseného také ľahké."

TAKÉTO SLOVÁ zvýrazňujú nevyhnutnosť veľmi vážne sa zaoberať témou smrť. Ukazujú však tiež, ako sa môže vedenie a súvislosti stať rozhodujúcou životnou pomocou.

Dielo Abd-ru-shina nám dáva poznať, že pri umieraní nás nezastihuje nič nepríjemné, nič neprirodzené, ani nie neobvyklé. Neprežívame pritom odlúčenie, žiadnu priepasť, ani sa tiež nikdy nebudeme musieť cítiť ako „vydedenci". Naše bytie nekončí, prežívame len premenu.

Lenže od pokračovania života po smrti nesmieme taktiež očakávať príliš veľa: Prechodom na druhý breh sa nezmenia ani naše silné ani slabé stránky, ani naše vedenie: Všetko, čo bezprostredne zažijeme je, že po pozemskom živote to „ide ďalej". Ako obšťastňujúco - alebo ako ťaživo - bude napokon táto skutočnosť prežitá, to závisí len od duševného stavu každého jednotlivca. Rozhodujúca otázka pritom je, či sme náš pozemský život zužitkovali do Bohom chceného vývoja vedomia - alebo sme uprednostnili bezmyšlienkovité prechádzanie popri vlastnom účele nášho bytia.

Smrť nás teda nepovedie do neznámej novej krajiny, ale taktiež nie priamo do neba, kde budeme prijatí s otvorenou náručou. Avšak otvára bránu do nášho vlastného vnútorného sveta. Pretože druhý breh, ktorý nás po smrti očakáva, je predsa presne ten istý druhý breh, ktorý už teraz v sebe nosíme: Vo forme našich myšlienkových svetov, jemnohmotných „diel", ktoré nás nasledujú a ktorými si sami pripravujeme nebo alebo peklo.

Pritom musíme vychádzať z toho, že takzvaný druhý breh zahŕňa nekonečné diaľky a najrozmanitejšie úrovne, ktorými môžeme v našom ďalšom vývoji kráčať - smerom nadol, ak sme sa zaťažili zlými myšlienkami a citmi, alebo aj, nasledujúc naše určenie, ku Svetlu.

NÁS CIEĽ a účel bytia by mal byť, aby sme plne vedomí vošli do takzvaného raja:

„Najvyššia blaženosť ľudského ducha, ktorý sa stal dokonalý, je osobne vedomý život v duchovnej časti stvorenia, ktorá sa nazýva raj, ako aj osobne-vedomé spolupôsobenie v trvalom vývoji stvorenia podľa božskej vôle." (Abd-ru-shin: „Odpovede na otázky)

O CESTU do raja sa má každý človek usilovať sám. „Posolstvo Grálu" pritom chce, ako Abd-ru-shin vyjadril vo svojom úvode, byť „svetlom a oporou":

„Posolstvo zasiahne len tých, ktorí ešte nesú v sebe iskru Pravdy a túžbu byť skutočne človekom. Všetkým týmto sa stane tiež svetlom a oporou. Vyvedie ich bez okľúk zo všetkého chaosu terajšieho zmätku.

Nasledujúce Slovo neprináša nové náboženstvo, lež má byť pochodňou pre vážnych poslucháčov alebo čitateľov, aby tým našli pravú cestu, ktorá ich povedie do vytúžených výšin.

Len ten, kto sa sám pohybuje, môže duchovne napredovať. Hlupák, ktorý na to používa cudzie pomôcky vo forme hotových názorov, ide svojou cestou len ako o barlách, zatiaľ čo svoje zdravé údy vyradil.

Len čo však smelo použije ako výzbroj na vzostup všetky v ňom driemajúce schopnosti, čakajúce na jeho zavolanie, využije tak zverenú mu hrivnu podľa vôle svojho Stvoriteľa a hravo premôže všetky prekážky, ktoré mu chcú skrížiť cestu, aby ho z nej odchýlili.

Preto sa prebuďte! Len v presvedčení je pravá viera a k presvedčeniu sa prichádza jedine prísnym uvažovaním a skúmaním! Buďte živými v nádhernom stvorení vášho Boha!"

Pozn:
Bližšie pojednanie o smrti sa dozviete aj v časti „spisy Herberta Vollmanna – Smrť a onen svet“.
 

(z knihy „Sprevádzanie pri smrteľnej posteli“ - Životné pomoci z vedenia o záhrobí)

Napíšte nám  svoje osobné skúsenosti a stretnutia s neviditeľnými javmi

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia