Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Smrť a druhý breh

 
O umieraní – I. časť
Autor: Werner Huemer
 
Väčšina ľudí dnešnej doby sa domnieva, že má istotu vo svojom presvedčení, že v skutočnosti predsa nikto nevie, čo sa deje, keď musíme tento svet opustiť. Smrť nepokladajú za hodnú myšlienky a zaoberanie sa s takouto nepríjemnou témou prenechávajú filozofom a duchovným.

A predsa otázka, čo sa s nami deje pri umieraní, nenechá v skutočnosti nikoho ľahostajným. V našom živote sme predsa ustavične konfrontovaní s nevyhnutnosťou toho, že musíme zomrieť. Ak opustí tento svet dôverne známy človek, potom nás premôže skutočnosť pominuteľnosti všetkého pozemského často tak prudko a bolestne. Potom hľadáme útechu vo viere a chytáme sa každej iskričky nádeje, ktorá nutnosť odlúčenia milovaného človeka uľahčuje.

Predovšetkým sa však po takejto smrti najčastejšie usilujeme, dostať sa čo možno najrýchlejšie opäť do denného režimu. Zabudnúť, aby sa to dalo zniesť. Vypudiť myšlienky, aby sme nezúfali. Odpútať sa od toho, aby sme tú tiaž zvládali. Ale život je v tomto ohľade tvrdý: Pretože niekedy si predsa smrť vezme aj každého jedného z nás, budeme jej musieť čeliť vedome a myšlienkový únik nebude možný!

Raz musíme zomrieť! Nevyhnutne sme vystavení pominuteľnosti pozemského, smrti. Tento osud je pre každého človeka pevne ukovaný, pri všetkých rozdieloch, ktoré by nás ináč mohli od seba deliť. Preto som presvedčený o tom že patrí k našim povinnostiam tento tajuplný závoj okolo smrti nadvihnúť.

Ale predpokladom utvorenia správneho obrazu o tom, čo sa deje v smrti je skutočnosť, že si najprv uvedomíme, čo nazývame pred smrťou. Musíme si položiť otázku, čo je vlastne život. Patrí k matérii, k nášmu telu? Spočíva len v spoločnom pôsobení našich piatich zmyslov, sluchu, zraku, hmatu, čuchu a chuti?

Kto hlbšie premýšľa o takýchto základných otázkach, veľmi rýchlo spozná, že pritom nemáme do činenia s ničím hmotným. Všetko to, čo sa okolo nás a v nás pohybuje, životná sila, ktorá preniká celým stvorením, nepochádza z matérie, ale má vyšší pôvod. Tým sa aj naše ľudské bytie nevyčerpáva v telesnom; sme viac, než sumou z kože, kostí a tých šedých buniek, ktoré tvoria náš rozum. Áno, povaha ľudského bytia vôbec leží na inej úrovni.

Čím sa ako ľudia vyznačujeme, je predsa v prvom rade to, čo tak výstižne označujeme ako „ľudskosť": sila vyciťovania, naša schopnosť lásky a spravodlivosti, naša slobodná vôľa a k tomu prináležiace vedomie zodpovednosti, ľudský zmysel pre krásu alebo aj naša potreba po vyjadrení, po umení a kultúre. Všetky tieto pojmy z nášho vnútorného sveta nemajú priamo do činenia s telesným rozumom. Zreteľne sa však odrážajú v tom, čo označujeme ako cit, ako dobromyseľnosť.

Rozum teda patrí k mozgu, k telu; je dôležitý nástroj pre naše pozemské bytie. Schopnosť prežívania a preciťovania nášho vnútorného sveta však nemá do činenia s rozumovým, intelektuálnym. Táto schopnosť je tu pre seba, podobne životu samému, nedá sa ani merať, ani vážiť alebo dokazovať a predsa nebude nikto pochybovať o tom, že je tu láska, krása, pôvab alebo vernosť! Takéto životom preniknuté momenty môžeme síce vedome vyciťovať, nikdy ich však nemôžeme pevne zachytiť, zobraziť, reprodukovať. To, čo je typicky ľudské, zahŕňa teda celkom jasne nehmotné schopnosti. Sme schopní zážitkov a citov! A tým sme nielenže ohraničili naše ľudské kvality, ale zároveň sme sa dotkli aj našej vnútornej podstaty, toho často tak záhadne pôvabného „ja".

Ak však toto samotné „ja" nie je telesné, potom sa ku svojej fyzickej schránke len pripojilo. Právom sa predsa hovorí „moje telo" - a týmto „Moje" sa jasne a zreteľne opisuje vlastnícky pomer. Vlastník, teda to „ja", vedomie v „stroji" zvanom človek, je podľa toho niečo samostatné, čo stojí nad tým. Preto dozrievame životnými skúsenosťami, ktoré zbierame, ale naše „ja" zostáva nedotknuté telesnými zmenami. Nestarne - a taktiež s týmto telom neumiera. Preto sa v Posolstve Grálu od Abd-ru-shina (prednáška „Smrť", zväzok 2) tiež celkom jasne hovorí:
„Samotné úmrtie nie je nič iné, než narodenie sa do sveta jemnohmotného. Podobá sa deju narodenia do sveta hrubohmotného. Po odlúčení je jemnohmotné telo po nejaký čas zviazané s hrubohmotným akoby pupočnou šnúrou. Šnúra je o to jemnejšia, o čo viac do jemnohmotného sveta zrodený človek ešte za pozemského bytia rozvil svoju dušu pre svet jemnohmotný."

V TOMTO citáte je naznačené už aj niečo rozhodujúce, totiž aký dôležitý je v pohľade na proces umierania vlastný životný postoj každého jedného človeka:

„Čím viac sa človek svojím chcením sám viazal na zem, teda na hrubohmotnosť a o pokračovaní života v jemnohmotnosti nechcel nič vedieť, tým pevnejšou bude, práve pre toto jeho vlastné chcenie, i šnúra, pútajúca ho k hrubohmotnému telu, a taktiež k jemnohmotnému telu, ktoré potrebuje v jemnohmotnosti ako rúcho pre svojho ducha.

Avšak čím hutnejšie je jeho jemnohmotné telo, tým je podľa bežných zákonov ťažšie, a preto sa musí javiť aj temnejšie. Pre túto veľkú podobnosť a blízku príbuznosť so všetkým hrubobmotným sa bude veľmi ťažko odlučovať od hrubohmotného tela, takže sa stane, že taký človek bude musieť pociťovať ešte aj posledné bolesti hrubohmotného tela a tiež celý rozklad pri rozpadávaní. Pri spaľovaní nezostane tiež necitlivým. (...)

Inak je to s ľuďmi, ktorí už za pozemského života začali so vzostupom k ušľachtilému. U nich je odpútanie sa omnoho ľahšie, pretože si so sebou odnášajú živé presvedčenie o kroku do jemnohmotného sveta. Jemnohmotné telo a súčasne i spojovacia šnúra nie sú hutné. Sú voči hrubohmotnému telu cudzie a táto vzájomná odlišnosť tiež umožní veľmi rýchle odlúčenie. Počas celého takzvaného smrteľného zápasu alebo pri posledných záchvevoch svalov hrubohmotného tela, ak vôbec môže byť reč o smrteľnom zápase pri normálnom umieraní takého človeka, stojí jeho jemnohmotné telo už dlhší čas vedľa tela hrubohmotného. Voľný nehmotný stav spojovacieho povrázku nedovolí vedľa stojacemu jemnohmotnému človeku, aby pociťoval nejaké bolesti. Tento ľahký spojovací povrázok nemôže totiž svojou nehmotnosťou prenášať nijaké bolesti z hrubohmotného na jemnohmotné."

Pozn:
Bližšie o pojme “strieborná šnúra“ sa dozviete aj v časti: „spisy Herberta Vollmanna, v článku - Strieborná šnúra“.
 

(z knihy „Sprevádzanie pri smrteľnej posteli“ - Životné pomoci z vedenia o záhrobí)

Napíšte nám  svoje osobné skúsenosti a stretnutia s neviditeľnými javmi

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia