Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Osud a reinkarnácia

 
Zrodenie človeka na zemi
Autor: Herbert Vollmann
 
Príchod ľudského ducha do pozemského sveta, teda zrodenie človeka, zahŕňa tri procesy; dva z nich poznáme: plodenie a narodenie. Ale to ešte nestačí, keďže je nevyhnutný ešte tretí proces, aby sa človek na túto zem mohol narodiť: inkarnácia. Tá je vstupom duše - to je ľudský duch so svojimi jemnejšími záhalmi - do vyvíjajúceho sa detského tela. K tomuto vstupu dochádza okolo polovice tehotenstva pri určitej zrelosti. V tomto čase cíti matka blízkosť druhého ducha a prejavujú sa prvé pohyby dieťaťa.

Doteraz často prevládalo ponímanie, že duša človeka vzniká zároveň s plodením alebo sa tvorí v tele matky. Vyslovuje sa aj názor, že k inkarnácii dochádza až v poslednom štádiu pôrodu. Pri inkarnácii je podstatný "výber" rodičov inkarnujúcim sa ľudským duchom. Tu v normálnych prípadoch zohráva vedúcu úlohu zákon príťažlivosti rovnakého druhu. Rovnaký druh môže spočívať v prednostiach, ale aj v chybách a slabostiach, čo treba obzvlášť vziať do úvahy. Preto sú neskôr možné silné napätia medzi rodičmi a deťmi.

Generačný problém, to veľké neporozumenie medzi mladými a starými ľuďmi v dnešnej dobe, sa dá v mnohých prípadoch lepšie posúdiť, ak sa pri inkarnáciách a v každodennom živote zohľadní príťažlivosť rovnakého druhu. Príslovie "jablko nepadne ďaleko od stromu" veľmi dobre zobrazuje príťažlivosť rovnakého druhu medzi rodičmi a deťmi, pretože zreteľne vyjadruje: deti sú podobné rodičom!

Okrem otca a matky prichádzajú pre príťažlivosť rovnakého druhu do úvahy aj osoby, ktoré sa veľa zdržiavajú v blízkosti nastávajúcej matky. Preto nie je jedno, koho matka v tomto čase okolo seba trpí.

Tak sa môžu u dobrých rodičov inkarnovať zlé duše, ako aj opačne, u zlých rodičov sú schopné inkarnovať sa svetlé duše. V obidvoch prípadoch to nie sú rodičia, ktorí spôsobujú príťažlivosť, lež nejaká osoba v okolí rodičov.

Takto je možné, že do dobrej rodiny príde takzvaná "čierna ovca". Nepozornosťou vo vzťahu k okoliu nastávajúcej matky sa pripustila nesprávna inkarnácia, ktorá môže spôsobiť mnoho starostí a trápenia. Na dieťa, ktoré nebolo pritiahnuté druhom rodičov, sa hodí slovný zvrat: "kukučie mláďa".

Pri inkarnácii môžu rozhodujúcou mierou spolupôsobiť aj osudové väzby. To sa však nedá tak ľahko stanoviť, pretože nám z dobrých dôvodov vo väčšine prípadov zostáva spomienka na predchádzajúce pozemské životy uzavretá.

Tu nám len cit alebo tušenie môže poskytnúť náznak toho, že v predošlých dobách muselo už raz jestvovať spojenie, bez toho, aby sme nad tým mali ďalej hĺbať. V každom prípade si nemusí žiadny človek robiť nejaké výčitky, že bol pri voľbe svojich rodičov nepozorný. Všetko sa podľa zákonov stvorenia usporadúva tak, že človek neokúsi nespravodlivosť. Každý dostane narodením to miesto, ktoré si zaslúži, to znamená, miesto, určené jeho dobrou alebo zlou karmou, ktorú si na vlastnú zodpovednosť v predchádzajúcich pozemských životoch sformoval.

V tomto zákonitom dianí sa dá spoznať, prečo niet duchovnej dedičnosti. Čo sa ako také zdá, je v skutočnosti dôsledkom zákona príťažlivosti rovnakého druhu, o ktorom sa ľudovo výstižne hovorí: "Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá". To sa v pozemskom živote prejavuje všade a vždy a platí to aj pri inkarnáciách.

Rodičia nedávajú svojim deťom, ako sa často predpokladá, nič so svojho ducha, len telesné dedičné znaky, ku ktorým ostatne patrí aj temperament, ktorý je čiastočne dedičný, pretože súvisí s vyžarovaním krvi pozemského tela (ľahká krv, ťažká krv atď.). Avšak nezostáva len pri jednej inkarnácii, rast a dozrievanie ľudského ducha si vyžaduje mnohé reinkarnácie (opätovné vtelenia), teda opakované pozemské životy, až kým nebude s konečnou platnosťou schopný vojsť do svetlých úrovní.

To je v každom prípade pôvodný účel opätovných vtelení. Ak pritom možno napraviť chyby
minulých pozemských životov, potom je to ďalšia Božia milosť, ktorú ľudia dostali opakovanými pozemskými životmi.

Opätovné vtelenie v ľudských telách, ktoré sa na Západe často označuje ako vpád myšlienok z Východu, je zákonitým dianím vo stvorení, ktoré sa na celej zemi dennodenne uskutočňuje. Len bolo toto poznanie mnohým ľuďom upierané. S týmto poznaním by boli dokázali utvárať svoj život na zemi a na druhom brehu obsahovo bohatší a zmysluplnejší.

Dnes, v čase obratu svetov, patrí aj toto poznanie k učivu, ktoré sa musí v "škole života" dobehnúť. Pobyt ľudského ducha na zemi, ktorý je umožnený zrodením človeka, je len malou, ale veľmi rozhodujúcou časťou jeho veľkého putovania svetom neskoršieho stvorenia, ktoré vychádza z raja a vedie opäť tam.


(z knihy Herberta Vollmanna: Pútnik svetmi)

Súvisiace články:
Kým sa narodí človek a nechcené tehotenstvo
 

Ak vás v článku niečo zvlášť zaujalo, alebo máte v tejto oblasti osobnú skúsenosť, napíšte nám.

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia