Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Osud a reinkarnácia

 
Reinkarnácia a kresťanstvo
Autor: Dr. Monika Schulze
 
Po tisícročia prežívala myšlienka reinkarnácie ako jedna zo základných filozofických tém bez toho, aby ju kresťanské dogmy označili za „nekresťanskú“. Odhliadnuc od teológie a filozofie sa dnes ukazuje, že mnoho ľudí hľadajúcich pravdu dokáže uviesť do súladu svoje presvedčenie o Kristovom posolstve s myšlienkou reinkarnácie. Prečo si teda kresťanské dogmy robia s témou reinkarnácie také starosti?

Evanjelium podľa Matúša v 11. a 17. kapitole hovorí, že Ježiš oslovoval Jána Krstiteľa ako „znovuzrodeného Eliáša“. V tejto súvislosti sa môžeme tiež zamyslieť nad stretnutím Ježiša a jeho učeníkov so slepým človekom. Evanjelista Ján o tom píše v kap. 9 svojho evanjelia: „Ako šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho spýtali: "Rabbi, kto zhrešil – on, alebo jeho rodičia –, že sa narodil slepý?" Položili túto otázku, pretože sa domnievali, že nájdu dôvod chlapcovho postihnutia v previneniach z predošlých životov? Podľa evanjelia nebol Ježiš touto otázkou zo strany učeníkov ani v najmenšom prekvapený, ani sa ich nepýtal, ako na takúto myšlienku vôbec prišli. Namiesto toho odpovedal svojím konaním – tohto slepého chlapca vyliečil. Či a ako rozumeli Ježišovi učeníci tejto „odpovedi“, to necháva evanjelium otvorené. Ich priama otázka nám však umožňuje myšlienkové spojenie s učením antických filozofov o „odplate skutkov“, ako i s ranokresťanským teológom Origenom (185 – 254 n. l.), ktorého myšlienky o reinkarnácii sú základným pilierom teórie mnohých jeho stúpencov aj v súčasnosti.

Dielo tohto vo svojej dobe veľmi slávneho teológa malo značný vplyv na jeho kolegov teológov až do 6. storočia n. l. Spísal okrem iného prvé systematické podanie kresťanskej náuky (De principiis – O základoch). Predtým, než v Cézarei na pobreží Stredozemného mora v Palestíne založil filozofickú školu, študoval a vyučoval na teologickej škole v Alexandrii. Táto škola bola naklonená myšlienke zjednotiť posolstvo Krista s poznatkami gréckych filozofov. Sám Origenes zastával túto myšlienku a ako „učený“ filozof podporoval svojich žiakov, aby študovali grécku filozofiu a vážne skúmali jej poznatky. Patrilo k nim aj učenie o prevteľovaní duše a znovuzrodení, ktorého zmyslom bolo odčinenie skutkov. Origenes prepojil tento myšlienkový prúd s kresťanskou vierou v lásku a Božiu spravodlivosť.

Tu musíme uviesť, že Origenes považoval ľudí za „padlých anjelov, ktorí kedysi prejavili „odpor“ voči Božiemu zámeru a boli vyhnaní na zem ako ľudské duše. Pokiaľ tu na zemi nechcú byť stratení, musia nájsť cestu, ktorá ich – zbavených všetkých pochybností – zavedie späť do ríše anjelov. Svoje pozemské smerovanie si na tejto ceste určujú svojimi skutkami ľudia sami – v dobrom i menej dobrom zmysle slova. Zároveň im spravodlivosť a Božia láska umožňuje, aby svoje pochybenia odčinili – konkrétne tým, že spoznajú a využijú pozemský osud ako „liek“ (ako to nazýva Origenes), ktorý sa dočká odmeny, pozitívnej odozvy aj na onom svete.

Toto chápanie vzťahu ľudského osudu k božej spravodlivosti a láske vtedy považovali mnohí teológovia za presvedčivé, pretože dávalo uspokojivú odpoveď na kľúčovú otázku, prečo sa jeden narodí zdravý a druhý chorý, bohatý alebo chudobný, do dobrých alebo zlých pomerov. Origenes bol presvedčený, že „nie je nespravodlivosti u Boha“; usúdil, že osudové nerovnosti pri zrodení sú spôsobené samotnými ľuďmi, ich bytím a skutkami. „Pokiaľ nie sú osudové rozdielnosti duší jednotlivých bytostí určujúcou okolnosťou, kde a ako sa kto narodí, máme azda predpokladať, že sa tak deje náhodne a bez pravidiel?“, pýta sa Origenes. A vyvodzuje z toho: „Pokiaľ by sme to predpokladali, tak už nemôžeme veriť, že svet bol stvorený Bohom a je riadený jeho prozreteľnosťou…“, a ďalej: „…nemohli by sme očakávať, že Boh bude usmerňovať konanie každého z nás.“

Ako príklad môže poslúžiť osud Jákoba a Ezaua. Keď bola Rebeka tehotná a očakávala dvojčatá, povedal jej „hlas Pána“, že z nej vzídu dva národy (1. Mojžiš /Gn, 25, 23), (bratia, pozn. red.) a starší bude slúžiť mladšiemu, pretože ten (Jákob) je Bohu milý, Ezau však nie (Rimanom 9, 13). Toto zvestovanie osudu ešte nenarodených môže byť vysvetlené jedine tým, že predpokladáme existenciu duše a osudových zauzlení v predošlých životoch. „Musíme sa domnievať, že Jákob bol na základe zásluh v predošlom živote Bohom oprávnene milovaný a bol pred bratom aj zaslúžene uprednostnený…“
 

(viac vo Svete Grálu č.15/2007)

Ak vás v článku niečo zvlášť zaujalo, alebo máte v tejto oblasti osobnú skúsenosť, napíšte nám.

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia