Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Osud a reinkarnácia

 
Prečo to Boh dopúšťa
Autor: Richard Steinpach
 

Namiesto toho, aby sme si konečne uvedomili, že sme tu na to, aby sme sa učili zo skúseností dobiehať zameškané a ďalej sa učiť, sme tej mienky, že sme tu na to, aby sme viedli príjemný život. Všetko, čo nevyhovuje tejto predstave, považujeme za nezlučiteľné s božskou láskou. Pretože táto láska, podľa našej mienky, má nám práve zaistiť tento príjemný život.

Lenže tento terajší pozemský život je iba nepatrným úsekom v rámci nášho celého bytia. A práve iba na toto posledné bytie je všetko zamerané. Po ukončenom „vzdelávaní" chce nás to priviesť späť do nášho duchovného domova, aby sme tam, zbavení navždy hmoty, stali sa vedomými a mohli večne spolupôsobiť, plní radosti, na súkolesí stvorenia. V neznalosti tohto nášho pravého určenia bytia spočíva však to základné zlo, ktoré nám vôbec nedovolí vziať do úvahy súvislosti, ktorých východisko leží mimo nášho súčasného zorného poľa. Len si uvedomme túto nezmyselnosť: Nevieme síce, čo bolo predtým, nevieme, čo príde potom, ale svojhlavo zotrvávame na tom, že výsledok príčiny a účinku sa nám musí ukázať pre nás v prehliadnuteľnej nepatrnosti tohto súčasného úseku života, ak to máme považovať za spravodlivé.

Z pochopiteľného dôvodu je nám preto hovorené v Posolstve Grálu:

„Hlavnou chybou toľkých mnohých ľudí je však to, že počítajú iba s jedným pozemským životom, zatiaľ čo v skutočnosti majú už niekoľko pozemských životov za sebou. Tieto, ako aj medzičasy v jemnohmotnosti, platia ako jednotné bytie, ktorým sa tiahnu napnuté vlákna bez prerušenia, takže v súčasnom pozemskom živote je viditeľná iba malá časť účinkov týchto vlákien“

Opätovné zrodenie je nutnosťou nášho vývojového procesu, slúži k vzdelávaniu ako postupovanie v školských triedach alebo k dobehnutiu ešte neporozumeného. Poznanie o tom je prastaré. Pre veľké časti ľudstva je to základom predstáv ich viery. To bolo známe už aj za pozemského času Ježiša, ako sa o tom môžeme dočítať v Novom zákone. V iných prednáškach som už vysvetlil, čo viedlo k tomu, že v roku 553 zmizol dôkaz o opakovaných pozemských životoch z kresťanského sveta veriacich. Bol to - musím sa o tom s ohľadom na jeho dôležitosť krátko zmieniť - čisto politický diktát byzantského cisára Justiniána. Pred ním sa musela skloniť ešte pomerne mladá a závislá cirkev. Následkom toho cirkev nemohla a ani nemôže už nič meniť, bez toho, že by stratila na svojej vierohodnosti.

Lenže niečo hrozné sa týmto spôsobilo ľudstvu západných krajín. Bolo zavreté do klietky, ba ešte viac, zamurované. Jeho predstava o živote bola zúžená na jedno pozemské bytie. Namiesto toho, aby radostne videlo pred sebou ďaleko prestretú cestu k vývoju ducha, pripadá mu smrť ako postrach, ako koniec, za ktorým nezostáva už nič, v najlepšom prípade iba veľká neistota. Kto myslí ešte na to, že nutnosť odlúčenia sa z tohto pozemského sveta môže znamenať aj vysvedčenie o úspešne obstátej dobe učenia, tiež dôkaz o zbavení nutnosti musieť prežívať ešte ďalšie pozemské skúsenosti?

Ak sú však, ako z toho vyplýva, vlákna osudovým zapletením napnuté ďaleko za tento pozemský život, potom sa aj spravodlivosť ukazuje celkom iná, ako dimenzia pre nás nepriehliadnuteľná. Koľko sa už predsa napáchalo zla, nerestí, hrôz v priebehu histórie ľudstva!? Zdalo by sa nám spravodlivé, keby niekto, kto kedysi uvalil na seba nejakú vinu, mal v budúcom živote ustlané na ružiach? Kto však môže o sebe tvrdiť, že vo svojom celom pozemskom putovaní nemá už nič odpykať, ani nič naprávať? Upusťme teda od toho, aby sme sa spýtavo stavali pred udalosti, ktorých účelnosť nepoznáme len preto, že nikdy nezistíme ubehnuté osudové cesty dotyčných ľudí, ba dokonca ani vlastné. Milostivo je nám zahalený výhľad, aby nezaťažení strachom zo spätných účinkov sme mohli putovať ohľaduplne a uvoľniť sa tak zo starých zápletiek. Avšak naša osobnosť, s ktorou sme vstúpili do tohto života, bola sformovaná všetkým tým, čo sme už prežili. Tým sa vysvetľuje - čo sa tu uvádza len tak na okraj - tá podivuhodná neprirovnateľná rôznosť ľudí už od narodenia.

„Čo nechceš, aby ti robili iní, nerob ani ty im."
„Kto inému jamu kope, sám do nej padá."
„Ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva."
„Aká siatba, taká žatva."

A tak by sa mohlo pokračovať.
To všetko vyplýva zo skúseností. Nech sú podané akýmkoľvek spôsobom, vyjadrujú vždy to isté: dopadá na nás to, čo od nás vyšlo.

Samozrejme, okolnosť, že túto spravodlivosť môžeme v niektorých prípadoch zistiť, ale v iných nie, dáva mnohým ľuďom podnet k domnienke, že Boh koná svojvoľne. Na takejto predstave často spočíva aj spôsob nášho modlenia. Prosíme Ho, aby sa to alebo ono stalo či nestalo, pretože podľa našej mienky práve u Neho je všetko možné. Ako ľudsky úboho, avšak takto zmýšľame o Bohu!

Predpoklad, že Boh môže v každom čase postupovať podľa ľubovôle, že môže tomu alebo onomu dať prebiehať inak, neznamená vskutku veľkosť viery, ale znižuje a poľudšťuje majestátnosť Boha, ktorého dokonalosť sa popiera práve predpokladom o jeho svojvoľnom zasahovaní.

 

(viac z knihy Richarda Steinpacha: „Prečo to Boh všetko dopúšťa ...“

Ak vás v článku niečo zvlášť zaujalo, alebo máte v tejto oblasti osobnú skúsenosť, napíšte nám.

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia