Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Osud a reinkarnácia

 
Karma. Vieme čo chceme?
Autor: MUDr. Jan Palouček
 
Vrodená choroba, alebo narodenie dieťaťa v krajine postihnutej vojnou či hladomorom vyvoláva otázku, či vôbec existuje spravodlivosť, prípadne spravodlivé zákony. Veď zákon a spravodlivosť majú tvoriť jednotu. Človek, ktorý verí len v jeden pozemský život, môže túto kapitolu rýchlo uzavrieť, pretože si myslí, že na svete existuje nespravodlivosť. Iný zas žije v presvedčení, že k spravodlivosti patrí aj to, že je na tom z nevysvetliteľných dôvodov horšie než ostatní. Práve tak je možné zmieriť sa s predstavou, že genetický potenciál predkov nebol práve najlepší, takže postihnutý mal proste smolu.

Takéto zmýšľanie pripúšťa možnosť chaosu alebo ľubovôle, ktoré sa z akýchsi nejasných dôvodov vymykajú inak dôslednej zákonitosti ovládajúcej celý vesmír. Toto nelogické potkýnanie sa je známkou agónie, ktorú sa zástancovia materializmu snažia zastierať uisťovaním, že veda sa už blíži k rozriešeniu otázok života.

Všetky nejasnosti miznú v okamihu, keď človek pristúpi na myšlienku reinkarnácie. Až potom môže získať opravdivú istotu spravodlivosti a dôveru v zákonitosť stvorenia a začať s celkom novým životom.

VIEME, ČO CHCEME?

Fakt, že od života často dostávame niečo iné, než čo navonok chceme, zvádza k domnienke, že treba vylepšiť techniku chcenia. Na tento účel bolo už napísaných mnoho kníh, ktoré upozorňujú na silu myšlienkového a emocionálneho života. Ľuďom by tak mali ukázať možnosť, ako vcelku pohodlne získať čokoľvek z toho, čo si vymyslia. Týmto spôsobom sú však obrovské sily spočívajúce v ľudskom myslení a cítení nasmerované na falošnú cestu, ktorá sa musí skončiť katastrofou. Zmienená skutočnosť svedčí skôr o tom, ako málo toho vieme o svojom skutočnom chcení. Znamená to, že si svoje skutočné chcenie často ani neuvedomujeme, na druhej strane zaň pokladáme niečo, čo s ním nemá nič spoločné.

V našom živote sa vyskytujú ťažké situácie, pri ktorých by človek odprisahal, že ich nechcel, no stretávajú nás aj nečakane krásne veci, pri ktorých si tiež nie sme celkom vedomí toho, že sme ich chceli. Keď sa však zamyslíme nad tým hlbšie, často sa stane, že si vybavíme dávno zabudnutý, no napriek tomu vo vnútri starostlivo uchovaný okamih, keď nás na chvíľu premkol silný dojem vyvolaný krajinou, ľuďmi alebo okolnosťami. Snáď sme si v tú chvíľu aj povedali: “To je nádhera...“. A po rokoch sa stane, že žijeme v pomeroch, ktoré akoby boli naplnením onoho povzdychu.

Áno, vtedy bolo naše chcenie skutočne silné, pretože zostalo čisté – bez očakávaní, a inšpirované krásou. Každý taký zážitok, ktorý sa vymyká navyknutému spôsobu myslenia a dovolí bez požadovania vyvstať niečomu ušľachtilému, je začiatkom novej cesty, ktorá sa môže začať napĺňať. Ďalšou dôležitou okolnosťou, ktorú musíme mať na zreteli pri úvahách o nezdaroch našich pokusov vylepšiť svoje hmotné pomery vrátane zdravotného stavu, je predovšetkým naša dávna minulosť. Presnejšie povedané naše dlhy voči životu, ktoré sa teraz stali splatnými; tie ako záchranná brzda zastavujú ďalšie naše úporné plahočenie nesprávnym smerom. Tieto dlhy hromadíme už tisíce rokov a sú zapísané v nás samých v podobe našich vlastností a postojov, ktorým znovu a znovu podriaďujeme svoj život. Chronický nezáujem o duchovný rozmer života, jeho odmietanie alebo povrchnosť nás priviedli pod kuratelu prírodných zákonov, ktoré s konečnou platnosťou ukončujú ďalšie pokusy o zneužívanie prepožičanej sily na neužitočné osobné účely. Sme ako skrachovanci, ktorí sa čudujú, prečo už nemožno naďalej žiť na dlh. V takej situácii je dobré začať pátrať po tom, ako náš dlh vznikol a akým spôsobom sa spláca. Zostala nám síce i naďalej možnosť niečo chcieť, ale nemôžeme už očakávať, že sa nám v budúcnosti budú plniť nesprávne želania, teda také, ktoré s úsilím o naše vnútorné zdokonalenie nesúvisia alebo od neho dokonca odvádzajú.

REINKARNÁCIA

Keď hovoríme o príčine a následku či o sejbe a žatve, potom je zrejmé, že tieto súvislosti presahujú jednotlivý pozemský život. Žatva sa často odohráva až v nasledujúcom vtelení, pričom sejba prebiehala v predošlom. Nevedomosť o tejto skutočnosti vedie veľmi často k pochybnostiam o existencii spravodlivého vyrovnania, ak sa posudzuje napríklad život človeka, ktorý napriek tomu, že nežije správne, teší sa výbornému zdraviu i závideniahodným pozemským pomerom. Jedného dňa zomrie a zmizne z očí.

Po čase sa možno znovu objaví na zemi, ale treba vedieť, kde ho hľadať. Tento raz to už nemusí byť človek s dobrým zdravím, ktorému osud všestranne praje, ale človek, ktorý v chorobe alebo v inom utrpení dostáva možnosť obrátiť svoje vnútro k vyšším, ušľachtilejším hodnotám. Spravidla potom musí na sebe samom prežívať rovnaký druh utrpenia, ktorému v minulosti on sám vystavoval druhých ľudí. Ak dnes máme možnosť prostredníctvom médií spoluprežívať utrpenie miliónov ľudí, máme pred svojimi očami spravodlivosť, na ktorú sa často pýtame. Je taká neúprosná a tvrdá, že by sme sa nadobro mali zriecť nevraživých a pomstychtivých myšlienok, akými si často vybavujeme účty s ľuďmi, ktorí nám ublížili. Nikdy ich nemôžeme dostihnúť a prevychovať takým spôsobom, ako to urobí spravodlivý zákon.
 
(viac vo Svete Grálu č.26/2010)

Ak vás v článku niečo zvlášť zaujalo, alebo máte v tejto oblasti osobnú skúsenosť, napíšte nám.

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia