Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Osud a reinkarnácia

 
Je reinkarnácia zlučiteľná s kresťanskou vierou?
Autor: Werner Huemer
 
Myšlienka, že je človek sám zodpovedný za svoj osud a že životné podmienky, do ktorých sa rodí, majú svoju príčinu v minulých pozemských životoch, je v zásade ľahko zlučiteľná s kresťanským učením milujúceho Boha. V opačnom prípade by predsa mohol človek viniť Stvoriteľa z nespravodlivosti, pretože nechá ľudí rodiť sa do nerovnakých východzích pomerov.


Otázka:

V Jánovom evanjeliu (Ján 9,3-5) sa Ježišovi učeníci domnievajú, že by mohla existovať karma a reinkarnácia. Vidia od narodenia slepého a pýtajú sa Ježiša, či tento sám zhrešil, že sa narodil slepý. Odpoveď Ježiša je však jasná, vyplýva z nej, že to nebola vina dieťaťa. V listu Židom (9,27) sa píše, že “ľuďom je určené raz zomrieť”. I tu je možno teda nájsť výrok otvorene smerujúci proti myšlienke opakovaných pozemských životov. Nevyplýva teda z toho, že kresťanská viera je s myšlienkou reinkarnácie nezlučiteľná? Alebo boli z biblie v priebehu histórie cielene odstránené miesta, ktoré na reinkarnáciu odkazovali, ako to tvrdia kritici cirkví?

Odpoveď:

Myšlienka, že je človek sám zodpovedný za svoj osud a že životné podmienky, do ktorých sa rodí, majú svoju príčinu v minulých pozemských životoch, je v zásade ľahko zlučiteľná s kresťanským učením milujúceho Boha. V opačnom prípade by predsa mohol človek viniť Stvoriteľa z nespravodlivosti, pretože nechá ľudí rodiť sa do nerovnakých východzích pomerov.

Keby nám bol darovaný len jeden jediný pozemský život, nemohla by existovať vyššia spravodlivosť. Tiež sa nedá uspokojiť s námietkou, že veriaci ľudia obdržia v Božej ríši na onom svete vyrovnanie za bezprávie prežité na zemi; pretože potom sa ponúka otázka, prečo by sme vôbec museli žiť na zemi a nie rovno na nebeských nivách.

Rozdielne ľudské osudy rozpoznáme ako spravodlivé iba za predpokladu reinkarnácie a vedenia, že nám spolu so slobodnou vôľou bola darovaná i vlastná zodpovednosť a že zmysel nášho pozemského života spočíva v aktívnom rozvíjaní vedomia.

Domnienka učeníkov v Jánovom evanjeliu je zaujímavá, pretože dokazuje, že v Ježišovej dobe sa považovalo za mysliteľné tak bytie človeka pred narodením, tak i vlastná vina malého dieťaťa. Ježiš túto možnosť nepopiera, ani svojich učeníkov za takú "nezmyselnú" otázku nekára, ale hovorí iba, že sa tu má viditeľne prejaviť pomoc Božej sily. A slepého človeka uzdravuje.

Otázka učeníkov ale dokazuje, rovnako ako ďalšie v biblii dochované domnienky (ľudia si napríklad mysleli, že sa znovu zrodil predkresťanský prorok Eliáš), že v Ježišovej dobe sa opakované pozemské životy považovali za úplne možné. Niet ani divu, pretože myšlienka reinkarnácie je známa už z antiky, napríklad od filozofa Platóna.

V prvom storočí nášho letopočtu to bol tiež Origenes, jeden z najvýznamnejších rano-kresťanských náboženských učiteľov, kto bol presvedčený o existencii ľudskej duše už pred narodením. Origenes učil, že rozdielne osudy sa nemajú dávať za vinu Bohu, ale človeku samému, pretože sú to dôsledky rozhodnutí učinených pred narodením. Origenes tak síce neučil výslovne o reinkarnácii, ale ponúkal vysvetlenie, ako možno veriť v milujúceho, spravodlivého Boha navzdory tak nerovnako rozdeleným osudom. Jeho učenie o "predexistencii duše" bolo v roku 553 na konštantinopolskom koncile zavrhnuté, čím myšlienka reinkarnácie samozrejme okamžite stratila akékoľvek šance k ovplyvneniu cirkevného svetonázoru.

Niektorí religionisti považujú za veľmi pravdepodobné, že biblia bola z ideologických dôvodov korigovaná. Kedy, kde a kým, sa však už sotva dá doložiť. Preto dnes nemožno s istotou ani tvrdiť, že pôvodné texty obsahovali odkazy na reinkarnáciu, ani opak.

Biblický "list Židom", z ktorého pochádza citácia v úvodnej otázke, sa rovnako reinkarnáciou nezaoberá, iba na citovanom mieste podtrháva jedinečnosť príchodu Ježiša a ukazuje analógiu s jedinečnosťou ľudského života. Toto miesto v texte by sa preto nemalo interpretovať ako "zjavenie" o neexistencii reinkarnácie.

A naopak, zástupcovia cirkví, ktorí nesúhlasia s myšlienkou opakovaných pozemských životov, napríklad nepovažujú ani známe Pavlove slová „Čo človek zaseje, to tiež zožne" (Ga 6,7) za doklad existencie karmy. Pretože i tu ide o iný kontext, totiž o dianie posledného súdu.

Preto nemá zmysel hľadať citáty v biblii a chcieť tým niečo dokazovať. Také výskumy a snahy zostanú vždy len v rovine interpretácie. Skutočný dôkaz reinkarnácie spočíva v živote samom.


Úryvok je z knihy autora Wernera Huemera: 100 odpovědí na životní otázky
 
(viac vo Svete Grálu č.08/2006)

Ak vás v článku niečo zvlášť zaujalo, alebo máte v tejto oblasti osobnú skúsenosť, napíšte nám.

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia