Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Osud a reinkarnácia

 

Je reinkarnácia zlučiteľná s kresťanskou vierou?

Myšlienka, že je človek sám zodpovedný za svoj osud a že životné podmienky, do ktorých sa rodí, majú svoju príčinu v minulých pozemských životoch, je v zásade ľahko zlučiteľná s kresťanským učením milujúceho Boha. V opačnom prípade by predsa mohol človek viniť Stvoriteľa z nespravodlivosti, pretože nechá ľudí rodiť sa do nerovnakých východzích pomerov.
                                                            [Celý článok]
Téma:  Osud a reinkarnácia


Malé a veľké strachy detí

Keď dieťa plače a prejavuje strach a stres, jeho rodičia často zneistia, hoci ho všemožne opatrujú a chránia. Už v ranom veku dieťaťa sa ukazuje, že je v záujme jeho ďalšieho vývoja, aby sa naučilo zvládať rôzne situácie. Patrí k nim aj prekonávanie strachu. Ako s tým môžu rodičia svojim deťom pomôcť?
Rovnako ako dospelí, aj deti môžu trpieť rôznymi fóbiami, záchvatmi paniky, posttraumatickými poruchami a úzkosťou. S takým veľkým strachom sa dieťa cíti stratené, pretože nedokáže svoje pocity a obavy pomenovať. Strach a fóbie sa prejavujú v správaní dieťaťa, ale jeho okolie to často nedokáže dešifrovať. Pri dlhšom trvaní sa stav stáva chronickým alebo sa začne prejavovať v telesnej rovine, napr. ako nevysvetliteľné bolesti.
                                                            [Celý článok]
Téma:  Osud a reinkarnácia


Keď som bola Annou Frankovou

Anna Franková sa narodila roku 1929 v nemeckej židovskej rodine. Keď mala trinásť rokov, ukryla sa celá jej rodina pred prenasledovaním nacistov v Amsterdame, v zadnom trakte kancelárskej budovy. Krátko predtým začala Anna, citlivé a zjavne talentované dievča, písať svoj svetoznámy „Denník Anny Frankovej“. Väčšina z neho je venovaná životu v stiesnených priestoroch úkrytu, zaznamenávanému vnímavými očami dospievajúceho dievčaťa. Dva roky potom bol úkryt prezradený a všetci jeho obyvatelia boli odvezení do koncentračného tábora. Späť sa vrátil len otec Otto Frank.
                                                            [Celý článok]
Téma:  Osud a reinkarnácia


Zrodenie človeka na zemi

Príchod ľudského ducha do pozemského sveta, teda zrodenie človeka, zahŕňa tri procesy; dva z nich poznáme: plodenie a narodenie. Ale to ešte nestačí, keďže je nevyhnutný ešte tretí proces, aby sa človek na túto zem mohol narodiť: inkarnácia. Tá je vstupom duše - to je ľudský duch so svojimi jemnejšími záhalmi - do vyvíjajúceho sa detského tela. K tomuto vstupu dochádza okolo polovice tehotenstva pri určitej zrelosti. V tomto čase cíti matka blízkosť druhého ducha a prejavujú sa prvé pohyby dieťaťa.
                                                            [Celý článok]
Téma:  Osud a reinkarnácia


Kráľovské umenie

Astrológia môže byť životnou pomocou vtedy, keď lepšie pochopíme sami seba, svojich blížnych a predovšetkým spoznáme veľké súvislosti vo vesmíre. Všetko stvorenie podlieha rovnakým – jasným a jednoduchým – zákonom života. Astrológia môže ľuďom v poznaní súvislostí a zákonitostí otvoriť nebo. Pri skúmaní nebeských telies nám dá vytušiť veľkosť stvorenia a jasnosť jeho zákonov, a učí nás tak k úcte, skromnosti a pokore.
                                                                   [Celý článok]
Téma:  Osud a reinkarnácia


Bola to proste reinkarnácia

Je návrat duší skutočnosťou? Reinkarnovala sa do malého Jamesa duša pilota, ktorý zahynul v druhej svetovej vojne? Krok za krokom sa chlapcovi rodičia snažia túto záhadu objasniť a s každým ďalším detailom, s každou ďalšou informáciou, ktorá ako čiastočka zapadá do naprosto neuveriteľnej skladačky, sa ich pôvodná nedôvera rozplýva. Podivuhodný príbeh malého Jamesa ukazuje, že na niektoré veci nie je jednoduché nájsť racionálne odpovede.
                                                                   [Celý článok]
Téma:  Osud a reinkarnácia


Osud. Karma.

So všetkými svojimi rozhodnutiami zostávame spojení, až kým po sejbe nenastane žatva. Každým naším rozhodnutím vznikajú určité väzby, ktoré spoluvytvárajú náš osud. A naopak: to, čo nás potom ako karma stretáva, sú zákonité následky našich rozhodnutí, ktoré môžu pochádzať i z našich minulých životov. Aj v Posolstve Grálu je karma základným pojmom, no nie vo fatalistickom zmysle, pretože uplatnením svojej slobodnej vôle máme možnosť jej zlé účinky zoslabiť – práve tak, ako posilniť tie dobré. Svoju karmu si formujeme svojím myslením, rečou a konaním.
                                                                                                                [Celý článok]
Téma:  Osud a reinkarnácia


Kým sa narodí človek a nechcené tehotenstvo

Na spojenie ducha a tela je potrebná rovnorodosť, ktorá predurčuje aj vývoj počas tehotenstva, pretože inkarnácia ľudského ducha môže prebehnúť až v čase, keď sa nastávajúce telíčko vyvinie do ľudskej podoby. Potom má duch možnosť vteliť sa.
Dovtedy musí zárodok prejsť dlhou a pozoruhodnou cestou vývoja: počas prvých štrnástich dní to ešte nie je skutočné telo, ale len zhluk buniek s priemerom približne jeden milimeter. Na konci prvého mesiaca má embryo tvar fazule päť milimetrov dlhej; nevidno ani nohy, ani ruky, len maličké „pupence“, v ktorých sa vyvíjajú končatiny. Orgány sú prítomné len v náznakoch. Ich vývoj sa v skutočnosti začína až počas druhého mesiaca tehotenstva, keď sa pomaly objavujú aj prvky tváre: dva malé výčnelky budúcich očí, dve jamky na uši… V tomto štádiu meria plod ešte len tri až štyri centimetre a váži dva až tri gramy..                                                                              [Celý článok]
Téma:  Osud a reinkarnácia


Záhada z Konnersreuthu

Božia Vôľa spočíva v zákonoch stvorenia, ktoré nepôsobia iba v hmotnom, pre nás viditeľnom svete, ale prestupujú celým bytím. A podľa zákona spätného pôsobenia musí každý človek zožať to, čo zasial. Aká je teda naša predstava o Bohu, ak veríme tomu, že v prežívaní strašlivých múk ukrižovania sa niekomu dostáva zvláštneho požehnania alebo dokonca vyznamenania?!
Hoci v súčasnosti stále existuje veľa ľudí v rôznych častiach sveta, u ktorých sa pravidelne objavujú krvavé stigmy, historicky najznámejšími prípadmi stigmatizovaných boli Páter Pio z Talianska a Terézia Neumannová z Nemecka. Kristove rany sa objavovali údajne aj u povesťami opradeného Františka z Assisi.
                                                                             [Celý článok]
Téma:  Osud a reinkarnácia


Karma. Vieme čo chceme?

Vrodená choroba, alebo narodenie dieťaťa v krajine postihnutej vojnou či hladomorom vyvoláva otázku, či vôbec existuje spravodlivosť, prípadne spravodlivé zákony. Veď zákon a spravodlivosť majú tvoriť jednotu. Človek, ktorý verí len v jeden pozemský život, môže túto kapitolu rýchlo uzavrieť, pretože si myslí, že na svete existuje nespravodlivosť. Iný zas žije v presvedčení, že k spravodlivosti patrí aj to, že je na tom z nevysvetliteľných dôvodov horšie než ostatní. Práve tak je možné zmieriť sa s predstavou, že genetický potenciál predkov nebol práve najlepší, takže postihnutý mal proste smolu.                                                                             [Celý článok]
Téma:  Osud a reinkarnácia


Prečo to Boh dopúšťa

Namiesto toho, aby sme si konečne uvedomili, že sme tu na to, aby sme sa učili zo skúseností dobiehať zameškané a ďalej sa učiť, sme tej mienky, že sme tu na to, aby sme viedli príjemný život. Všetko, čo nevyhovuje tejto predstave, považujeme za nezlučiteľné s božskou láskou. Pretože táto láska, podľa našej mienky, má nám práve zaistiť tento príjemný život.                      [Celý článok]
Téma:  Osud a reinkarnácia


Reinkarnácia a kresťanstvo

Po tisícročia prežívala myšlienka reinkarnácie ako jedna zo základných filozofických tém bez toho, aby ju kresťanské dogmy označili za „nekresťanskú“. Odhliadnuc od teológie a filozofie sa dnes ukazuje, že mnoho ľudí hľadajúcich pravdu dokáže uviesť do súladu svoje presvedčenie o Kristovom posolstve s myšlienkou reinkarnácie. Prečo si teda kresťanské dogmy robia s témou reinkarnácie také starosti?                      [Celý článok]
Téma:  Osud a reinkarnácia


Prečo si nepamätáme svoje minulé životy?

Prečo sa nepamätáme na svoje minulé životy? Táto otázka je u zástancov, i odporcov reinkarnácie pochopiteľná a tiež oprávnená. Veď načo by nám bolo poznanie o opätovných životoch, keby sme mu nerozumeli. Bolo by niečím, čo by pre nás predsa len zostávalo tajomstvom a nič skutočne praktické, alebo upotrebiteľné by nám neprinášalo.                      [Celý článok]
Téma:  Osud a reinkarnácia


Určuje Stvoriteľ môj osud?

Ľudia, ktorí si nevedia poradiť s otázkou pravdepodobných príčin niektorých životných udalostí a ktorí neveria na slepú náhodu, ale vo vyššie určenie, často dospeli k určitému druhu odovzdanosti voči osudu, k domnienke, že v živote je pre každého človeka jednoducho všetko predurčené. V tejto myšlienke sa stretávajú ešte i dnes najrozličnejšie prúdy: ten, kto sa domnieva, že osud závisí od neovplyvniteľného pohybu hviezd alebo môže byť jasnovidnými ľuďmi presne predvídaný, hlási sa v podstate k takzvanému fatalizmu, ako mnohé ezoterické prúdy, kde sa napríklad hovorí o kronike Akaša. Je to určitý druh svetovej pamäti, v ktorej má byť uložená každá, aj budúca udalosť.       [Celý článok]
Téma:  Osud a reinkarnácia


 
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia