Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Články Herberta Vollmanna

späť na zoznam článkov

Záhradní trpaslíci
 

Keby sa nám náhle otvorili oči, aby sme mohli vidieť do vnútorného pôsobenia prírody, nevychádzali by sme z údivu a úžasu. Všade v prírode by sme objavili činné sily ako živé bytosti, ktoré horlivo a svedomite spolupôsobia na zrode a zániku v rozsiahlych ríšach prírody.

Všetky tieto malé a veľké prírodné bytosti, ktoré môžeme nazývať aj malí a veľkí bytostní, majú ľudské formy, pretože okrem svojho bytostného jadra ako základného druhu majú v sebe trochu z toho, čo v sebe nosí ako svoje jadro človek: z duchovného, ktoré podmieňuje ľudskú formu.

Keby sme mohli nahliadnuť dôkladnejšie, objavili by sme napokon aj originál záhradného trpaslíka, ktorého približné zobrazenia vo viac alebo menej dobrých vyhotoveniach zdobia mnohé záhrady.

Tento pohľad za záves k onomu svetu je však umožnený len tým ľuďom, ktorí majú na to dar, ktorí sú teda jasnovidní. Boli to oni, ktorí kedy si postavy trpaslíkov alebo gnómov nakreslili a odovzdávali ďalej. Malé prírodné bytosti, ku ktorým patria elfovia takisto ako rusalky, salamandríci, sylfovia atď., boli na zemi činní už dlho, skôr, než na ňu prvýkrát vkročil človek.

Bez ich spolupôsobenia by nebolo hôr, lúk, riek, jazier a morí. Celá príroda je oživovaná týmito vernými služobníkmi Božími, ktorí vo všetkom najpresnejšie napĺňajú jeho vôľu a jeho prikázania.

Pretože vo vôli Božej sa zachvievajú nezištne, nedokážu byť ani zlomyseľní, ani konať nesprávne. Toto im prisúdili len ľudia. Na celej zemi je veľa tradičných podaní o prírodných bytostiach zo starých a novších čias. V Biblii sa napríklad spomínajú v Evanjeliu Marka
(4, 35 - 41), kde sa píše: "On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: ,Mlč, utíš sa!' Vietor prestal a nastalo veľké ticho."

Tento jednoduchý biblický opis nevyjadruje nič iné než to, že Ježiš hovoril s prírodnými bytosťami, ktoré pôsobia v živloch vzduchu a vody. Paracelsovi, slávnom lekárovi a prírodovedcovi stredoveku, sa traduje, že už ako chlapec bol schopný vidieť malé prírodné bytosti pri ich činnosti v olovených baniach v Korutánsku. Jeho otec tam ako lekár ošetroval baníkov.

Škriatkovia mu zverili nejedno poznanie z ich činnosti, vysvetlili mu tajuplné sily v kvetoch, kovoch a mineráloch a to, ako sa majú používať pre zdravie a na liečenie chorôb. Neskoršie vydal Paracelsus spis o svojich zážitkoch s bytosťami vody, zeme, ohňa a vzduchu. Ľudia dávnejších dôb vídavali a počúvali tieto bytosti oveľa viac, ako je tomu dnes. Bolo to požehnané spolupôsobenie, radostné dávanie a branie v pomáhajúcej a podporujúcej láske.

Ale ľudia už dávno až na malé výnimky stratili kvôli svojmu Čoraz materialistickejšiemu postoju spojenie s pomocníkmi z druhého sveta. Napokon ich vypovedali do ríše rozprávok a bájok. Ich skutočné podoby sa zobrazovali čoraz menej verne a už známe poznanie o ich pôsobení sa sploštilo na príbehy plné fantázie, ktoré sotva ešte zodpovedajú skutočnosti.

V určitých dobách bolo dokonca poznanie o prírodných bytostiach násilne potlačené ako kacírstvo. Napriek tomu sú prírodné bytosti ešte aj dnes v plnej činnosti. Vedú a riadia, opatrujú a chránia, ošetrujú a kŕmia, formujú a spájajú.

V astrálnej úrovni vytvárajú zázračné predobrazy a modely pre hrubohmotnosť tejto zeme. Alebo spolupôsobia pri veľkých ťahoch vtákov, ktoré pre ľudí skrývajú v sebe toľko tajuplného, pri ktorých sú síce navonok dôležité slnko, hviezdy a magnetické polia, ale za tým stoja usmerňujúc a pomáhajúc bytostní pomocníci.


Varujú aj pred blížiacimi sa prírodnými udalosťami, na čo zvieratá zvlášť reagujú. To však nemá nič spoločné ani s inštinktom, ani so šiestym zmyslom, lež zvieratá jednoducho vidia prírodné bytosti a spoznávajú ich varovania, pretože v dôsledku príbuznosti ich druhov sú na to citlivejšie ako ľudia. Zvieratá potom odovzdávajú varovania nápadným správaním sa ďalej ľuďom, čím už mnohým takýmto spôsobom zachránili život.

V Štvrtej knihe Mojžišovej (22, 21 - 35) sa veľmi výrazne vykresľuje takéto videnie. Oslica, na ktorej sa viezol prorok Bileám, uvidela pred sebou náhle vyššiu bytosť, anjela Pánovho s obnaženým mečom v ruke, a nechcela ísť ďalej. Bileám spočiatku anjela nevidel a vzpierajúcu sa oslicu trikrát udrel, až sa mu otvorili oči. Tak aj on mohol vidieť anjela a spoznať, že mal v úmysle urobiť niečo zlé.


Pri svojom pôsobení pracujú prírodné bytosti s lúčmi, ktoré viažu, spájajú, privádzajú a odvádzajú a ktoré sú do určitej miery ich nástrojmi. Tak sú malí stavitelia činní aj pri vzniku matérie z atómov.


Bude to požehnaný čas naplnený mierom, keď budú ľudia opäť schopní nadväzovať spojenie s malými a veľkými bytosťami prírody. Na to nie je nevyhnutne potrebné byť jasnovidným. Postačí, keď ľudskí duchovia budú trvalým, úprimným úsilím prebúdzať v sebe schopnosť tušenia a pokúšať sa zbližovať sa s nimi vo vyciťovaní.

Predpokladmi na to sú dôvera a čistá myseľ. Ten, kto chce uspokojiť len svoju zvedavosť alebo fantáziu, spojenie nenájde. Ale služobníci Boží ešte trúchlia nad ľudskými duchmi, ktorí chcú vedieť všetko lepšie, ktorých povýšenosť a posmech už museli utíchnuť pri mnohých iných hmatateľných veciach, keď to, čo predtým nebolo možné vidieť, sa medzitým stalo prostredníctvom jemnejších nástrojov zrazu viditeľné.

Zaiste, že aj dnes sú ešte ľudia, ktorí sú schopní vidieť prírodné bytosti. Ale tí o tom väčšinou mlčia a to, čo zažili, si uchovávajú pre seba, iba ak by niekedy natrafili na prístupných ľudí, ktorým by bolo ich poznanie na duchovný úžitok. Po týchto vysvetleniach istotne nebude od veci, keď budeme "záhradných trpaslíkov" považovať za symboly skutočne jestvujúcich malých prírodných bytostí, ktoré mnohorakým spôsobom pomáhajú aj ľuďom. A ak by hlinení škriatkovia mali byť pohnútkou k tomu, aby sme sa roztomilými živými bytosťami bližšie zaoberali, tak by aj oni sami plnili úlohu, ktorá sa im doposiaľ neprisudzovala.

Je predsa nápadné, že títo umelí záhradní trpaslíci našli v mnohých krajinách také veľké rozšírenie. Snáď je aj toto jedno zo znamení toho, že bytosti prírody sú vo viere ľudu dosť silno zakotvené. Z viery však môže pri vážnom chcení jedného dňa opäť vzísť poznanie o prírodnej ríši v jej plnej živosti.

Pretože príroda nie je nič iné než prirodzený prejav tvorenia bytostných služobníkov. Pre človeka je však príroda so všetkým jej bytostným pôsobením nenahraditeľným stupňom jeho duchovného vývoja na zemi. Čím viac je s prírodou spätý, tým skôr môže začať s duchovným vzostupom.
 

 

Ak vás v článku niečo zvlášť zaujalo, alebo máte v tejto oblasti osobnú skúsenosť, napíšte nám.

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia