Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Duch a duša

 

Slobodná vôľa

Čo vyvoláva pôsobenie zákonov stvorenia, ktoré sú pre človeka také dôležité? Čo ich uvádza do pohybu ako neviditeľná páka? Činnosť ducha, vlastného človeka, ktorý má svoju vlasť v duchovnej ríši, v „raji“. Táto činnosť vyvoláva niečo, čo je každému známe: cit!
K správnemu vykonávaniu svojej duchovnej činnosti potrebuje však človek ešte niečo veľmi podstatné, aby mohol určovať, čo chce urobiť: slobodnú vôľu!
Slobodná vôľa! Veľmi sporný pojem! A ako sa dá vysvetliť?
                                                   [Celý článok]
Téma:  Duch a duša


Svätiť deň sviatočný

Z doznelých tisícročí: Život Ježiša na Zemi
Za svojho pobytu v Arimatii hovoril Ježiš dlho a dôrazne ľudu. V tom vystúpil jeden z farizejov. Ježiš ho videl prichádzať a uprene sa na neho zadíval. Farizej sa hlboko uklonil a začal si pokrytecky mädliť ruky.
„Už dávno som počul o tvojej múdrosti, Majster. Chcel by si mi odpovedať na niekoľko otázok?“
Tak začínali všetci, Ježiš poznal spôsoby farizejov. Stručne odpovedal: „Pýtaj sa!„.
                                                   [Celý článok]
Téma:  Duch a duša


V zajatí emócií

Keď sa v živote prihodí závažná udalosť, s ktorou človek nepočítal, nechápe ju, zraňuje ho alebo ohrozuje, zažíva jeho duša ťažký otras. Potrebuje čas, aby ho mohla spracovať. Rozpor medzi udalosťou a schopnosťou spracovať ju sa prejaví ako trhlina na duši, a tá potom negatívne ovplyvňuje ďalší život človeka. Vzniká trauma, ktorá zanecháva trvalé stopy.
                                                   [Celý článok]
Téma:  Duch a duša


Všímajte si znamenia

Znameniam prikladali ľudia v minulosti mimoriadny význam. Považovali ich za symbolickú reč stvorenia, ktorou sa človeku prihovárajú vyššie sily. Táto skutočnosť bola dobre známa napríklad starým druidským ale i indiánskym šamanom, ktorí vedeli tieto znamenia v prírode postrehnúť. Príroda bola pre nich otvorenou knihou, v ktorej mohli ľahko čítať posolstvá pre seba i svojich blízkych.
Ak sa dnes pozrieme na postoj ľudí k symbolike a znameniam, uvidíme, že sa situácia zmenila. Väčšina ľudí im neprikladá nijaký zvláštny význam. Mnohé symboly sú skostnatené, prázdne, príliš všeobecné.
                                                   [Celý článok]
Téma:  Duch a duša


Fenomén „počutia hlasov“

Mnoho obyvateľov sveta by mohlo potvrdiť, že v priebehu svojho života niekedy počuli vnútorný hlas. Môžu to byť hlasy varujúce či odporúčajúce, ale takisto obťažujúce a navádzajúce na rôzne činy alebo i zločiny.. Ľudia so syndrómom počutia hlasov končia často v psychiatrických liečebniach, kde sa pacientom podávajú psychofarmaká. Táto liečba však len tlmí príznaky – nepostihuje samotné jadro problému, nerieši ho, a naviac má nežiadúce vedľajšie účinky.
Hildegarda z Bingenu (1098–1179) ako i Jakob Lorber (1800–1864) svoje prijaté posolstvá zaznamenávali písomne. Vytvorili azda títo výnimoční ľudia svoje diela len vďaka bohatej fantázii, alebo snáď vznikli vďaka chybne prebiehajúcim procesom látkovej výmeny v mozgu? Takéto vysvetlenie by bolo malicherné.
                                                   [Celý článok]
Téma:  Duch a duša


S nadšením a radosťou

Jestvuje spôsob, akým sa tvorivosť prejavuje u ľudí, ktorí zostanú verní vnútornému zmyslu svojho života, čiže duchovnému prebudeniu. Jedného dňa zrazu prídu na to, čo je zmyslom ich vonkajšieho života. Majú úžasnú víziu alebo uvidia svoj životný cieľ a od tej chvíle pracujú len na tom, aby ho uskutočnili. Ich cieľ či vízia zvyčajne súvisia s tým, čomu sa - v menšom meradle - s radosťou venovali aj doposiaľ.
Nadšenie znamená, že k hlbokej radosti, ktorú prežívate počas nejakej činnosti, sa pridá aj vízia alebo cieľ. Na vrchole vašej tvorivej aktivity, podporovanej nadšením, zažijete ohromný prísun energie. Budete sa cítiť ako šíp, ktorý letí do cieľa a spôsobí vám to potešenie.                                  [Celý článok]
Téma:  Duch a duša


Vnútorný a vonkajší cieľ človeka

Dôležité nie sú vaše ciele a činy ale stav vedomia, v ktorom vznikajú. Nezáleží na tom, čo robíte, ale kto ste - inak povedané, ide o to, na akej úrovni je vaše vedomie. Najdôležitejšie je, aby ste si uvedomili, že život má vnútorný i vonkajší cieľ. Vnútorný cieľ sa týka Bytia a je prvotný. Vonkajší cieľ života sa týka vašej činnosti a je druhoradý.
Vnútorné a vonkajšie sú navzájom tak prepojené, že je takmer nemožné hovoriť o jednom bez druhého.
Vaším vnútorným cieľom je prebudiť sa. Nejde o nič viac. Tento cieľ vás spája s ostatnými obyvateľmi tejto planéty - pretože to je účel existencie ľudstva. Vnútorný účel vášho života je esenciálnou súčasťou zmyslu celku, vesmíru a jeho vznikajúcej inteligencie.                                            [Celý článok]
Téma:  Duch a duša


Kto ste maličkí?
Ku knihe: Margot Ruis Bytosti prírody – Stretnutie s priateľmi človeka

Učili nás deliť prírodu na živú a neživú. Pod pojmom živá sa malo chápať všetko, čo je v pohybe viditeľné. Naučili sme sa používať termíny ako voľný pád, zákony trenia a pohybu, vieme opísať teplotné procesy v materiáli i v živom organizme, zákony rastu, kvitnutia a zrelosti. Skutočné príčiny pohybu a prejavy života, ktoré predchádzajú hmotným viditeľným procesom, sme však nepoznali - nemali sme pre ne pochopenia.                                            [Celý článok]
Téma:  Duch a duša


Sila poznaná v bolesti

Nikto nechce trpieť. Nikto nechce šialenstvo a bolesť. Utrpenie a bolesť prichádzajú, aby prebudili dušu, ktorá sa stratila v nevedomí, aby uvoľnili cestu sile, vyslobodzujúcu ducha zo zajatia. Odmietanie prijať utrpenie je často úsilím uniknúť poslednej pomoci, ktorá je spútanému duchu ešte poskytnutá.
Až dosiaľ v živote človek pred bolesťami len uhýbal, snažil sa bolestiam vyhnúť, ako najlepšie to šlo.
Ale nepozná ozajstnú bolesť a žiaľ, a preto nevie, aký význam majú.                                       [Celý článok]
Téma:  Duch a duša


Je darca orgánov skutočne mŕtvy?

Skutočný príbeh vrhá tieň na transplantačnú medicínu a jej snahu získať orgány umierajúcich osôb. Niekedy aj bez ohľadu na šancu prežiť, ktorú ešte má aj potenciálny darca, a to už nehovoriac o citoch pozostalých.
Deň som strávil na jednotke intenzívnej starostlivosti. Čo asi môže moja žena pociťovať a vnímať? Je to tak, ako mi primár povedal? Vaša žena tu len leží, nič nepočuje, nič nepozoruje, nič nepociťuje? Prišli mi na um myšlienky: Mozog je mŕtvy na 95 percent, čo to znamená? Bol mozog práve teraz na 97 alebo na 98 percent mŕtvy? Kde je hranica? A je to vôbec tak?                     [Celý článok]
Téma:  Duch a duša


Tri svetlá života

„Nechcela by si si prehliadnuť môj letohrádok, Veronka?" pýtal sa veľký chrobák, ktorý stál pred ňou, a pokynul jej významne tykadlom. Podívaj sa, aké belostné sú naše kalichy," šepkali malé kvetinové víly v ľaliách, „tak čistá a biela je nebeská košieľka, ktorú si kedysi nosila."
„Veronka, všimla si si, ako šikovne sa vedia moje deti stočiť do klbka?" pýtala sa ježia matka, usadená pohodlne v štrbine múru obrasteného mechom.
„Pozri sa, aké červené sú naše kvety," prehovárali maličké víly ruží, „tak čistý a červený je kalich Grálu, ku ktorému si kedysi vzťahovala ruky. Teraz už o tom nič nevieš, ale rozpamätáš sa zas, až sa na teba znesie súmrak, Veronka."
Ako vidno, v záhrade tajomných bytostí nebolo vôbec možné všetko sledovať. Bolo tu príliš mnoho hlasu i diania a všetko bolo zaliate svetlom a pulzovalo životom. Veronike sa zdalo, že sa všetko točí iba okolo nej. Áno, bol to pestrý a veselý vír a stálo za to ho sledovať.                                         [Celý článok]
Téma:  Duch a duša


Hriech a pokánie

I v monoteistických nábožen- stvách je Stvoriteľ ešte stále vnímaný ako múdry a dobrosrdečný starý muž, ktorý je však schopný poriadne sa rozhnevať, ak sú jeho deti neposlušné. Obľú- benou predstavou je aj obraz všemocného služobníka, ktorý je ochotný splniť nám najrôznejšie prosby, ako kúzelný deduško alebo džin z fľaše. (Na druhej strane môžu podľa ľudských predstáv aj pozemskí ľudia trochu trpieť, koniec-koncov i nebeský raj si predsa každý musí niečím zaslúžiť.)
A tak je v mnohých mysliach obraz tak trochu krutého, v podstate však podplatiteľného despotu, ktorý je ochotný svoj názor meniť podľa toho, ako sa mu páči tá či oná prinesená obeť. Takéto a im podobné predstavy sa vytvárali v hlavách veriacich ľudí po stáročia a sú v biblických príbehoch zachované dodnes a podávané ďalej. Pritom všetkom si ani neuvedomujeme, ako ďaleko tento ľuďmi vytvorený obraz Boha ovplyvňuje naše chápanie o božom pôsobení.                                        [Celý článok]
Téma:  Duch a duša


Obsadený mozog - posadnutosť

Súčasné teórie hľadajú pôvod porúch osobnosti v traumách z raného detstva a pokúšajú sa ich odstrániť pomocou psychiatrických metód. Tieto metódy však stavajú na poznatkoch, že človek je len hrubohmotné telo, že duševná podstata je produktom mozgových funkcií a opomínajú jemnohmotné skutočnosti onoho sveta. Za týchto okolností sa musíme zamyslieť nad tým, nakoľko môžu byť tieto metódy vôbec účinné. Hrozí tak totiž nebezpečenstvo, že niektoré okolnosti prehliadneme a dôjdeme k nesprávnym záverom.               [Celý článok]
Téma:  Duch a duša


„Šepot" anjelov

„Som lekár. Spomínam si, ako som jedného dňa medzi dvoma návštevami pacientov obedoval. Po mojom obede mala prísť do ordinácie jedna pacientka stredného veku. Keď som dojedal, náhle som mal dojem , že s jej štítnou žľazou nie je niečo v poriadku. Zvláštne na tom bolo to, že sa mi niečo podobné ešte nikdy predtým nestalo. V duchu som si povedal, že jej štítnu žľazu dôkladne vyšetrím, aj keď nemala žiadne ťažkosti a prichádzala teraz len na pravidelnú prehliadku. Vyzerala naozaj zdravo.“ Napriek tomu u nej zistil podozrivo nízke hodnoty hormónov štítnej žľazy a takmer nepoznateľné uzlinky...     [Celý článok]
Téma:  Duch a duša


 
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia