Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Človek a svet

 

VIANOČNÝ ČAS A CESTA DOBRA

Autor: Andrej CIFRA

Vianoce nám každoročne poskytujú príležitosť uvidieť a nastúpiť na tú jedinú pre náš život správnu cestu ... na cestu Dobra. Skutočné Dobro a Pravda sú jednoduché, úprimné, jasné a ukazujú nám cestu, ktorá nás dokáže vnútorne meniť a robiť lepšími. To si vyžaduje odvahu poctivého a otvoreného stanoviska, ako u dieťaťa z rozprávky.
                                             [Celý článok]
Téma:  Človek a svet


Ako sa mám vystríhať zlých myšlienok?

Som si vedomý pôsobenia myšlienok, nedokážem však mať stále len dobré myšlienky. Ako sa môžem zlých myšlienok vyvarovať? Ak začnem bojovať proti myšlienkam a emóciám, ktoré vlastne nechcem, dostávajú sa často ešte viac do popredia.
Človek sa v záujme vlastného vývoja a v zmysle lásky k blížnemu má snažiť, aby svoje myšlienky riadil iba budujúcim, dobrým, podporujúcim smerom, aby teda, ako sa hovorí, “myslel pozitívne“ – hoci je to vo svetle pozitívnej a negatívnej polarity vo stvorení nepresne vyjadrené. To povedie skôr alebo neskôr k zmene jeho vlastného postoja. Stane sa potom pre svojich blížnych príjemnejším spoločníkom a i sám sa bude cítiť lepšie.
                                                                                                         [Celý článok]
Téma:  Človek a svet


Vianoce – sviatky lásky

Opäť po roku u mnohých ľudí precitajú myšlienky hľadajúce zmysel tohto sviatku, jeho význam pre dnešného tzv. moderného človeka. Prečo ho vlastne slávime? V čom spočíva pravá hodnota tohto sviatku? Je to sviatok cirkevný, duchovný alebo občiansky? Zastavme sa na chvíľku: či si nevytvárame z Vianoc iba čisto materialistický sviatok, charakterizovaný najvyššími tržbami obchodníkov? Nevytráca sa kvôli čoraz väčšiemu pozlátku vnútorné posolstvo Vianoc? Hľadáme ho vôbec ešte?
                                      [Celý článok]
Téma:  Človek a svet


Vedel to už Swedenborg

Túžba vládnuť a viesť by nikdy nemala vychádzať zo sebeckých ambícií získať pozornosť na seba v snahe dosiahnuť osobný zisk a slávu. Skutočný vodca je otvorený vedeniu Božej múdrosti a lásky, ktorá dokáže obsiahnuť celok i v prospech jednotlivca. Ak má nastať pozdvihnutie spoločnosti k vyššiemu stupňu ľudstva, musia sa stať novými ušľachtilými ľuďmi najskôr jednotlivci. Tým, že premenia svoju vieru v živé presvedčenie a uvedú svoje konanie do súladu s večnými kozmickými zákonmi. Bez znalosti prírodných zákonov a žitej lásky sa i slušný človek dopúšťa pri najlepšom chcení nebezpečných omylov.        [Celý článok]
Téma:  Človek a svet


Kto bol Abd-ru-shin

Prosto a neokázalo prišiel, prosto a neokázalo odišiel. Abd-ru-shin opustil Zem po 66 rokoch neustáleho strádania, zrady a nepochopenia od ľudí. Nebolo zástupov, ktoré by mu na poslednej pozemskej ceste prejavili vďaku, pocty a slávu, obklopený bol len manželkou, dcérou a nemnohými priateľmi. Je tragédiou ľudstva, že tí, ktorí mu prinášajú najväčší prospech a pomoc, odchádzajú opustení akoby sa boli dopustili najväčšieho zločinu. Deň pozemského odchodu Abd-ru-shina 6. december 1941 je tak kovovým rydlom zapísaný do knihy veľkého stvorenia ako deň predčasného ukončenia pozemskej cesty, ktorú po nesmiernom vypätí opustil, aby ľudstvu zabránil v tom, čo by už nikdy nedokázalo odčiniť.        [Celý článok]
Téma:  Človek a svet


Nežná revolúcia zlomila komunizmus, nie materializmus

Ku skutočnému duchovnému i telesnému uzdraveniu jednotlivého človeka i celého ľudstva, s čím je spojené dosiahnutie pravého mieru a šťastia, vedie jediná cesta: poznať zákony stvorenia, zákony prírody, a ľudskú vôľu uviesť do súladu s vôľou Božou, ktorá v týchto zákonoch spočíva. Z toho nevyhnutne vyplýva nutnosť rozvinúť citové schopnosti, čo znamená oslobodiť ľudského ducha, ktorý je v hrubohmotnom tele väznený rozumom.           [Celý článok]
Téma:  Človek a svet


Posolstvo Grálu v Afrike

Nie je nič prekvapujúce na tom, že Posolstvo Grálu oslovuje ľudí všade na Zemi, kde z duší ľudí vychádza túžba po ušľachtilom bytí. Sú však krajiny, kde jednoduchému zaobstaraniu literatúry stoja v ceste veľmi často problémy, ktoré bohatší svet nepozná. Tieto problémy súvisia s nízkou životnou úrovňou, ba mnohí ľudia v týchto krajinách dokonca nevedia písať ani čítať. Avšak slobodnému duchu človeka nemožno zabrániť v túžbe po najvyšších hodnotách, pričom podmienka vzdelania, či vysokého štandardu, ku ktorému životné podmienky napomáhajú, nemá s tým veľa do činenia.           [Celý článok]
Téma:  Človek a svet


Drak sa prebúdza
S preberaním cudzích technológií si v Ázii nelámu hlavu rovnako ako s napodobeninami, ktoré porušujú patentové práva. Zmluvy so zahraničnými investormi častokrát umožňujú, aby sa mohlo využívať ich know-how. Dochádza tým k prenosu technických znalostí v dosiaľ nevídanom rozsahu. Nedajú sa s ním porovnať ani obdobia po oboch svetových vojnách 20. storočia, keď si víťazné strany prisvojovali nemecké patenty.           [Celý článok]
Téma:  Človek a svet


Čo je vlastne žena?
(úryvok z rovnomennej knihy Richarda Steinpacha)

Žena na základe vlastností svojho ducha by mala byť schopná priviesť do najkrajšieho rozvinutia všetko to, čo má vyzdvihnúť pred mužom. To je predovšetkým čistota. Táto sa pozemsky prejavuje ako cudnosť. Pre dnešného človeka však tento pojem stratil takmer celý svoj obsah, lebo vzdialenie sa od neho a jeho nahradenie nesprávnym výkladom tak veľmi zastrelo pravdivý obraz cudnosti. Cudnosť je veľmi vzdialená tej zúženej predstave, ktorá ju vzťahuje na telesné.            [Celý článok]
Téma:  Človek a svet


Kto sú ohovárači

Ohováranie sa stalo hlavnou formou komunikácie. Je to zvláštne, kde sa už len dvaja ľudia zídu, určitá časť rozhovoru sa nezaobíde bez spomenutia neprítomnej osoby a stavania ju do nepriaznivého svetla. Neúprimnosť je cítiť aj z okázalého chválenia osoby a strachu postaviť sa na obranu poškodzovaného. Najviac obávaní ale aj všeobecne odpudzujúci sú tzv. majstri klebiet a intríg, ktorým sa síce každý rád vyhne ale napriek tomu sa nejeden v ich prítomnosti až príliš rád pridá na ich stranu zo zbabelého strachu a naivnej nádeje, že lojalitou sa vyhnú zaradeniu medzi obete.           [Celý článok]
Téma:  Človek a svet


Miliardy pre banky sú zúfalý čin

Krízy často prichádzajú prekvapivo, a to aj vtedy, keď nevyhnutne musia prísť. Príčinou je to, keď sa v systéme jedna časť rozvíja oveľa rýchlejšie ako celok, čo zákonite, z matematických dôvodov, musí viesť k zrúteniu. Táto rýchla expanzia platí najmä pre vývoj peňažného majetku a dlhov, ktorých úrokové sadzby pohlcujú stále väčšiu časť výkonnosti ekonomiky, čo v minulosti nevyhnutne viedlo k znižovaniu podielu príjmu za prácu. Veľa ľudí z vyspelých krajín sveta nie bezdôvodne kritizuje roztvárajúce sa nožnice medzi chudobnými a bohatými. A keďže ľudstvo má na riešenie krízy jediný recept, ktorý spočíva v ešte väčšom raste, trpí tým aj životné prostredie.           [Celý článok]
Téma:  Človek a svet


Dobré sily človeka neopúšťajú ...

Dobré sily človeka neopúšťajú, keď si vie stáť za svojím: (Zdeněk Křivka)

Chodí vzpriamený, bez paličky, má zdravú farbu v tvári, pevné názory, pevný postoj k životu, vieru v Boha. A pritom v päťdesiatych rokoch prešiel siedmimi komunistickými tábormi, v časoch, keď bolo väznenie najhoršie a keď mnohí väzni neprežili kruté bitky, mrazy, zlé hygienické podmienky. Komunistom sa nepodarilo zničiť jeho zdravie, nepodarilo sa im ho dokonca ani ponížiť a zraziť na kolená. Zdeněk Křivka si naopak v dobe, keď mu bolo najhoršie, upevnil svoj postoj k životu a vyriešil svoju osobnú otázku viery a spravodlivosti. V tábore našiel vnútornú slobodu ducha, lásku k životu a zistil aj to, akú silu má ľudské slovo, priateľstvo a že základným zákonom stvorenia je pohyb, ktorý pomáha prežiť i v tých najťažších životných podmienkach.           [Celý článok]
Téma:  Človek a svet


Cesty k ozdraveniu peňažníctva?

Ľudia si netvoria vlastný úsudok o zjavne chybných hospodárskych opat- reniach, ale prenechávajú zodpoved- nosť vládam a ich expertom. A to isté prebieha na vládnej úrovni. Politici sa spoliehajú na odborníkov národoho- spodárskych vied a tí odsúvajú morálne rozhodnutia nabok, pretože veda podľa nich nemá vynášať morálne súdy. Napríklad otázka spra- vodlivosti úrokov a úrokov z úrokov nie je témou národohospodárskej náuky. Tá sa obmedzuje na to, že skúma spôsob fungovania existujúceho hospodárskeho systému a robí ho použiteľným pre jednotlivé záujmové skupiny. Tak nie je za celkový výsledok zodpovedný nikto.           [Celý článok]
Téma:  Človek a svet


Duchovné súvislosti antikoncepcie

Ženský cyklus má dve striedajúce sa fázy. Prvá fáza je riadená hormónom „dozrievania vajíčka“ (estrogénom), druhá hormónom „žltého telies- ka“ (progesterónom).
Pri hormonálnej antikoncepcii je využívaný hormón „žltého telieska“, presnejšie, jeho syntetické napodo- beniny. Pravidelným dodávaním týchto syntetických hormónov do organizmu ženy je docielený stav, ktorý je inak možný iba v tehotenstve – nedochádza k dozrievaniu žiadnych ďalších, neoplodnených vajíčok.
Tým je (väčšinou dlhodobo) prerušený biologický „dvojfázový rytmus“ ženského reprodukčného cyklu a je nahradený len jednou „fázou“, ktorú môžeme, aj pre jej dlhodobé trvanie nazvať akýmsi „umelým tehotenstvom“.          [Celý článok]
Téma:  Človek a svet


Skrytá stránka interrupcie

Popri fyzických dôsledkoch interrupcie stále viac žien hovorí aj o ďale- kosiahlych emocionálnych, resp. psychických ťažkostiach: o pocitoch viny, výčitkách svedomia, pocitoch ľútosti atď.

„Krátko po zákroku“, ako opisuje jedna zo žien, „som si v prvej fáze uľahčene myslela, že všetky moje problémy boli vyriešené. Aká ilúzia! Postupne som bolestne poznávala ďalekosiahly dopad svojho činu: Nechala som usmrtiť svoje dieťa! Pod ťarchou tejto skutočnosti som sa doslova zrútila… Dva a pol roka som žila s týmto smútkom. Vedela som, že som sa voči svojmu dieťaťu i voči sebe samej dopustila veľkej nespravodlivosti. Nechala som vziať život svojmu dieťaťu, nechala som si ho ukradnúť, toto dieťa, ktoré som už milovala. Stala som sa matkou mŕtveho dieťaťa, to bolo neznesiteľné.“                   [Celý článok]
Téma:  Človek a svet


„Kedy je to hriech“

S istým nadsadením možno povedať, že sa odhalené ľudské telo stalo symbolom doby. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že je to nevyhnutné presadenie sexuálnej prirodzenosti. Sú však aj takí, ktorí si myslia, že tento trend presadzujú najmä obchodníci s erotikou a v neposlednom rade aj farmaceutické firmy, ktoré „na lone ženy“ zarábajú miliardy dolárov. Ak sa pozrieme na správy z policajných hlásení o „obchode s bielym mäsom“, neľudskom zneužívaní žien i detí a o ďalších kriminálnych činoch, vidíme vrchol ľadovca. Vyrastá jeho mohutná základňa práve z nespútaného šírenia sexuálnej fantázie?      [Celý článok]
Téma:  Človek a svet


Viera v náhodu

V rozpore s náboženskou predstavou predurčenia či vyššieho zámeru hrá vo vedeckom svete rozhodujúcu úlohu náhoda. To vyplýva už z teórie o biologickom vývoji druhov, ktorý by údajne nebol možný bez celej reťaze náhod. Darvinova teória evolúcie vysvetľuje vývoj života dvoma jednoduchými princípmi: nepatrnými rozdielmi v rámci jedného druhu a selekciou uprednostňujúcou formy života, ktoré sa lepšie prispôsobia svojmu okoliu a môžu sa úspešnejšie rozmnožovať. Rozdiely medzi živočíchmi vznikajú predovšetkým náhodnými, skokovými zmenami v dedičnej výbave.       [Celý článok]
Téma:  Človek a svet


Ľúbiš ma ešte?

Ľudia sa v súčasnosti rozvádzajú oveľa častejšie ako kedykoľvek predtým. Rozvod považujú za „čistý, čestný spôsob“ ukončenia nefunkčného partnerského zväzku. Nájsť „odvahu rozísť sa“ odporúčajú aj mnohí experti v manželských poradniach. Na tento problém však existuje aj celkom opačný názor, podľa ktorého sú rozvody nezmyselné, pretože útek z manželstva je aj útekom z nevyhnutného životného učebného procesu.       [Celý článok]
Téma:  Človek a svet


Globalizácia sa bojí silných duchov

Hospodárstvo často kolíše medzi extrémami: sloboda a útlak, obrovský rozvoj a krach. Po dlhých storočiach, v ktorých sa málo uvažovalo nad hospodárskymi súvislosťami, keď úloha ekonomiky spočívala predovšetkým v tom, aby sa kniežaciemu rodu zadovážili nutné prostriedky pre jeho (často márnotratné) ciele, rozvíjali vedci v dobe Osvietenstva aj vážnejšie hospodárske teórie. Z klasickej ekonomiky 18. storočia vznikla myšlienka voľného obchodu, idea neobmedzenej hospodárskej súťaže; v 19. storočí bola propagovaná predovšetkým v Anglicku a v USA a našla tam aj veľkú politickú podporu – až do takzvanej Ópiovej vojny. Liberálne hospodárstvo však nedokázalo priniesť sľubované požehnania. Namiesto rovnomerného vývoja sa pohybovalo medzi veľkým rozvojom a krachom, maximálna zamestnanosť striedala nezamestnanosť, priepasť medzi bohatými a chudobnými rástla a závislosť nemajetných sa zvyšovala. Liberálna ekonomika vojny skôr roznecovala, než by im mala brániť.      [Celý článok]
Téma:  Človek a svet


 
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia