Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Posolstvo Grálu 

   O Posolstve Grálu                 
   www.posolstvo-gralu.org    
   Zoznam prednášok               
   Abd-ru-shin                            
   Stiftung Gralsbotschaft        
   Hnutie Grálu                           
   www.hnutiegralu.sk              
   Kontakty                                  

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
ZOZNAM PREDNÁŠOK PODĽA PORADIA
 

 
ZVÄZOK I

      Na úvod!

  1. Čo hľadáte?
  2. Volanie po pomocníkovi
  3. Antikrist
  4. Mravnosť
  5. Prebuďte sa!
  6. Mlčanie
  7. Vzostup
  8. Kult
  9. Strnulosť
10. Detskosť
11. Cudnosť
12. Prvý krok
13. Svet
14. Hviezda Betlehemská
15. Boj
16. Moderná duchoveda
17. Nesprávne cesty
18. Čo oddeľuje dnes tak mnoho ľudí od svetla?
19. Bolo raz !
20. Blúdenie
21. Ľudské slovo
22. Žena pozdejšieho stvorenia
23. Oddanosť
24. Lenivosť ducha
25. Pozemský človek pred svojím Bohom
26. Všetko mŕtve vo stvorení má byť vzkriesené, aby sa súdilo!
27. Kniha života
28. Tisícročná ríša.
29. Nutné slovo
30. Veľká kométa
31. Svetový učiteľ
32. Cudzinec
33. Záchrana! Spása!
34. Pánova reč

ZVÄZOK II

  1 Zodpovednosť
  2. Osud
  3. Stvorenie človeka
  4. Človek vo stvorení
  5. Dedičný hriech
  6. Boh
  7. Vnútorný hlas
  8. Náboženstvo lásky
  9. Vykupiteľ
10. Tajomstvo zrodenia
11. Odporúča sa okultné školenie?
12. Špiritizmus
13. Pripútaný k zemi
14. Je pohlavná zdržanlivosť duchovne prospešná?
15. Myšlienkové formy
16. Bdej a modli sa!
17. Manželstvo
18. Právo dieťaťa voči rodičom
19. Modlitba
20. Otčenáš
21. Velebenie Boha
22. Človek a jeho slobodná vôľa
23. Ideálni ľudia.
24. Uvaľte na neho všetku vinu
25. Zločin hypnózy
26. Astrológia
27. Symbolika v ľudskom osude
28. Viera.
29. Pozemské statky
30. Smrť
31. Zosnulý
32. Zázrak
33. Krst
34. Svätý Grál
35. Tajomstvo Lucifera
36. Oblasti temna a zatratenie
37. Oblasti svetla a raj
38. Svetové dianie
39. Rozdiel v pôvode medzi človekom a zvieraťom
40. Odlúčenie ľudstva od vedy
41. Duch
42. Vývoj stvorenia.
43. Ja som Hospodin, tvoj Boh!
44. Nepoškvrnené počatie a narodenie Syna Božieho.
45. Smrť Syna Božieho na kríži a posledná večera
46. Zostúp z kríža!
47. To je moje telo! To je moja krv!
48. Vzkriesenie pozemského tela Kristovho
49. Ľudské chápanie a Božia vôľa v zákone zvratného pôsobenia
50. Syn Človeka
51. Pohlavná sila a jej význam pre duchovný vzostup
52. Ja som vzkriesenie i život, nikto neprichádza k Otcovi, iba skrze mňa!
53. Hrubohmotnosť, jemnohmotnosť, žiarenia, priestor a čas
54. Omyl jasnovidectva
55. Druhy jasnovidectva
56. V ríši démonov a fantómov
57. Okultné školenie, mäsitá alebo rastlinná strava.
58. Liečivý magnetizmus
59. Žite prítomnosti!
60. Čo má človek robiť, aby mohol vojsť do kráľovstva Božieho?
61. Vidíš triesku v oku brata svojho, ale na brvno vo vlastnom oku nedbáš!
62. Boj v prírode
63. Vyliatie Ducha Svätého
64. Pohlavie
65. Môže byť staroba prekážkou duchovného vzostupu?
66. Otče, odpusť im; lebo nevedia, čo činia!
67. Bohovia - Olymp - Valhala
68. Ľudský tvor
69. A tisíc rokov je ako jeden deň!
70. Cit
71. Život

ZVÄZOK III

  1. V zemi súmraku
  2. Hĺbavý človek
  3. Dobrovoľní mučeníci, náboženskí fanatici
  4. Služobníci Boží
  5. Inštinkt zvierat
  6. Bozk priateľstva.
  7. Skrivený nástroj
  8. Dieťa
  9. Úloha ľudského ženstva
10. Všadeprítomnosť
11. Kristus riekol !
12. "Pohyb" zákonom stvorenia
13. Pozemské telo
14. Tajomstvo krvi
15. Temperament
16. Hľaď, človeče, ako máš putovať týmto stvorením, aby osudové vlákna tvoj vzostup nebrzdili, ale ho podporovali!
17. Nový zákon.
18. Povinnosť a vernosť
19. Krása národov
20. Dokonané je!
21. Na hrubohmotnej hranici
22. Poznávanie Boha
23. Meno
24. Bytostné
25. Malí bytostní
26. V hrubohmotnej dielni bytostných
27. Duša putuje
28. Žena a muž.
29. Pokrivené duše.
30. Duchovný vodca človeka.
31. Svetlé nitky nad vami
32. Prakráľovná
33. Kolobeh žiarení
34. Vyhýbajte sa farizejom!
35. Posadnutý
36. Proste a bude vám dané!
37. Vďaka
38. Buď svetlo!
39. Bezbytostné
40. Vianoce
41. Nepadnite v pokušení!
42. Zmysel pre rodinu
43. Útulný domov
44. Veriaci zo zvyku
45. Dbaj na to, čo ti prospieva!
46. Všemúdrosť
47. Slabé pohlavie.
48. Zborený most
49. Strážkyňa plameňa
50. Prehľad stvorenia
51. Duša
52. Príroda
53. Duchovné zárodky
54. Bytostné zárodky
55. Kruh bytostného
56. Praduchovné úrovne I.
57. Praduchovné úrovne II.
58. Praduchovné úrovne III.
59. Praduchovné úrovne IV.
60. Praduchovné úrovne V.
61. Praduchovné úrovne VI.
62. Praduchovné úrovne VII.
63. Doslov: Ako sa má posolstvo prijímať
 

 

 

 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!