Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Posolstvo Grálu 

   O Posolstve Grálu                 
   www.posolstvo-gralu.org    
   Zoznam prednášok               
   Abd-ru-shin                            
   Stiftung Gralsbotschaft        
   Hnutie Grálu                           
   www.hnutiegralu.sk              
   Kontakty                                  

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Vo svetle Pravdy - Posolstvo Grálu 

Knižný titul Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu je dielo, ktoré objasňuje duchovné deje a súvislosti týkajúce sa ľudského bytia v celkových súvislostiach, ktoré doteraz neboli známe. Dotýka sa častých otázok a tém, s ktorými sa v duchovnej oblasti stretávame, ako napríklad: Čo je osud, ako sa prejavuje slobodná vôľa človeka a zákon spätného pôsobenia alebo karma, čo je to duch a duša, zákony vo stvorení, poslanie Syna Božieho a mnohé iné.
Autor v 168 prednáškach, ktoré na seba svojím obsahom vzájomne nadväzujú, podáva obraz celého stvorenia. Logický sled myšlienok uľahčuje pochopenie – aj sám autor v úvode k Posolstvu Grálu čitateľa výslovne vyzýva k tomu, aby „toto vecné skúmal vecne“.

                                                                           [Celý článok]
 


www.posolstvo-gralu.org
Slovenská verzia stránok www.gralsbotschaft.org

- Vo svetle Pravdy
- Abd-ru-shin
- Desatoro Božích prikázaní
- História vzniku diela „Vo svetle Pravdy“
- Nadácia Posolstva Grálu
- Medzinárodné Hnutie Grálu
- Kalendár akcií
- Obsah knihy
- Kontakt
 

 


www.hnutiegralu.skwww.hnutiegralu.sk
Slovenská verzia stránok medzinárodného Hnutia Grálu

- informácie o medzinárodnom Hnutí Grálu
- Kruhy Grálu na Slovensku
- Odkazy na stránky medzinárodného Hnutia Grálu v ďalších krajinách
- Informácie o Posolstve Grálu a o autorovi
- Nadácia Posolstva Grálu (Stiftung Gralsbotschaft)
- Odkaz na vydavateľstvá a materiály na stiahnutie
- Kontakty a informácie pre médiá
- Časté otázky (FAQ)


ZOZNAM PREDNÁŠOK PODĽA PORADIA
 
ZVÄZOK I

       Na úvod!

  1. Čo hľadáte?
  2. Volanie po pomocníkovi
  3. Antikrist
  4. Mravnosť
  5. Prebuďte sa!
  6. Mlčanie
  7. Vzostup

[Celý článok]
 


Abd-ru-shin - Oskar Ernst Bernhardt

Celé Posolstvo Grálu od prvej prednášky zdôrazňuje, že jeho autorovi išlo o to, aby ponúkol pomoc, ktorej silou môže každý človek v poznaní Pravdy dozrieť na vnútorne pevnú, silnú osobnosť. O svojom cieli povedal Abd-ru-shin v roku 1936:

Môj cieľ je duchovného druhu!

Neprinášam však nové náboženstvo, nechcem založiť ani novú cirkev, o to menej nejakú sektu, ale vo všetkej jednoduchosti dávam jasný obraz samočinného pôsobenia stvorenia, ktoré nesie Božiu vôľu, z čoho môže človek dôkladne spoznať, ktoré cesty sú preňho dobré.“

[Celý článok]
 


Nadácia Stiftung Gralsbotschaft

Je založená v duchovnej úlohe Abd-ru-shina a následne zakotvená v podstate Posolstva Grálu, že poznanie v ňom zjavené musí stáť samostatne. Určujúce nemôže byť to, čo by si jednotlivec alebo celé skupiny priali počuť, ani nie to, čo by sľubovalo obchodné výhody, ale vždy smie ísť iba o to, aby sa hľadajúcim ľuďom čo možno najviac pomohlo.

Priniesť nové poznanie o stvorení, nezávislé od ľudských predstáv a očakávaní – bolo tým, o čo sa Abd-ru-shin usiloval, pričom k tomu dodal:

„Napriek tomu však pritom nechcem upadnúť ani do povrchnosti, ani premeškať, aby som vytvoril príležitosť pre každého.

Preto ponúkam, ale nezískavam!

A vždy zostanem pri základnej vete: Kto pre seba v mojich slovách nič nenachádza, tomu nie sú určené. Nemajú mu byť ani vnucované.“

[Celý článok]
 


Hnutie Grálu

Posolstvo Grálu sa obracia výhradne na jednotlivca, pretože iba on sám môže kráčať ukázanou cestou. Abd-ru-shin nemal v úmysle založiť novú cirkev, sektu alebo iné združenie a nikdy sa ani k takým snahám nepripájal.

Prirodzene, boli tiež od začiatku ľudia, ktorí, keďže v Posolstve Grálu spoznali Pravdu, snažili sa žiť v zmysle tohto poznania. Také voľné zlučovania podobne zmýšľajúcich podporoval Abd-ru-shin do tej miery, že ustanovil nový dôstojný rámec pre hodiny spoločného uctievania Boha (pobožnosti a slávnosti).

Umožniť prežívať takéto hodiny je aj hlavným zámerom dnes existujúceho medzinárodného Hnutia Grálu. Nie je to nijaká právna organizácia vo zvyčajnom zmysle, ale spoločný pojem pre viaceré snahy, ktoré si dali za úlohu zakotviť poznanie Posolstva Grálu vo všetkých oblastiach života a ďalej ho rozširovať.

Kontakt: 

[Celý článok]
 


Kruhy Grálu na Slovensku

Bratislava
Slovenská Ľupča
Košice
Rimavská Sobota

Kontakt: 

Vydavateľstvá literatúry

EFEZUS spol. s.r.o
Hronská 36
976 13 Slovenská Ľupča
Slovenská republika
tel./fax: +421-48-4187104
e-mail:

[Celý článok]
 


  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!