Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Posolstvo Grálu 

   O Posolstve Grálu                 
   www.posolstvo-gralu.org    
   Zoznam prednášok               
   Abd-ru-shin                            
   Stiftung Gralsbotschaft        
   Hnutie Grálu                           
   www.hnutiegralu.sk              
   Kontakty                                  

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

 Nadácia Stiftung Gralsbotschaft

Je založená v duchovnej úlohe Abd-ru-shina a následne zakotvená v podstate Posolstva Grálu, že poznanie v ňom zjavené musí stáť samostatne. Určujúce nemôže byť to, čo by si jednotlivec alebo celé skupiny priali počuť, ani nie to, čo by sľubovalo obchodné výhody, ale vždy smie ísť iba o to, aby sa hľadajúcim ľuďom čo možno najviac pomohlo.

Priniesť nové poznanie o stvorení, nezávislé od ľudských predstáv a očakávaní – bolo tým, o čo sa Abd-ru-shin usiloval, pričom k tomu dodal:

„Napriek tomu však pritom nechcem upadnúť ani do povrchnosti, ani premeškať, aby som vytvoril príležitosť pre každého.

Preto ponúkam, ale nezískavam!

A vždy zostanem pri základnej vete: Kto pre seba v mojich slovách nič nenachádza, tomu nie sú určené. Nemajú mu byť ani vnucované.“

Nikdy nevykonávať vnucovaciu reklamu, ale ani neupadnúť do ľahostajnosti, lež každému človeku dať príležitosť, aby mohol spoznať Posolstvo Grálu – táto základná veta je dodnes jadrom „Nadácie Posolstva Grálu“. Bola založená v roku 1951 z iniciatívy Márie Bernhardtovej; jej cieľom bolo vytvoriť samostatnú a nezávislú inštitúciu, ktorá mala byť činná ako ústredné východisko pre celosvetové šírenie Posolstva Grálu a ďalších k nemu patriacich spisov.

Založenie Nadácie Posolstva Grálu povolilo Ministerstvo kultúry spolkovej krajiny Bádensko-Würtembersko a Finančná správa jej na základe štatútu Nadácie priznala všeobecnú prospešnosť. Tento štatút predpokladal, okrem iného, „všeobecné podporovanie v duchovnej a mravnej oblasti šírením Abd-ru-shinových diel“.

Jej činnosť zahŕňa aj prekladateľské, vydavateľské a tlačiarenské práce a vzhľadom na obchod s knihami je podporovaná „Nakladateľstvom Nadácie Posolstva Grálu“.

Knižný program Nakladateľstva Nadácie Posolstva Grálu zahŕňa dnes Abd-ru-shinovo hlavné dielo: trojzväzkové „Posolstvo Grálu“, vydanie z poslednej ruky (je dostupné v 16 jazykoch a v rôznych vyhotoveniach), „Desať Božích prikázaní a Otčenáš“, „Modlitby“, ako aj zbierku citátov „Myslíš na to?“ Vydáva sa ešte rad ďalších publikácií. Pritom sa treba v prvom rade zmieniť o knižnom rade „Pripravovatelia cesty“, ktorý dáva – na základe duchovného zrenia – ožiť pôsobeniu prinášateľov Pravdy v predchádzajúcich dobách.

Početné spisy autorov, ktorí svojimi prácami ďalej stavali na poznaní Posolstva Grálu, ako napríklad Herbert Vollmann, Richard Steinpach, alebo Ernest Schmitt, takisto publikovala „Nadácia Posolstva Grálu“.

Okrem toho vychádza ešte „GralsWelt (Svet Grálu) – Časopis pre kultúru ducha a ucelené súvislosti. Vychádzajúc z tohto časopisu, ktorý sa dostáva k širokému čitateľského okruhu štyrikrát za rok, vydáva Nakladateľstvo Nadácie Posolstva Grálu pravidelne aj odvodené publikácie ako „GralsWelt tematické zošity“ a rad vreckového formátu „edícia Svet Grálu“.

Od roku 1999 je Nadácia Posolstva Grálu vo zvýšenej miere činná aj v oblasti zvukovej produkcie. Zo začiatku sa zverejnili tri zväzky Posolstva Grálu aj ako audio kniha, potom nasledovali CD produkcie knižného radu „Pripravovatelia cesty“ ako rozhlasová hra.

Ďalšie informácie:
http://www.hnutiegralu.sk/sk/posolstvo-gralu-nadacia-posolstva-gralu.php

Časté otázky:
http://www.hnutiegralu.sk/sk/caste-otazky-faq.php

 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!