Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Posolstvo Grálu 

   O Posolstve Grálu                 
   www.posolstvo-gralu.org    
   Zoznam prednášok               
   Abd-ru-shin                            
   Stiftung Gralsbotschaft        
   Hnutie Grálu                           
   www.hnutiegralu.sk              
   Kontakty                                  

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Hnutie Grálu

Posolstvo Grálu sa obracia výhradne na jednotlivca, pretože iba on sám môže kráčať ukázanou cestou. Abd-ru-shin nemal v úmysle založiť novú cirkev, sektu alebo iné združenie a nikdy sa ani k takým snahám nepripájal.

Prirodzene, boli tiež od začiatku ľudia, ktorí, keďže v Posolstve Grálu spoznali Pravdu, snažili sa žiť v zmysle tohto poznania. Také voľné zlučovania podobne zmýšľajúcich podporoval Abd-ru-shin do tej miery, že ustanovil nový dôstojný rámec pre hodiny spoločného uctievania Boha (pobožnosti a slávnosti).

Umožniť prežívať takéto hodiny je aj hlavným zámerom dnes existujúceho medzinárodného Hnutia Grálu. Nie je to nijaká právna organizácia vo zvyčajnom zmysle, ale spoločný pojem pre viaceré snahy, ktoré si dali za úlohu zakotviť poznanie Posolstva Grálu vo všetkých oblastiach života a ďalej ho rozširovať.

K medzinárodnému Hnutiu Grálu patria takzvané Kruhy Grálu, inštitúcie všeobecne prospešného druhu, nadácie, vydavateľstvá a iné spoločnosti. Hnutie má svoje korene približne v roku 1928, keď sa – sprvu bez vonkajšej právnej formy – vytvorili „Čitateľské kruhy“. Potom sa v roku 1932 v Berlíne založil „Prírodno-filozofický spolok stúpencov Grálu“; nasledovali podobné zariadenia v iných mestách a krajinách.

Nikdy však pritom v popredí nestále nejaká samoúčelná organizácia, ale išlo o snahu vytvoriť vonkajšiu, právne zmysluplnú štruktúru, nosnú základňu pre spoločné pobožnosti, alebo aj pre iné stretávania.

Stredobodom takto vzniknutého „Hnutia Grálu“ sa stala „Osada Grálu“ na Vomperbergu v Tirolsku, kde Abd-ru-shin so svojou rodinou žil od roku 1928. Mnohí čitatelia Posolstva Grálu si chceli toto poznanie ďalej prehĺbiť, žiť ním, a preto prejavili prianie môcť bývať v Abd-ru-shinovej blízkosti.

Tento k tomu v roku 1936 povedal:

„Vyhovejúc niekoľkým z najnaliehavejších takýchto prianí, vznikla osada bez toho, že by sa vopred plánovala. Vyhovel som tým len súčasnej potrebe, a do určitej miery som sformoval to, čo v tomto smere pristúpilo ku mne.“

V Nemecku sa mohlo Hnutie Grálu rozvíjať do roku 1937, potom „Prírodno-filozofický spolok stúpencov Grálu“ v dôsledku takzvaných „očisťovacích akcií“ zakázali.

Na Abd-ru-shina a jeho rodinu siahol v roku 1938 Hitlerov režim, a zastavil akúkoľvek ďalšiu výstavbu.

To, čo mierilo jedine k duchovnému oslobodeniu človeka, stalo sa príčinou mnohých nepriateľských útokov nielen na politickej, ale aj na náboženskej úrovni. Abd-ru-shin v tom čase povedal:

„Svojimi dielami som chcel vychovať spoľahlivých a hodnotných ľudí, ktorí sú si vedomí, že nesú plnú zodpovednosť nielen za svoje skutky, ale aj za každé svoje slovo, dokonca aj za každú svoju myšlienku prostredníctvom živého tkania stvorenia, ktoré som sa snažil ako podporu v prísnej dôslednosti objasniť.

Keďže pritom odmietam akúkoľvek mystiku, pretože tá sama osebe nemôže mať miesto, nie to ešte oprávnenie v jasnom usporiadaní stvorenia a jeho vývoji, prirodzene sa otriasali najsilnejšie piliere náboženských dogiem a ja som ich predstaviteľmi považovaný za nepriateľa, proti ktorému sa musí bojovať.“

Až po druhej svetovej vojne bola – pod vedením Márie Bernhardtovej – možná ďalšia výstavba, pričom Vomperberg (náhorná rovina východne od Innsbrucku v nadmorskej výške približne 830 m) sa mohol stať opäť centrom Hnutia Grálu. Sem sa tiež v roku 1949 previezla Abd-ru-shinova smrteľná schránka; hrobka v tvare pyramídy.

Mária Bernhardtová viedla Hnutie Grálu takmer až do svojho odchodu v roku 1957. V tomto období vznikli stavby, ktoré dodnes dávajú Osade Grálu jej charakteristický ráz: zvonica (1948) v otvorenej forme kampanily, ktorej tri zvony sú vyladené na tóny as, c a es, a hala pre pobožnosti (1952), ktorá poskytuje miesto pre približne 1500 osôb.

Po Márii Bernhardtovej viedol Hnutie Grálu jej syn Alexander. V tejto úlohe stál až do svojej smrti v roku 1968 a predtým určil ako svoju nasledovníčku svoju sestru Irmingard Bernhardt. Pod jej vedením prebiehala ďalšia výstavba do roku 1990, v ktorom aj ona opustila túto zem.

Po odchode Irmingard Bernhardt prevzal vedenie Hnutia Grálu Herbert Vollmann. Ešte pred svojou smrťou v roku 1999 preniesol svoje úlohy na Jürgena Spricka.

Dnes medzinárodné Hnutie Grálu sídli v mestečku Schwaz vedľa dediny Vomp, pod Vomperbergom.

Ak sa medzinárodné Hnutie Grálu pri povrchnom posudzovaní doteraz zaraďovalo medzi „sekty“, tak táto klasifikácia musí byť zamietnutá ako nesprávna už len preto, lebo Posolstvo Grálu, ako Abd-ru-shin opakovane uviedol,

„. . . vždy prehovára jedine a priamo k jednotlivej duši, dávajúc jej to, čo práve ona sama potrebuje na vzostup.

V tejto nevykonštruovanej živosti musí prirodzene rozbíjať každú sektu a bude tak veľkým nebezpečenstvom pre jej existenciu, pretože vychováva samostatných, vnútorne slobodných ľudí, ktorí musia byť nepriateľmi všetkého sektárstva.“

Medzinárodné Hnutie Grálu nesleduje ani politické, ani hospodárske ciele, neuchádza sa o svojich nových stúpencov a odmieta akékoľvek ovplyvňovanie, ktoré by stálo proti akejkoľvek slobodnej vôli jednotlivca. Kto sa k nemu chce pripojiť, nemusí preto nikam vstúpiť, nestáva sa ani členom a nemusí preto platiť ani členské príspevky. Namiesto toho je akékoľvek spolupôsobenie založené na dobrovoľnosti.

Medzinárodné Hnutie Grálu sa už desaťročia rozširuje do ďalších krajín na zemi a vznikli mnohé takzvané Kruhy Grálu, ktorých zmyslom je spoločné prehlbovanie poznania získaného z Posolstva Grálu. Hnutie sa však vždy usiluje o to, čím má byť od začiatku: slobodným spoločenstvom ľudí s rovnakou duchovnou orientáciou; názorovým zoskupením, ktoré je zviazané s vysokými ideálmi, a pritom odmieta kult osobnosti a všetky záväzky osobného alebo finančného druhu.

Ďalšie informácie:
http://www.hnutiegralu.sk/sk/hnutie-gralu-informacie.php

Časté otázky:
http://www.hnutiegralu.sk/sk/caste-otazky-faq.php

Kontakt: 

 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!