Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Posolstvo Grálu 

   O Posolstve Grálu                 
   www.posolstvo-gralu.org    
   Zoznam prednášok               
   Abd-ru-shin                            
   Stiftung Gralsbotschaft        
   Hnutie Grálu                           
   www.hnutiegralu.sk              
   Kontakty                                  

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Vo svetle Pravdy - Posolstvo Grálu

Knižný titul Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu je dielo, ktoré objasňuje duchovné deje a súvislosti týkajúce sa ľudského bytia v celkových súvislostiach, ktoré doteraz neboli známe. Dotýka sa častých otázok a tém, s ktorými sa v duchovnej oblasti stretávame, ako napríklad: Čo je osud, ako sa prejavuje slobodná vôľa človeka a zákon spätného pôsobenia alebo karma, čo je to duch a duša, zákony vo stvorení, poslanie Syna Božieho a mnohé iné.

Autor v 168 prednáškach, ktoré na seba svojím obsahom vzájomne nadväzujú, podáva obraz celého stvorenia. Logický sled myšlienok uľahčuje pochopenie – aj sám autor v úvode k Posolstvu Grálu čitateľa výslovne vyzýva k tomu, aby „toto vecné skúmal vecne“.

V širokom spektre svojich tém podáva Posolstvo Grálu vysvetlenia aj k pojmu „Grál“. Zatiaľ čo staré ságy a legendy i moderné umelecké diela predstavujú Grál ako mýtus, bez toho, aby logicky správne vysvetlili jeho význam, opisuje autor Grál ako najvyššiu duchovnú skutočnosť: je to spojovací bod medzi Stvoriteľom a jeho stvorením.

NA ÚVOD!

Páska padá a viera sa stáva presvedčením. Len v presvedčení je oslobodenie a spása! Hovorím len k tým, ktorí vážne hľadajú. Musia byť schopní a ochotní vecne skúmať toto vecné! Náboženskí fanatici a kolísaví rojkovia mali by sa radšej vzdialiť; lebo Pravde škodia. Avšak zlovoľní a nevecní majú sami nájsť v týchto slovách svoje odsúdenie.

Posolstvo zasiahne len tých, ktorí nesú v sebe iskru Pravdy a túžbu byť skutočne človekom. Všetkým týmto sa stane tiež svetlom a oporou. Vyvedie ich bez okľúk zo všetkého chaosu terajšieho zmätku.

Nasledujúce Slovo neprináša nové náboženstvo, ale má byť pochodňou pre vážnych poslucháčov alebo čitateľov, aby tým našli pravú cestu, ktorá ich povedie do vytúžených výšin.

Len ten, kto sa sám pohybuje, môže duchovne napredovať. Hlupák, ktorý na to používa cudzie pomôcky vo forme hotových názorov, ide svojou cestou len ako o barlách, zatiaľ čo svoje vlastné zdravé údy vyradil.

Len čo však smelo používa ako výzbroj ku vzostupu všetky v ňom driemajúce schopnosti, čakajúce na jeho zavolanie, využije tak zverenú mu hrivnu podľa vôle svojho Stvoriteľa a hravo premôže všetky prekážky, ktoré mu chcú skrížiť cestu, aby ho od nej odchýlili.

Preto sa prebuďte! Len v presvedčení je pravá viera a k presvedčeniu sa prichádza jedine prísnym uvažovaním a skúmaním! Buďte živými v nádhernom stvorení Vášho Boha!

Abd-ru-shin

Ďalšie informácie:
http://www.hnutiegralu.sk/sk/posolstvo-gralu-posolstvo-gralu.php
Ukážky z diela na stiahnutie

Časté otázky:
http://www.hnutiegralu.sk/sk/caste-otazky-faq.php

 

 

 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!