Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Posolstvo Grálu 

   O Posolstve Grálu                 
   www.posolstvo-gralu.org    
   Zoznam prednášok               
   Abd-ru-shin                            
   Stiftung Gralsbotschaft        
   Hnutie Grálu                           
   www.hnutiegralu.sk              
   Kontakty                                  

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Abd-ru-shin - Oskar Ernst Bernhardt

Celé Posolstvo Grálu od prvej prednášky zdôrazňuje, že jeho autorovi išlo o to, aby ponúkol pomoc, ktorej silou môže každý človek v poznaní Pravdy dozrieť na vnútorne pevnú, silnú osobnosť. O svojom cieli povedal Abd-ru-shin v roku 1936:

„Môj cieľ je duchovného druhu!

Neprinášam však nové náboženstvo, nechcem založiť ani novú cirkev, o to menej nejakú sektu, ale vo všetkej jednoduchosti dávam jasný obraz samočinného pôsobenia stvorenia, ktoré nesie Božiu vôľu, z čoho môže človek dôkladne spoznať, ktoré cesty sú preňho dobré.“

Verný tejto ústrednej myšlienke chcel Abd-ru-shin vždy len s úplnou vecnosťou podávať predovšetkým svoje Posolstvo, nikdy však nechcel nasmerovať pohľad na svoju osobu ako centrum náuky. Jasne a zreteľne od svojich čitateľov žiadal, aby nedbali „na prinášajúceho, ale na Slovo“:

„Zlato zostáva zlatom, či ho má v ruke knieža, alebo žobrák!“

V odpovedi na patričnú otázku Abd-ru-shin tiež jasne vysvetlil, že poznanie prinesené Posolstvom Grálu nečerpá z cudzích prameňov a že on sám nepatrí k nijakému „spoločenstvu“ alebo „smeru“:

„Nepochádzam z nijakej skupiny, nedostal som nijaké školenie, neštudoval som a svoje znalosti som nikde nezískal. (...)
To, čo som povedal vo svojich prednáškach, hovorím v presvedčení zo seba. A ak sa vyskytujú podobnosti s rôznymi náboženstvami, tak som ich z nich určite nečerpal. No teší ma, keď sa v tom nájdu zhody a podobnosti.
Z týchto všetkých dôvodov preto vždy vyžadujem, aby sa skúmali slová, a nedbalo sa na rečníka! Kto ma aj potom chce nasledovať, ten je skutočne vážne hľadajúci, ten vie sám myslieť. A ostatní ľudia, ktorí sa musia upínať na osoby namiesto na vec, teda tí, ktorí nemôžu ostať vecní, nemajú pre vážnu snahu o napredovanie nijakú cenu.“

Abd-ru-shin sa narodil 18. apríla 1875 v Biskupiciach (Bischofswerda, Sasko) v Nemecku a pokrstili ho menom Oskar Ernst Bernhardt. V bezpečí svojho rodičovského domu prežil šťastné detstvo a obdobie mladosti, po ktorom nasledovalo obchodné vzdelanie a samostatné povolanie v Drážďanoch.

V nasledujúcich rokoch Oskar Ernst Bernhardt podnikal a vyvíjal sa stále viac od obchodníka k uznávanému spisovateľovi. Jeho literárne dielo zahŕňa, okrem iného, cestopisy, romány a novely; vznikli aj práce pre javisko. Oskar Ernst Bernhardt patril k Spolku nemeckých divadelných autorov; viaceré z jeho divadelných hier boli úspešne uvedené v Lipsku a inde.

Potom, ako strávil určitú dobu vo Švajčiarsku, opäť v Nemecku a žil v Spojených štátoch amerických, vybral sa Oskar Ernst Bernhardt v roku 1913 do Londýna. Tam zažil vypuknutie Prvej svetovej vojny a v roku 1915 ho ako nemeckého občana internovali na ostrove Man. V nasledujúcich rokoch sa v ňom prebudilo zvláštne prianie pomôcť ľuďom a ukázať im cesty vyvádzajúce ich z duševnej núdze. Na jar roku 1919 sa Oskar Ernst Bernhardt mohol vrátiť do svojej vlasti, kde si potom uvedomil svoju vlastnú životnú úlohu. Spoznal ju v tom, aby iným sprostredkoval obsiahle poznanie o stvorení, ktoré niesol sám v sebe.

Svoje Posolstvo Grálu, ktoré prinášal od roku 1923 – najskôr vo forme takzvaných „Listov Grálu“ a tiež verejných prednášok, neskôr ako knihu – zostavil Oskar Ernst Bernhardt pod menom Abd-ru-shin.

Toto meno pozostáva z perzsko-arabských prvkov vo význame „Služobník Svetla“ alebo „Syn Svetla“. Toto meno sa malo naďalej neoddeliteľne spájať s jeho dielom.

V jeho prednáškach o základných otázkach ľudského bytia – život a smrť, osud a spravodlivosť, Boh a stvorenie atď. – je ukázaný nový ucelený obraz sveta, ktorý svojou celistvosťou, dôsledne a bez medzier, poskytuje pevnú kotvu poznania všetkým, ktorí vo výpovediach tradičných náboženstiev nemôžu nájsť cestu k vykúpeniu.

Práve nemecký národ žil v tom čase vo veľkom očakávaní. Človek túžil po všeobsiahlej obnove, po oslobodení od hlboko pociťovaného tlaku. V prvej prednáške Posolstva Grálu stojí:

„Znepokojený je každý nerv, napnutý podvedomou túžbou. Tak sa to vlní, valí a nad všetkým chmúrne spočíva akési omámenie. Tehotné nešťastím. Čo musí zrodiť? Zmätok, malomyseľnosť a skazu, ak mocná sila neroztrhne temnú vrstvu, ktorá teraz duchovne obklopuje zemeguľu!“

Duchovne – v hlbokom poznaní Pravdy a z nej vychádzajúcim k Bohu obráteným životom v láske k blížnemu – je možné vytrhnúť sa z „ohlušenia“ , ktoré je dnes citeľnejšie než kedykoľvek predtým. Pomenovaním „duch“ však nie je oslovený rozum, ale naše živé jadro, to vlastné „ja“ v človeku, ktorého čistá sila umožňuje novú orientáciu.

(Fanatizmus, panovačnosť alebo náboženský dogmatizmus – to všetko stálo a stojí v úplnom protiklade k Posolstvu Grálu, ktoré ako základnú podmienku vyžaduje otvorenosť k samostatnému, vecne orientovanému a predsudkov zbavenému mysleniu.)

V roku 1938, bezprostredne po tom, ako národný socializmus uchopil v Rakúsku moc, sa medzitým vybudovaná „Osada Grálu“ na Vomperbergu v Tirolsku bez náhrady vyvlastnila. Abd-ru-shina 12. marca zatkli a neskôr, od septembra 1938, postavili pod dohľad Gestapa – na začiatku v Schlaurothe pri Görlitzi, potom v Kipsdorfe / Krušné hory.

Tým sa Abd-ru-shinovo blaho prinášajúce pôsobenie skončilo; akúkoľvek ďalšiu činnosť v spĺňaní jeho úlohy mu nositelia vtedajšej moci zakázali. 6. decembra 1941 Abd-ru-shin na následky týchto nariadení zomrel. Jeho telesnú schránku pochovali 11. decembra 1941 v jeho rodisku v Biskupiciach. Až po rokoch, v roku 1949, potom, ako po skončení vojny rakúske úrady, resp. spojenci vrátili Osadu Grálu Márii Bernhardtovej – vdove po Abd-ru-shinovi, mohli byť jeho telesné pozostatky prevezené na Vomperberg. –

Existujú početné výpovede osôb, ktoré mohli Abd-ru-shina osobne spoznať – boli hlboko zasiahnuté jeho prirodzenosťou, ale tiež jeho dôstojným a zároveň dobrotivým správaním. V správach jedných mníchovských novín z roku 1933 sa píše: „Je niečo tajomné v tom, čo ho obklopuje a čo hovorí z jasného, ostrého a pritom dobrotivého pohľadu jeho očí a čo pôsobí ako nejaký pozdrav zo svetlých diaľok ...“

V októbri 1939 Abd-ru-shin o sebe samom povedal:

„Žil som to, čo som písal ...“

Jednotlivé, postupne vydávané prednášky svojho Posolstva Grálu usporiadal Abd-ru-shin do knižného vydania v roku 1931 a potom ešte raz, počas posledných rokov svojho života nanovo; tým vytvoril „Vydanie z poslednej ruky“, ktoré zostalo jeho ohromným duchovným závetom – a zároveň najvlastnejším preukazom jeho poslania.

Ďalšie informácie:
http://www.hnutiegralu.sk/sk/posolstvo-gralu-autor.php

Časté otázky:
http://www.hnutiegralu.sk/sk/caste-otazky-faq.php

 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!