Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Žije Kristus medzi nami?

Autor: Andrej Červeňák

Celý kresťanský svet hovorí o Synovi Božom. Vravia: “Kristus je medzi nami.“ Klaňajú sa, križujú, velebia i hanobia. A všetko to chcenie ako hrniec plný bublajúcej zmesi dobrého i zlého rozlieva sa vôkol v neutíchajúcom niekoľko storočí zbesilom snažení sa o dosiahnutie práva na večnosť, zásluhou života skrze jeho vyliatu krv.

Celý kresťanský svet krížom krážom pretínajú kostoly, kríže, kaplnky, chrámy, a iné znaky Božie, len aby Kristus bol medzi tými, ktorí na neho siahajú ako na záruku svojho bezpečného vstupu do Raja. V šialenstve, omámení, spínajúc ruky, hádžuc sa na zem, či stojac s úctou, alebo súhlasne kývajúc, každý očakáva svoj diel večnosti.

Biele hmly sa valia a ľudia v nich žijú a cítia prítomnosť svojho chcenia a z hmly sa vynárajú všetky tie obrazy a znaky Božej prítomnosti. Všetko sa umára v trvalom úsilí dosiahnuť cieľ. Ale v nikom nieto pokoja, v nikom nieto naplnenia, každý v tom tichu prázdnoty usiluje viac a viac...

Syn Boží nie je medzi nami. Je u svojho Otca. Jeho sila však prúdi k nám neustále. Nežiada modiel, nežiada chrámy, nežiada pútnických miest a nežiada ani falošných modlitieb, nežiada obete prísah, nežiada moc ani zlato, nežiada lesk rúcha a pozlátko bohatstva. Ticho vstupuje tam, kde láska ešte stále sídli v duchu a kde dobro je vítaným hosťom, kde detský plač potrebuje pohladenie, bolesť úľavu, a slza smútku zotrieť z tváre úprimne smútiaceho.

Boh sa napĺňa v svojich Synoch a nieto rozdielu, len my ho vnímame, ako to, čo je iné, pretože my musíme žiť v nedokonalosti, ktorá potrebuje cítiť všetko osve. A práve tá naša nedokonalosť, ktorá nedokáže vycítiť všetko v jednom bode, prýštiacej sile Boha Otca, práve tá nás núti hľadať prejavy lásky vôkol seba. Ak nám Vôľa dáva všetko k bytiu, tak Láska nám pomáha prekonať všetky prekážky života. Kde teda máme hľadať Lásku, ako sa k nám skláňa Syn Boží a v čom sa prejavuje? Ako sa teda prejavuje jeho všadeprítomnosť?

Človek žije tam, kde patrí a kde si zaslúži žiť, jeden vyššie jeden nižšie, niekto je už v Raji a niekoho melie súkolesie Božej spravodlivosti v pekle. Láska je naozaj všade. Zásluha za úsilie spravodlivého i oddelenie nehodného, ktorý blíži všetkým okolo seba. Je všadeprítomná, je votkaná v zákonoch Božích, pretože Otec a jeho Synovia sú jedno.

Nemusíme ju hľadať, nemusíme jej robiť obrazy podľa našich predstáv. Stačí, ak sa pozrieme vôkol seba a nájdeme jej pôsobenie vo všetkom. Pre tých však, ktorí otvorili svoje srdcia, pre tých nieto prekážok ani oddelenia, tí môžu k Božej Láske prenikať čistotou svojho úsilia kedykoľvek len k tomu nájdu odvahu a dokážu naplniť svoje vnútro večnou silou prameniacou z Lásky Božej.

Chváľme dni, kedy sa nám tieto milosti dávajú a chváľme Boha, že nám ich bez zásluh dáva. A potom pochopíme, že Kristus nikdy neodišiel, to len my sme vzdialení od svojho Pána a musíme sa k nemu priblížiť svojim bytím, aby sme opäť naplnili svoje vnútro šťastím v prežívaní, ktoré je nám dávané.

Kristus patrí všetkým živým tvorom, nerobí rozdielu. Pohladí anjela, škriatka, elfa i človeka. Preto sa Lásky nedožadujme ale prijímajme ju takú aká je, s radosťou a šťastím v naplnení zmyslu našich všedných dní, pretože i tie sú časťou nášho bytia a naše bytie by malo byť večnosťou už i tu na Zemi, takým by sme ho mali urobiť.


 

 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!