Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Príbeh starca.
Spravodlivosť v ľudskom utrpení...

Starý muž vidiac neprávosť, ktorá je vo svete, modlil sa k Bohu a prosil Ho, aby mu zjavil dôvod, prečo mnoho spravodlivých a zbožných ľudí je nešťastných a trpí, zatiaľ čo nespravodliví sa neprávom obohacujú a darí sa im.

Starec prosil o odpoveď až začul hlas, ktorý mu hovoril:

Nežiadaj to, čo nedokáže pochopiť tvoj rozum a na čo nestačia tvoje znalosti. Ale keď sa to chceš dozvedieť, choď do sveta, zostaň na jednom mieste a dávaj pozor na to, čo uvidíš, aby si vďaka tejto skúsenosti pochopil malú časť Božej spravodlivosti. Spoznáš aké prezieravé je panovanie Boha nad všetkým.

Starec keď to počul, s veľkou pozornosťou odišiel do sveta, až prišiel na lúku, ktorú pretínala husto frekventovaná cesta. Bol tam prameň a starý bútľavý strom, do ktorého sa starec dobre schoval. Po chvíli popri tom mieste prešiel boháč na koni. Na okamih sa zastavil pri prameni, aby sa napil vody a oddýchol si. Keď uhasil smäd, vytiahol z vrecka mešec so zlatkami a počítal ich. Potom ich chcel položiť na svoje miesto, avšak mešec mu spadol do trávy. Najedol sa a oddýchol si, osedlal koňa a odišiel bez toho, aby si uvedomil čo sa stalo s jeho sto zlatkami.

Po chvíli prišiel k prameňu iný pocestný, ktorý tento mešec so zlatkami našiel, zobral ho a utekal po lúke. Uplynul nejaký čas a prišiel iný pocestný. Aj on keď bol unavený, zastavil sa pri prameni, vzal si trochu vody, vytiahol kúsok chleba z obrúska a sadol si aby sa najedol.

Vo chvíli, keď tento chudobný človek jedol, objavil sa rozhnevaný bohatý jazdec s tvárou plnou zlosti a vrhol sa neho. S hnevom kričal, aby mu dal jeho zlatky. Chudobný nemal ani predstavu o zlatkách a prísahou sa ho snažil uistiť, že ich nevidel. On ho však v zúrivosti začal biť a udierať, až ho usmrtil. Potom prehľadal celé oblečenie chudobného, ale keď nič nenašiel, zarmútený odišiel. Onen starec všetko toto videl z bútľavého stromu a žasol. Veľmi smútil a plakal kvôli nespravodlivej vražde, ktorú videl a s modlitbou k Bohu hovoril: Pane aká je Tvoja vôľa? Daj mi vedieť, prosím Ťa, ako Tvoja dobrota môže znášať takúto neprávosť? Jeden stratil zlatky, iný ich našiel a ďalší bol nespravodlivo zabitý.

Zatiaľ čo sa starec so slzami v očiach modlil, zostúpil anjel Pánov a povedal mu:

nesmúť starec, ani nech sa ti to nezdá zlé a nemysli si, že mnohé sa deje bez Božej vôle. Ale všetko čo sa deje, deje sa jedno kvôli spravodlivosti, iné kvôli trpezlivosti a iné kvôli výchove. Počúvaj teda:
ten, čo stratil zlatky, je susedom toho, ktorý ich našiel. Ten mal jednu záhradu v hodnote sto zlatiek. Boháč, pretože bol chamtivý, ho donútil, aby mu ju predal za päťdesiat. Chudobný si nevedel rady, preto prosil Boha o pomoc. A stalo sa, že dostal dvojnásobok.

A zase chudobný, unavený, ktorý nič nenašiel a bol zabitý, raz vykonal vraždu. Úprimne však oľutoval svoj čin a skutky v celom jeho ďalšom živote boli bohumilé. Neustále prosil Boha, aby mu vraždu odpustil a neustále hovoril: Bože môj, akú smrť som spôsobil, takú istú mi daj.

A nakoniec posledný, chamtivec, ktorý stratil zlatky a vykonal vraždu, uvalil na seba ďalšiu vinu a privodil si tak utrpenie, ktoré ho hnalo do zúfalstva. V tomto trápení a zúfalstve, však nachádza svoje previnenie. Uvedomujúc si túto vinu, činí pokánie a jeho život sa uberá lepším smerom.

V ktorom prípade teraz vidíš aby bol Boh nespravodlivý? Preto v budúcnosti radšej neposudzuj Božie súdy, lebo On ich koná spravodlivo, zatiaľ čo ty ich považuješ za nespravodlivé. Vedz tiež, že všetko vo svete sa deje v zhode s Božou vôľou a Božími zákonmi a z dôvodov, ktoré ľudia nepoznajú.Námet vychádza z: Jeromonach Christodoulos Svätohorský, Starec Paisij, vyd. Cuper, Prešov 1999

I.M. (meno v redakcii)

 

 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!