Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Pohybom ku zdraviu

Autor: Andrej Červeňák

Čo je prirodzený pohyb? Vieme vôbec rozlíšiť v slove prirodzenosť , čo od nás Stvoriteľ očakáva? Jeden behá, druhý bicykluje, tretí pláva, štvrtý skáče, piaty tancuje, šiesty lyžuje, a všetci sa hýbu tak ako to káže zdravoveda. Ľudské telo je živý organizmus, ktorý neustále podlieha zmenám. Prvá vec však, na ktorú by človek mal dbať nie je samotný pohyb tela, ale pohyb v tele.


Ľudské telo je živý organizmus, ktorý neustále podlieha zmenám. Prvá vec, na ktorú by človek mal dbať teda nie je samotný pohyb tela, ale pohyb v tele. Posolstvo Grálu nás učí tomu, že Božia sila, ktorá bola vyliata a vytvorila celé Stvorenie, sa v svojej podstate vždy snaží vo všetkých svojich formách podobať predobrazom tvorivej Vôle Boha Otca, z ktorej všetko živé vzniklo. A tak každá malá iskrička života sa snaží podobať sa svojmu tvorcovi v jeho myšlienke – Buď Svetlo!


Ani ľudské telo nie je výnimkou. Život, ktorý sa v ňom nachádza, všetky živé tvory, bunky a molekuly nesúce v sebe silu Svetla budú sa snažiť zjaviť sa vnímaniu ľudského ducha doslova v tom najkrajšom svetle nadobudnúc formy, ktorých pôsobeniu a druhovosti sa podobajú. A tak i ľudské telo je život sám a život v ňom vytvára formy, tieto formy sa zhlukujú a vytvárajú pohyb, dávajú nám formu tela, ktoré sa snaží podobať opäť tomu vyššiemu duchu.

Vždy keď sa pýtame na svoje telo ako na schránku umožňujúcu nám život, nikdy by sme nemali zabudnúť ako s týmto životom naozaj zaobchádzame. Ako zaobchádzame s tými malými bytôstkami, ktoré v nás žijú a ktoré nám vo svojom úsilí zabezpečujú samotnú existenciu v tele. Živé je teda všetko, i naše telo a život treba milovať, každý život usilujúci k Bohu treba milovať. Treba mu dať šancu na šťastný život, na pohyb v zmysle Božích zákonov.

Čo je však prirodzený pohyb? Vieme vôbec rozlíšiť v tom slove prirodzenosť , čo od nás Stvoriteľ očakáva? Jeden behá, druhý bicykluje, tretí pláva, štvrtý skáče, piaty tancuje, šiesty lyžuje, a všetci sa hýbu tak ako to káže zdravoveda. Vyplavujú hormóny, dopujú sa vitamínmi, skúšajú rôzne exotické preparáty, a robia všetko ostatné, čo je im zdravým životným štýlom predkladané ako prirodzenosť.

Cesta späť k prirodzenosti teda isto vedie cez výdobytky civilizácie, tomu nás učí spoločnosť. Čomu nás však učí Stvoriteľ a jeho zákony? Zoroastra Rusalka nechala behať hore dolu po potoku, keď zjedol viac orechov ako bolo treba a pribral. Prirodzenosť je pohyb v tom, čo dal Stvoriteľ. Je však naše spoločenstvo naozaj tým, čo sme vytvorili na obraz Boží, sú jeho hodnoty tým, čo je Bohu milé?

Vieme tieto výdobytky civilizácie udržať inak ako neprirodzenými zásahmi do prírody? Koľko chémie musíme do seba denne dostať, aby sme boli zdravšími a tým sa dostavilo i to zaručene garantované šťastie?

Zdravie a šťastie by iste malo byť tým, čo by malo zaručiť nášmu telu ten pohyb, ktorý má najväčšiu hodnotu. Musíme si však uvedomiť prirodzenosť všetkého pohybu. Prirodzenosť je viazaná doslova priamoúmerne na Božie Stvorenie a jeho zákony – jednoduchšie, na to čo je dobré, Bohu milé a ľudskému duchu prospešné.

Ak sú teda bytôstky v našom tele opäť silne závislé na Božom Stvorení, ich správny pohyb nastane len vtedy, keď my sami budeme žiť tak, ako to od nás Stvoriteľ očakáva. A tu si položme tú najzákladnejšiu otázku: Žijeme my ľudia na tejto zemi naozaj tak, ako to od nás Stvoriteľ očakáva? V tej prirodzenosti bytia, ktoré prináša skutočné šťastie a tým i zdravie tela?

Vždy keď počúvame o zázračných vyliečeniach dozvedáme sa o prudkej zmene života a životných postojov takýchto ľudí. Niektorí to možno už nestihli zachrániť si telo, ale niektorým sa to podarilo. Prečo? Pretože dali šancu na pohyb vo svojom vlastnom tele. Dali šancu všetkým tým živým bytostiam, ktoré sa v ňom nachádzajú, načerpať silu zo Stvorenia, tým sa posilniť a zvíťaziť nad zánikom.

Vždy keď hovoríme o chorobách ľudstva priamo tým hovoríme o tom, ako sme nezvládli to najzákladnejšie, čo od nás Stvoriteľ očakával. Hovoríme o prirodzenosti bytia, ktorú sme opustili a vydali sa na cestu, ktorá túto prirodzenosť bytia naopak ničí. Všetko čo sa vo Stvorení zastaví musí zhynúť. Choré zviera uloví dravec, nalomenú rastlinku spáli slnko, nepozornú muchu zje pavúk, a čo sa stane s našim telom, keď sa my sami vydáme nesprávnym smerom? Pohyb v ňom začne viaznuť, a tam kde viazne začne telo tmavnúť. Postupne spomalí celý organizmus a dostaví sa choroba.

Väčšinou to riešime opäť chémiou, zmenou životného štýlu, preparátmi na to určenými. Niečoho sa vzdáme, niečo opäť prijmeme. Od sedenia pred televízorom prejdeme k aktívnemu odpočinku, možno prestaneme piť alkohol, fajčiť cigarety, budeme sa viac prechádzať po čerstvom vzduchu a na večeru si dáme niečo ľahšie, čo sme si kúpili v obchode a nemalo to až tak veľa E- čiek ako predtým. Čo to však je? Zamyslime sa raz naozaj vážne. Nie je toto všetko naozaj len cesta od viac zlého k menej zlému? Nie sme náhodou otrokmi svojho vlastného pokroku, ktorý nám už vopred predkladá všetko tak, že nám to vo väčšom , či v menšom meradle škodí? Ide však naozaj len o telo?

Ak v človeku uviazne pohyb jeho vlastného Ja, potom v ňom uviazne pohyb i všetkého živého i napriek jeho úsiliu o bytie.

A čuduj sa svete, niekedy stačí tak málo, dať človeku tú silu, ktorá všetky tie bytôstky opäť privedie do pohybu a telo potom v svojej túžbe po bytí vytiahne z biedy i nás samých. Teda sila Stvorenia predávaná liečiteľom často krát dokáže zázračne pomôcť. Keď naštartuje pohyb samotného tela, i duchu sa ihneď uľaví.

Ak teda liečivou silou Stvorenia opäť naštartujeme pohyb v tých častiach tela, kde viazne, postupne sa všetok život v tele sám vráti k svojej prirodzenosti. Jeho túžba po živote a po Bohu nás vylieči - vylieči teda i nášho ducha. Pokiaľ mu v tom pravdaže my sami opätovne nezabránime. Pokiaľ my sami nebudeme na prekážku zdravia svojho tela, bude chorôb medzi ľuďmi omnoho menej.

A keby sme obstáli v tom , čo od nás Stvoriteľ vývojom našich tiel požadoval, iste by i chorôb bolo menej a vek človeka dlhší. Nečakajme však, že pri tom všetkom, čo robíme zle, sa budeme mať lepšie.

Pohyb v našich telách viazne, a keď bytosti v ňom nie sú šťastné, telo nám schradne a nemôže byť zdravé. Preto dajme šancu životu a prijímajme ho tak, ako nás k nemu viedol od začiatku nášho bytia Stvoriteľ. Začať musíme práve teraz a začať musíme od seba samých. Keď už raz začneme s touto ozdravnou kúrou, možno sa po vzore tých maličkých bytostí v našom tele napravíme aj my sami? Kto vie?!
 

 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!