Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

O ľudskej jedinečnosti

Každá ľudská bytosť žijúca na Zemi „funguje“ tak, že neustále prijíma podnety ako vnemy z vonkajšieho i vnútorného sveta, ktoré spracováva vlastnou emocionálnou silou, osobnosťou, rozumom, na vlastnej úrovni zrelosti.

Takto prijaté a spracované podnety zároveň späť do sveta vysiela – premieta; resp. formuje svoj cit, myšlienky, chcenie, hovorí a koná skutky.

Väčšina ľudí sa touto zjavnou skutočnosťou nezaoberá a myslí si (alebo ani nemyslí), že žije správne.

Pritom je dôležité uvedomiť si, že každý z nás má svoj vlastný „reálny“ svet. Taký, aký sa v nás od útleho detstva formoval, cez naše citové prežitia a zmyslové vnemy – jedinečný.

Je chybou, či nedostatkom výchovy doma i na školách, že sa takou dôležitou témou nezaoberá. A ak áno, tak iba v úzko špecializovaných skupinách, napr. štúdium psychológie, kde však chýba duchovný aspekt. Táto takmer všeobecná nevedomosť sa široko odzrkadľuje v medziľudských vzťahoch v podobe neporozumenia a zlého spolunažívania ľudí.

Mnohí o tom „čo-to“ vedia, alebo aspoň tušia, ale v bežnom živote takmer nepoužívajú... Správajú sa tak, akoby zákonitosť jedinečnosti neexistovala. Posudzujú – odsudzujú... Ľudí okolo seba chcú meniť na „svoj obraz“, podľa vlastných predstáv a potrieb. Rozhnevá ich nesúhlasný názor a dokáže ich aj poriadne „vytočiť“. Potom sa pod vlastným tlakom správajú nevhodne. Ubližujú a nie sú schopní prijať konštruktívnu kritiku a priznať si svoje chyby. Chyby hľadajú vždy mimo seba...

Zotrvávať v tejto nevedomosti, či omyle nám umožňuje a pomáha naša povrchnosť. Všetci sme sa naučili pomenovávať detaily i deje v okolitom svete jednotnými názvami, pojmami a zavádza nás aj skutočnosť vonkajšej podobnosti. Máme telo, hlavu, oči, uši, atď.,  a tým prehliadame podstatné!

Vždy a v každom jednotlivcovi prítomný rozdiel v prežívaní všetkého, čo na nás pôsobí!

Naša jedinečnosť je v našich vibráciách, energii, v emocionálnom potenciály, ktorým je naša podstata – duch – ukrytý v duši a fyzickom tele. A práve pod vplyvom určitej zrelosti tejto vibrácie „vidia“ naše oči a „počujú“ naše uši, reagujú ostatné zmysly. Citové vlny, myšlienky, počuté či vyrieknuté slová, aj keď môžu byť navonok rovnaké, rozvibrujú každého inak – jedinečne.

Nechávame sa pomýliť aj navyknutým povrchným pohľadom „zvonku“ (neprecítený), pri bežnom pozorovaní ľudí! Zdá sa nám, že je to rovnaké... Veď smutní ľudia plačú, veselí sa smejú, nahnevaní kričia, atď. Lenže neviditeľné vnútorné pochody sú u každého iné a to vždy svojrázne, osobité, jedinečné a tie dokáže vycítiť len duchovne prebudený človek.

Názorová zhoda, či podobnosť v citovom prežívaní ľudí zbližuje, priťahuje, rozumejú si. No nie menej dôležité sú tiež názorové rozdiely, ktoré sú potrebným stimulom v duchovnom dozrievaní a celkovom pohybe i vývoji v ľudskej spoločnosti.

Učme sa preto vnímať a tolerovať ľudskú jedinečnosť a buďme otvorení k iným názorom, ktoré môžu byť pre nás prínosom. Doprajme si vzájomné prežívanie jedinečnosti a vyvarujme sa unáhlených záverov a súdov, pretože sú veľkou prekážkou v harmonickom spolunažívaní ľudí.

A. K. (meno v redakcii)

 

 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!