Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Príspevky čitateľov

Mnohí z našich čitateľov posielajú do redakcie svoje príspevky; hodnotné myšlienky a názory vychádzajúce zo skúseností, alebo tiež z túžby po ideálnom, a zároveň z úsilia o ich praktické využitie v reálnom živote.

Zažili ste niečo zaujímavé? Máte zážitok, o ktorom by ste chceli povedať aj iným? Obohatila vás nejaká udalosť, o ktorej by ste teraz chceli porozprávať? Napíšte nám.

Tie z vašich príspevkov, ktoré spĺňajú práve tieto predpoklady, radi zverejníme.

Vaša redakcia                                                                    >>> Napíšte nám <<<


Žije Kristus medzi nami?

Celý kresťanský svet hovorí o Synovi Božom. Vravia: “Kristus je medzi nami.“ Klaňajú sa, križujú, velebia i hanobia. A všetko to chcenie ako hrniec plný bublajúcej zmesi dobrého i zlého rozlieva sa vôkol v neutíchajúcom niekoľko storočí zbesilom snažení sa o dosiahnutie práva na večnosť, zásluhou života skrze jeho vyliatu krv.

  [Celý príspevok]


Pohybom ku zdraviu

Čo je prirodzený pohyb? Vieme vôbec rozlíšiť v slove prirodzenosť , čo od nás Stvoriteľ očakáva? Jeden behá, druhý bicykluje, tretí pláva, štvrtý skáče, piaty tancuje, šiesty lyžuje, a všetci sa hýbu tak ako to káže zdravoveda. Ľudské telo je živý organizmus, ktorý neustále podlieha zmenám. Prvá vec však, na ktorú by človek mal dbať nie je samotný pohyb tela, ale pohyb v tele.

  [Celý príspevok]


Dávanie a branie

Všetko to, čo sme neurobili v dobe príchodu váženého hosťa si nahrádzame oslavovaním a opakovaním práve toho čo sme neurobili a trváme na tom, že je to správne a dobré. Sami sebe sme vytvorili rozprávku, a celý tento dej nášho zlyhania prežívame znova a znova v nekonečnom opakovaní, ktoré ešte blahorečíme a zaslepení pozlátkou vianočných ozdôb a spokojnosťou z darov prehlušujeme opäť rok čo rok naše zlyhanie.

  [Celý príspevok]


Život medzi životom

Ako dlho žijeme život medzi životom a už o ňom ani nevieme. Život ľudí, život ľudstva tu na tejto Zemi, ako veľká plachta pokrýva túto zem, pod ktorou my ľudia vidíme seba a svoje diela. Táto plachta má v sebe našťastie ešte stále veľa dier, ešte nie je úplne zatkaná, ešte nepokrýva všetko. Nepokrýva všetok život, ktorý je na tejto Zemi, i keď ho už dusí, predsa ešte stále zeleň vyčuhuje spomedzi vláken nášho chcenia.
Ten život o ktorom hovorím, je život prírody. Lenže príroda, to je len iný názov pre to, čomu hovoríme Božie stvorenie a jeho maličký kúsok tu na tejto Zemi. Život je daný od Boha a tento život v sebe obsahuje všetko živé, nielen nás ľudí, a nie sú to len rastliny, hmyz či zvieratá, sú to i miliardy miliárd ďalších živých tvorov, ktorých už nevidíme a ktorí predsa cez to všetko sú životom.

  [Celý príspevok]


Môže nenávisť zabíjať?

Prvý skutok, ktorý poznáme a ktorý je všetkým známy, skutok, ktorý bol vykonaný v nenávisti je známy príbeh Kaina a Ábela. Keď brat vezme život bratovi. Už tu je videná prvýkrát silná nenávisť, jej moc nad človekom a jeho činmi. Nenávisť sama má moc premeniť skutky ľudí v činy hodné odsúdenia a zavrhnutia.
S odporom sa odvraciame od tých, ktorí v nenávisti konajú a páchajú zlo. Nenávisť teda iste patrí medzi hriechy, pretože privádza človeka až do šialenstva a núti ho vykonávať činy, ktoré by možno inak ani nespáchal.

  [Celý príspevok]


Vianoce bez zvonov

Deliaca čiara medzi dobrým a zlým nevedie nikdy naprieč národmi, politikou ani cirkvami; jedinou vizitkou človeka je „Aký si, človeče?“ a jediným svedkom za a proti sú naše skutky, myšlienky a pohnútky. Čierno-biele videnie sveta je jednoduché, ale chýba mu podstatná maličkosť – život.
Vždy, keď nastanú Vianoce, keď mám niekoľko dní času pre seba, listujem vo zväzku zažltnutých školských zošitov, svojom denníku z druhej svetovej vojny. A zakaždým pritom znovu prežijem ten zvláštny večer, naplnený čarom vianočného zvestovania.

  [Celý príspevok]


Strom

Ak všetko okolo nás je len forma, ktorá má vyšší zmysel, čo jednotlivé formy okolo mňa znamenajú? Predstavte si televízor, alebo vezmite do ruky mobil – ich formy sa zachvievajú hlavne v zákone prijímania a dávania energie. No formy vytvorené prírodou nám dávajú oveľa väčšie hodnoty. Zadívala som sa na strom.
Všimnime si raz pozorne napríklad taký strom. Statný, vysoký strom, či už osamotený na lúke, alebo so svojimi druhmi v krásnom lese. Ako je možné, že sa mu tak darí, rastie, rozvíja sa a množí sa sám? Často sa k slovu strom pripája aj spojenie „strom života“. Symbolika? Čo nám strom, teda jeho forma, chce povedať?
  [Celý príspevok]


Zrkadlo života

Smädom vyprahnutá duša pútnika putuje Krajinou poznania tak, ako mnoho ďalších. Smäd jeho stupňuje sa každým dňom a každým rokom života.
Predtým však, ako vstúpil do Krajiny poznania, prehovorí k nemu Vesmír:
„Na tvoju cestu ti dám dva dary. Využívaj ich a budeš šťastný! Prvým je Iskra svetla v tvojej hrudi. Ty sám musíš pochopiť čím ona pre teba je a naučiť sa tiež rozumieť jej reči. Ja ti však vravím, čím väčším plameňom bude táto Iskra horieť, tým blaženejšie bude tvoje bytie!
Druhým darom mojím je neuhasiteľný smäd – smäd po poznaní zmyslu tvojho bytia. Nebudeš mať pokoja, nebudeš mať odpočinku dovtedy, kým tento smäd nebude uhasený!“
„Nech sa teda stane!“ Tak vyriekol Vesmír slová – a oni sa naplnili.
  [Celý príspevok]


Príbeh starca.
Spravodlivosť v ľudskom utrpení...

Starý muž vidiac neprávosť, ktorá je vo svete, modlil sa k Bohu a prosil Ho, aby mu zjavil dôvod, prečo mnoho spravodlivých a zbožných ľudí je nešťastných a trpí, zatiaľ čo nespravodliví sa neprávom obohacujú a darí sa im.
Starec prosil o odpoveď až začul hlas, ktorý mu hovoril:
Nežiadaj to, čo nedokáže pochopiť tvoj rozum a na čo nestačia tvoje znalosti. Ale keď sa to chceš dozvedieť, choď do sveta, zostaň na jednom mieste a dávaj pozor na to, čo uvidíš, aby si vďaka tejto skúsenosti pochopil malú časť Božej spravodlivosti. Spoznáš aké prezieravé je panovanie Boha nad všetkým.
  [Celý príspevok]


Svet v nás a okolo nás očami ženy

Pozývam Vás na krátky výlet, ktorý je určený len pre odvážnych a nebojácnych ľudí. Netreba Vám peniaze, ani žiadnu špeciálnu výstroj, stačí otvoriť svoje srdce dokorán, aby dokázalo uvidieť všetko v jasnom svetle Pravdy tak, ako to naozaj je. Čaká nás zaujímavé putovanie. Na našom krátkom výlete uvidíme mnoho z toho, čo doteraz možno bolo našim očiam skryté. Jediná podmienka pre úspešné zdarenie našej dobrodružnej výpravy je aspoň tlejúca iskierka túžby po Pravde ukrytá hoci aj hlboko v nás. Našli ste ju? Cítite, ako vo Vás slabučko tlie a túžite po tom, aby vzbĺkla v silný neuhasínajúci plameň? Tak hor sa na výlet, dodáme jej pár polienok, nech sa rozhorí silnejšie a silnejšie...
  [Celý príspevok]


Príbeh zbožného rabína

Žil raz jeden Rabín. Bol to veľmi dobrý a zbožný človek. Jeho viera mu bola všetkým. Všetci navôkol si ho vážili pre jeho veľkú múdrosť, spravodlivosť, srdečnú lásku, ale i prísnosť. Kto potreboval pomôcť, poradiť, alebo len vyrozprávať sa, tomu Rabi vždy pomohol. Rabín mal syna Aliho, dosiaľ ešte mladého a neskúseného. Syn na svojho otca pozeral tak ako všetci navôkol - s obdivom.
  [Celý príspevok]


Vnútorná cesta cez mená duše a ducha

Meno duše a ducha nie je len meno. To je len pozemské slovo, ktoré som použil na označenie niečoho iného ako sú pozemské veci. Nevieme komunikovať na úrovni duše a ducha, vieme zatiaľ komunikovať len na úrovni pozemských slov. Preto na opis pozemskými slovami neopísateľných vecí používame pozemské slová, ktoré v skutočnosti nikdy nebudú vedieť presne opísať danú vec a stav na vyšších úrovniach.
  [Celý príspevok]


Nespokojné pole

Majiteľ chotára sa prechádzal krajom. Bol múdry, kraj mal rád a aj jeho mali všetci radi. Zvieratá, vtáci, lúčne kvety, všetci jasali a on im rozumel. Bola jar a on kráčajúc, zahliadol jedno krásne pole. Pole bolo pripravené a nastával ideálny čas na sejbu. Uvažoval, čo by mohlo na tomto poli vyrásť. Mal veľa semien a rozhodol sa zasiať všetky. Radosť semien nemala konca. Len čo sa dotkli pôdy, ihneď začali púšťať korene a ďakovali pánovi poľa za jeho dobrotu. On sa tešil s nimi, no prikázal im, že keď sa vráti, chce z nich mať prenádhernú lúku najkrajšiu v širokom okolí.
  [Celý príspevok]


O ľudskej jedinečnosti

Každá ľudská bytosť žijúca na Zemi „funguje“ tak, že neustále prijíma podnety ako vnemy z vonkajšieho i vnútorného sveta, ktoré spracováva vlastnou emocionálnou silou, osobnosťou, rozumom, na vlastnej úrovni zrelosti.
Takto prijaté a spracované podnety zároveň späť do sveta vysiela – premieta; resp. formuje svoj cit, myšlienky, chcenie, hovorí a koná skutky.
Väčšina ľudí sa touto zjavnou skutočnosťou nezaoberá a myslí si (alebo ani nemyslí), že žije správne.
  [Celý príspevok]

 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!