Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 8/2006 - Celý článok

NA ÚVOD...

Roman LevickýVážené čitateľky, vážení čitatelia,

Jeden tibetský láma začína svoju knihu prekvapivou myšlienkou: skutočnou príčinou ekologickej katastrofy je to, že ľudia na Západe neveria v reinkarnáciu.

Pre tohto mnícha to nie je prehnané tvrdenie – iba dôsledok logickej postupnosti vecí.

Ak by sme naozaj verili, že na Zemi nežijeme iba raz, asi by sme mysleli aj na to, čo nás čaká v budúcom živote. Napríklad, že sa budeme musieť opäť narodiť na tejto Zemi a – splatiť svoje dlhy za to, čo sme tu stihli napáchať. Tu sa viera v reinkarnáciu spája s vierou vo vyššiu spravodlivosť a dokonale ju dopĺňa. Bez tohto presvedčenia je dnes už veľmi ťažké veriť v dobrotivého Stvoriteľa, tvárou v tvár utrpeniu, s ktorým sa denne stretávame; ak aj nie priamo, tak prostredníctvom správ v masmédiách. Každý človek však žije obklopený najmä následkami svojich minulých činov. A presvedčenie, že sa nám málokedy stane niečo, čo sme si svojím konaním kedysi nezaslúžili, môže byť veľmi oslobodzujúce. Neznamená to, že za všetko zlo na Zemi môže len vopred predurčený osud, na ktorom sa už nedá nič zmeniť. Práve naopak: naše súčasné pomery nás majú povzbudiť k úsiliu meniť to, čo zmeniť môžeme.

Viera v reinkarnáciu nám na druhej strane pomáha pochopiť a zmieriť sa s tým, čo nemôžeme zmeniť. Obzvlášť prenikavo to môže ovplyvniť pohľad na ľudí v našom okolí. Nezriedka sa s našimi najbližšími stretávame v pozemských životoch opakovane, ibaže niekedy je nevyhnutná zmena úloh. Alebo sa stáva, že sa napríklad tyranský a panovačný človek musí neskôr narodiť takým rodičom, ktorí mu dajú precítiť, ako sa kedysi správal k svojim deťom on sám. Táto skúsenosť sa navždy zapíše do jeho duše a sformuje sa do predsavzatia: „Keď ja budem mať svoje deti, nikdy sa k nim takto správať nebudem!“ To je výsledok, ku ktorému by bez vlastného prežitia pravdepodobne nikdy nedospel. Týmto rozhodnutím sa zároveň vyslobodzuje z osudových pút, ktoré si sám ukoval, a môže kráčať ďalej k zdokonaleniu.

Podobných darov nám dáva reinkarnácia veľmi veľa. Opakované pozemské životy sú možnosťou, ako postúpiť v škole života o krôčik ďalej. Zrazu sa stráca pocit nezmyselnosti bytia, reptanie na osud a jeho zdanlivú nespravodlivosť, závisť voči tým, ktorí sa majú „lepšie“ ako my... Uvedomujeme si, že naším cieľom je nadobudnúť takú duchovnú zrelosť, aby sme nemuseli donekonečna prežívať všetky strastiplné a bludné cesty hmotného života a stali sa skutočne ľuďmi - podporovateľmi stvorenia.

Viera v reinkarnáciu nám ukazuje aj to, že za naše hriechy neexistuje žiadny odpustok, okrem úprimnej nápravy svojho myslenia, chcenia a konania. Tak prestáva byť Boh v mysli človeka jeho úplatným služobníkom. Veľkosť Jeho pôsobenia presahuje všetku našu predstavivosť, pretože u Neho je skutočne „spravodlivosť nadovšetko“. Spravodlivosť je zákonom, v rámci ktorého sa všetko odohráva, pred ktorým niet úniku: Až tu má jasný zmysel príslovie: „Božie mlyny melú pomaly, ale isto!“. Niektorým kresťanom sa napriek tomu myšlienka reinkarnácie zdá nebezpečná – boja sa, že by ohrozila vieru v Boží program spásy ľudstva.

Kristus údajne o reinkarnácii nehovoril. Vieme to skutočne? A možno sa čudovať, že sa mnoho z jeho myšlienok nezachovalo, pretože mu jeho súčasníci jednoducho nerozumeli?

Veď vtedajší náboženskí vodcovia ho odsúdili ako rúhača proti Bohu už len za jeho nedodržiavanie nezmyselných náboženských predpisov. Mohol a chcel v takomto prostredí hovoriť o všetkom, čo ho vnútorne zamestnávalo? Pravdepodobne nie. Zachoval sa aspoň jeden, v tejto súvislosti príznačný výrok: „Ešte vám mám mnoho čo hovoriť, ale teraz by ste to nezniesli...“

Tak či onak, v kresťanstve sa postupne viac presadila myšlienka „spásy skrze vieru“, pretože žiadny človek nie je dosť dobrý, aby bez Božej milosti unikol trestu za svoje hriechy. Ľudia sa uspokojili s myšlienkou, že sú hriešni a musia sa pred Bohom plaziť na kolenách. Dodržiavanie Božích prikázaní sa postupne zdalo ľuďom také ťažké a nepohodlné, že si ich začali prispôsobovať, tak ako to opísal George Orwell vo svojej Zvieracej farme. Aj tam najprv platilo „žiadne zviera nezabije iné zviera“, no neskôr bol tento príkaz upravený na „žiadne zviera nezabije iné zviera bez zvláštneho dôvodu.“ A máme dosť príkladov na to, že pádny dôvod na obchádzanie prikázaní – aj na zabíjanie – sa veľmi často našiel. Len občas v dejinách zasvietil príklad takých uvedomelých občanov, ktorí odmietli ísť s davom a zaplatili za to vysokú cenu. Napríklad slávny americký spisovateľ Henry David Thoreau, ktorý na protest proti vojne v Mexiku prestal platiť dane a ocitol sa vo väzení. Keď ho navštívil jeho priateľ Ralph Waldo Emerson a opýtal sa ho, čo robí vo väzení, Thoreau mu odpovedal okrídlenou vetou: „A čo robíš ty tam vonku?" Možno nie je náhoda, že aj Thoreau bol stúpencom myšlienky reinkarnácie.

Iste, zločiny môže spáchať aj človek, ktorý v reinkarnáciu verí, dokonca môže byť presvedčený, že svojím násilím urobil dobrý skutok. Tak ako hinduistický kňaz, ktorý zastrelil Mahátmú Gándhího. To sa stáva vtedy, keď človek kladie svoju vlastnú mienku na roveň Božej vôle, keď sa sám „vymenuje“ za sluhu Božej spravodlivosti. Takých poľutovaniahodných príkladov je však mnoho v každej ideológii.

Viera v reinkarnáciu má najmä v Ázii veľa pozitívnych príkladov. Pre nás to môže byť aj skutočný, veľmi biedny človek v Indii, ktorý za svoju zdrvujúcu chudobu neviní Stvoriteľa, ale svoj vlastný minulý život premárnený v zhýralosti. A vďaka tejto viere má silu každé ráno vstať zo svojej chatrče kdesi v slume na periférii veľkomesta, aby s pomocou štedrých dobrodincov študoval na univerzite, v túžbe neskôr pomáhať rovnako chudobným, ako je on sám.

Nuž teda, nie je jedno, čomu človek verí. Najmä duchovné rozhodnutia v otázkach viery majú rozhodujúce, ďalekosiahle následky na celý život človeka, ba vlastne, i na viacero životov. Dúfam, milí čitatelia, že Vám aj náš časopis pomáha urobiť si jasno v tom, čomu vlastne – a prečo veríme.

Roman Levický, redaktor
 

(celý článok, SVET GRÁLU 8/2006)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!