Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 4/2005 - ukážka článku

Téma:  Tajomstvo Lucifera

Abd-ru-shin vo svojom „Posolstve Grálu“ prináša nový obsiahlejší pohľad na témy, spomenuté v článku Mýtus o diablovi - Tajomstvo Lucifera. Úryvok z prednášky „Tajomstvo Lucifera“ preto môžeme uviesť len s výrazným upozornením, že čitateľovi sa otvorí hĺbka tu prinášaného obrazu až postupne štúdiom celého Abd-ru-shinovho diela.

Medzi Svetlom a temnom je nesmierna priepasť. Je vyplnená hmotným dielom stvorenia, ktoré je podrobené pominuteľnosti foriem, teda rozkladu jestvujúcich foriem a ich znovuvytváraniu.

Podľa zákonov, vložených do stvorenia vôľou Boha Otca, platí kolobeh za dokončený a splnený iba vtedy, ak sa na záver vráti k svojmu pôvodu. Podobne aj putovanie ľudského ducha možno až vtedy považovať za ukončené, keď sa vráti do duchovného, pretože odtiaľ vyšiel ako duchovné semienko.

Ak sa dá zlákať k temnu, vystavuje sa nebezpečiu, že ho to strhne až do hlbín za najkrajnejší kruh jeho normálneho putovania, a že potom už viac nenájde cestu k vzostupu. Ale práve tak nie je schopný prejsť z najhutnejšieho a najhlbšieho jemnohmotného temna za jeho najspodnejšiu hranicu z hmotnosti a klesnúť ešte hlbšie. Smerom nahor môže vyjsť z hmotnosti len do ríše duchovne-bytostného, lebo je to jeho východisko. Zlákaný temnom bude neustále vlečený spolu s obrovským kolobehom hmotného stvorenia až k jeho rozkladu. Zdržuje ho tam jeho temné, a preto i hutné a ťažké jemnohmotné rúcho, nazývané tiež záhrobným telom.

Rozklad potom rozruší jeho duchovnú osobnosť, získanú počas putovania stvorením, takže utrpí duchovnú smrť a bude rozprášený do duchovného prasemena.

Lucifer sám stojí mimo hmotného stvorenia, a preto nebude s ním strhnutý do rozkladu, ako sa to deje s obeťami jeho princípu. Veď Lucifer je večný. Pochádza z jednej časti božsky-bytostného. Rozpoltenosť nastala v začiatkoch vznikania všetkého hmotného. Lucifer bol vyslaný podporovať duchovne-bytostné a napomáhať jeho vývoj. V hmotnosti nesplnil túto svoju úlohu v zmysle tvorivej vôle Boha Otca, zvolil si iné cesty, než tie, ktoré mu boli vytýčené touto tvorivou vôľou. Zvolil ich podľa vlastného chcenia, ktoré ho napadlo počas jeho pôsobenia v hmotnosti.

Zneužil danú mu moc, a okrem iného zaviedol princíp pokušenia namiesto princípu pomáhajúceho podporovania, ktoré znamená to isté, ako slúžiaca láska. Slúžiaca láska v Božom zmysle, nemá nič spoločného s otrockým slúžením, ale má na zreteli iba duchovný vzostup, a tým aj večné šťastie blížneho a podľa toho tiež koná.

Princíp pokušenia je však totožný s kladením pascí, na ktorých sa rýchlo potknú bytosti, ktoré nie sú dostatočne pevné. Potom padajú a sú stratené. Iné zase pritom nadobúdajú ostražitosť i silu, aby potom bohato rozkvitali pre duchovné výšiny. Všetko slabé je však už vopred bez záchrany ponechané napospas zničeniu. Tento princíp nepozná dobrotu ani zmilovanie; nedostáva sa mu lásky Boha Otca, a tým ani najmocnejšej povzbudzujúcej sily, ani najmocnejšej opory, ktorá vôbec jestvuje.

V biblii opísané pokušenie v raji ukazuje účinok pôsobenia Luciferovho princípu. Obrazne sa tam znázorňuje, ako sa Lucifer snaží pomocou pokušenia vyskúšať silu alebo odolnosť ľudského páru, aby ho pri najnepatrnejšom zakolísaní ihneď zrazil nemilosrdne na cestu zničenia.

Odolnosť by bola dosvedčovala o radostnom podrobení sa Božej vôli, spočívajúcej v jasných zákonoch prírody alebo v zákonoch stvorenia. A táto vôľa, toto Božie prikázanie bolo dobre známe ľudskému páru. Keby neboli zaváhali, bolo by to bývalo uposlúchnutím týchto zákonov. Len týmto uposlúchnutím ich môže človek správne a neobmedzene zužitkovať a stať sa skutočným “pánom vo stvorení”, pretože “ide s nimi”. Všetky sily, ak sa im neprotiví, budú mu potom slúžiť a samočinne pracovať pre jeho dobro.

 

(ukážka článku, SVET GRÁLU 4/2005)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!