Svet Grálu 

   Zaregistrujte sa                 
   Posledné číslo                      
   Archív                                      

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

   AKTUÁLNE - najnovšie články

 

Prednášky pre verejnosť

Prehľad všetkých prednášok na www.posolstvo-gralu.sk

Nezisková organizácia Svet Grálu v spolupráci s Nadáciou Posolstva Grálu organizujú sériu prednášok v rôznych mestách na Slovensku


štvrtok 18.01.2018 17:30 Bratislava  Diskusný večer, hlavná téma: prednáška „9. STRNULOSŤ“
štvrtok 18.01.2018 18:00 Banská Bystrica  Diskusný večer, hlavná téma: prednáška „2. VOLANIE PO POMOCNÍKOVI“
štvrtok 18.01.2018 18:00 Lučenec  Diskusný večer, hlavná téma: prednáška „11. CUDNOSŤ“
sobota 20.01.2018 18:00 Trnava  Prednáška Andrej Cifra: ŽIVOT AKO ŠANCA
utorok 22.01.2018 - ZMENA TERMÍNU 18:00 Žiar nad Hronom  Diskusný večer k prednáške NEUTÍŠITEĽNÁ TÚŽBA V NÁS PO HĽADANÍ
utorok 23.01.2018 17:30 Prievidza  Diskusný večer, hlavná téma: prednáška „3. ANTIKRIST“
streda 24.01.2018 18:00 Lučenec  Prednáška Ján Spišiak: ROZUM A CIT
pondelok 29.01.2018 18:00 Trnava  Diskusný večer k prednáškam ROZUM A CIT a ŽIVOT AKO ŠANCA
piatok 02.02.2018 18:00 Lučenec  Prednáška Andrej Cifra: ŽIVOT AKO ŠANCA
štvrtok 08.02.2018 17:30 Lučenec  Diskusný večer k prednáškam ROZUM A CIT a ŽIVOT AKO ŠANCA
 


VIANOČNÝ ČAS A CESTA DOBRA

Autor: Andrej CIFRA

Vianoce nám každoročne poskytujú príležitosť uvidieť a nastúpiť na tú jedinú pre náš život správnu cestu ... na cestu Dobra. Skutočné Dobro a Pravda sú jednoduché, úprimné, jasné a ukazujú nám cestu, ktorá nás dokáže vnútorne meniť a robiť lepšími. To si vyžaduje odvahu poctivého a otvoreného stanoviska, ako u dieťaťa z rozprávky.
                                             [Celý článok]
Téma:  Človek a svet


Gándhí

Autor: Ján SPIŠIAK

Chcel, aby sa národ oslobodil a ožil zvnútra. Usiloval sa o jeho zušľachtenie, o mravný prerod ľudí. Snáď aj toto bol jeden z dôvodov, prečo začal s písaním vlastného životopisu, v ktorom opisuje aj svoje ľudské pochybenia, rovnako ako úsilie ich napraviť.
                                                                   [Celý článok]
Téma:  Spoločnosť


Óda Beethovena

Autor: Ján SPIŠIAK

Často volil samotu a ponorenie sa do vlastného vnútra pred potleskom obecenstva. Bol šťastný, keď mohol svoje umenie dávať ďalej, no keď nazrel do charakterov ľudí, pre ktorých väčšinou hrával, odmietol koncertovať a uzavrel sa, pretože za poslanie umenia považoval niečo cennejšie, než je zabávanie spoločnosti. Keď sa raz rozhodol, k hre ho neprimäli žiadne slová ani prehovárania. Iste si tým nezískal veľa priateľov; veď vnútorne silný a pevný človek nemohol byť vítaný, no ako história ukázala, práve to prinútilo jeho nepriateľov ako aj ostatných ľudí, že si začali jeho diela, aj jeho samého vážiť. Kde hral Beethoven – od určitej doby predvádzal svoju hru len výnimočne – tam jeho hudbu ľudia brali vážne a nikto nevyrušoval. Predchádzalo tomu však veľa utrpenia, osamotenia a hľadania vnútornej sily.  Tak ho ľudia stretávali viac na poli a v lese ako v hudobných salónikoch.            [Celý článok]
Téma:  Umenie a kultúra


Pokoj v duši

Druh myšlienok leta nášho života ovplyvňuje nadchádzajúce životné obdobia jesene a zimy. Leto bez snov o lepšom svete strávené v sebaláske a v hýrivom omámení, oberá jeseň nášho života o inšpiráciu a silu a prináša bez ohľadu na nadobudnutý materiálny blahobyt, zimu prežitú v chladnom a prázdnom obydlí s nedostatkom svetla a tepla v duši.
                                                                   [Celý článok]
Téma:  Spoločnosť


Cnosti

Cnosti prichádzajú od Boha. Sú to najušľachtilejšie dary, ktoré Stvoriteľ do ľudského ducha vložil . Preto sú cnosti večné a nemenia sa. Patria ku schopnostiam ducha a sú pre neho tou zverenou „hrivnou“, s ktorou má „hospodáriť“, to znamená, že má využívať svoje schopnosti, aby priniesli požehnanie (úroky).
Človek nebol vybavený hneď hotovými cnosťami, on sám ich musí prebudiť a rozvinúť. Na to potrebuje zase príslušné žiarenia z vesmíru, ktoré mu pri tom pomáhajú .
                                                    [Celý článok]
Téma:  Svetonázor a náboženstvo


Slobodná vôľa

Čo vyvoláva pôsobenie zákonov stvorenia, ktoré sú pre človeka také dôležité? Čo ich uvádza do pohybu ako neviditeľná páka? Činnosť ducha, vlastného človeka, ktorý má svoju vlasť v duchovnej ríši, v „raji“. Táto činnosť vyvoláva niečo, čo je každému známe: cit!
K správnemu vykonávaniu svojej duchovnej činnosti potrebuje však človek ešte niečo veľmi podstatné, aby mohol určovať, čo chce urobiť: slobodnú vôľu!
Slobodná vôľa! Veľmi sporný pojem! A ako sa dá vysvetliť?
                                                   [Celý článok]
Téma:  Duch a duša


Bola Ježišova smrť na kríži naozaj Božím zámerom?

Otázka čitateľa: :
V prvom Petrovom liste sa píše, že Ježiš “na svojom tele vzal naše hriechy na kríž, aby sme zomreli hriechom a boli živí spravodlivosťou“. Ale mohla byť Ježišova smrť na kríži skutočne zámerom Božím? Prečo by mal nevinný nositeľ Pravdy zomrieť, aby nás oslobodil od hriechov?
                                                          [Celý článok]
Téma:  Svetonázor a náboženstvo


Svätiť deň sviatočný

Z doznelých tisícročí: Život Ježiša na Zemi
Za svojho pobytu v Arimatii hovoril Ježiš dlho a dôrazne ľudu. V tom vystúpil jeden z farizejov. Ježiš ho videl prichádzať a uprene sa na neho zadíval. Farizej sa hlboko uklonil a začal si pokrytecky mädliť ruky.
„Už dávno som počul o tvojej múdrosti, Majster. Chcel by si mi odpovedať na niekoľko otázok?“
Tak začínali všetci, Ježiš poznal spôsoby farizejov. Stručne odpovedal: „Pýtaj sa!„.
                                                   [Celý článok]
Téma:  Duch a duša


Nemajú ustanovenia islamu predsa len svoj zmysel?

Otázka čitateľa: Zaoberám sa Mohamedovým učením. Nebolo by navzdory všetkým povrchným výhradám skutočným prínosom pre mravnosť, keby sa ženy zahaľovali? Nemali by sme s ohľadom na zdravie naozaj prestať jesť bravčové mäso? A nie je dobré dodržiavať predpísané doby pre modlitby, aby sme udržovali vzťah ku Stvoriteľovi?
                                                                   [Celý článok]
Téma:  Spoločnosť


Dobročinnosť zo ctižiadostivosti

Otázka: Prednáška "Osud" vyvoláva otázku, ako sa vo spätnom pôsobení prejavuje spravodlivosť u ľudí, ktorí poskytujú veľké dary, avšak nie z citu, ale činia dobročinnosť iba z "módy" alebo aby tým získali "vážnosť".
Odpoveď: Dej je možné jasne prehliadnuť. Prebieha presne v súhlase so zákonmi. Okolie každého človeka je presýtené druhom jeho skutočného cítenia, tvorí teda okolo neho rovnorodú jemnohmotnú vrstvu. Sebaklamy sa pri týchto dejoch samy sebou vylučujú ako neschopné života. Ak teda človek v sebe vypestoval skutočne dobré chcenie, je rovnakého druhu i vrstva ho obklopujúca.
                                                                   [Celý článok]
Téma:  Spoločnosť


Je reinkarnácia zlučiteľná s kresťanskou vierou?

Myšlienka, že je človek sám zodpovedný za svoj osud a že životné podmienky, do ktorých sa rodí, majú svoju príčinu v minulých pozemských životoch, je v zásade ľahko zlučiteľná s kresťanským učením milujúceho Boha. V opačnom prípade by predsa mohol človek viniť Stvoriteľa z nespravodlivosti, pretože nechá ľudí rodiť sa do nerovnakých východzích pomerov.
                                                            [Celý článok]
Téma:  Osud a reinkarnácia


Máš ctiť otca a matku!

Slovo "matka" alebo "otec" by vždy malo prebudiť horúci vrúcny cit, z ktorého pred dušu dôstojne vystúpi obraz v plnej čistote varujúc alebo súhlasiac, ako hviezda udávajúca smer v celom pozemskom bytí!

Toto prikázanie dal Boh ľudstvu. Vyvolalo to ale nesmierne duševné boje. Nejedno dieťa, nejeden dospelý ťažko zápasil, aby najhrubším spôsobom neporušili práve toto prikázanie.

Ako môže dieťa ctiť otca, ktorý sa znižuje na opilca, alebo matku, ktorá svojou náladovosťou, svojím neskrotným temperamentom, nedostatkom sebavýchovy a mnohým iným strpčuje hodiny otcovi i celému domu a úplne znemožňuje, aby zavládla pokojná nálada!

Môže dieťa ctiť rodičov, keď počuje ako si navzájom hrubo nadávajú, klamú sa, alebo sa dokonca bijú? Nejedna manželská scéna urobila deťom z prikázania muky, spôsobila, že jeho plnenie sa stalo nemožným.
                                                    [Celý článok]
Téma:  Výchova a vzdelanie


Prežila som vlastnú smrť

Na operačnú sálu gynekologického oddelenia ma priviezli v bezvedomí. Príčinou môjho kritického stavu bol pokročilý zápal pobrušnice. Vedomie som stratila už niekoľko minút po príjazde do nemocnice; potom si už na nič nespomínam. Náhle som však pocítila, ako ma uchopil mohutný vír.
Hnalo ma to tunelom, na ktorého konci som zbadala neopísateľnú svetelnú žiaru, ktorá sa obyčajnému svetlu nijako nepodobala. Vnímala som jej živú, podmanivú krásu a nevysvetliteľnú milosť, ktorou ma zaplavovala. Počula som nádhernú hudbu, ktorej záchvevy vo mne žijú doteraz. Ako prudký žiar som cítila túžbu nasledovať tento žiarivý obraz, prenikajúci celým mojím vedomím. Takto, v nevýslovnej nádeji som zotrvala v prítomnosti obrazu svetla, ktorý ma svojím upokojujúcim svitom celú obklopoval. Postupne sa mi začal vybavovať môj doterajší život. Ako vo farebnom filme, neuveriteľne živo som pozorovala svoje narodenie, radostné aj smutné okamihy dospievania a začínajúcej
dospelosti..
                                                                     [Celý článok]
Téma:  Smrť a druhý breh


Výskum myšlienok

Viaceré výsledky výskumov potvrdzujú, že myšlienky majú vplyv, s ktorým sa doteraz nepočítalo. Vďaka ich preukázateľnému účinku je teraz jasné, že musia aj samé ako také z niečoho pozostávať, nemôžu byť ničím. Ich pôsobenie je nenápadné, no dostatočne citeľné.
Každý bude iste súhlasiť s tým, že smutné a depresívne myšlienky podobne ako aj myšlienky optimistické a veselé silne ovplyvňujú celkový duševný, psychický i telesný stav človeka. Tu ide predovšetkým o naše vnútro, vonkajší svet akoby nimi ostal nedotknutý. Navyše sa zdá, že myšlienky nášho denného života môžu byť dosť silné na to, aby na nás doliehali i v noci počas spánku. Desivý večerný film alebo vážnejšie pracovné či osobné problémy sa nám neraz premietajú i v snoch.
                                                            [Celý článok]
Téma:  Veda a reč prírody


Poznaním k presvedčeniu

Len ten, kto Kristom zvestované slovo správne prijíma a tak ho v sebe spracováva, tak ho oživuje, že aj navonok sa stáva činom, len ten si zaslúži, aby sa nazýval kresťanom. Pretože kresťana nerobí kresťanom spoločenstvo viery, ale Kristovo Slovo, ak ho človek úplne napĺňa.
                                                          [Celý článok]
Téma:  Svetonázor a náboženstvo


Malé a veľké strachy detí

Keď dieťa plače a prejavuje strach a stres, jeho rodičia často zneistia, hoci ho všemožne opatrujú a chránia. Už v ranom veku dieťaťa sa ukazuje, že je v záujme jeho ďalšieho vývoja, aby sa naučilo zvládať rôzne situácie. Patrí k nim aj prekonávanie strachu. Ako s tým môžu rodičia svojim deťom pomôcť?
Rovnako ako dospelí, aj deti môžu trpieť rôznymi fóbiami, záchvatmi paniky, posttraumatickými poruchami a úzkosťou. S takým veľkým strachom sa dieťa cíti stratené, pretože nedokáže svoje pocity a obavy pomenovať. Strach a fóbie sa prejavujú v správaní dieťaťa, ale jeho okolie to často nedokáže dešifrovať. Pri dlhšom trvaní sa stav stáva chronickým alebo sa začne prejavovať v telesnej rovine, napr. ako nevysvetliteľné bolesti.
                                                            [Celý článok]
Téma:  Osud a reinkarnácia


Bojovník za slobodu, moslim, človek

Pozoruhodný príbeh príkladného života mohamedána v spojení s cudzími kultúrami ukazuje, že ešte pred niekoľkými generáciami bol skutočne možný vývoj, ktorý je dnes nemysliteľný. Bojovník za slobodu Abd-el-Kader bol alžírsky islamský duchovný a národný hrdina, vodca boja proti francúzskej invázii v polovici 19. storočia.
                                                                   [Celý článok]
Téma:  Spoločnosť


Ako sa mám vystríhať zlých myšlienok?

Som si vedomý pôsobenia myšlienok, nedokážem však mať stále len dobré myšlienky. Ako sa môžem zlých myšlienok vyvarovať? Ak začnem bojovať proti myšlienkam a emóciám, ktoré vlastne nechcem, dostávajú sa často ešte viac do popredia.
Človek sa v záujme vlastného vývoja a v zmysle lásky k blížnemu má snažiť, aby svoje myšlienky riadil iba budujúcim, dobrým, podporujúcim smerom, aby teda, ako sa hovorí, “myslel pozitívne“ – hoci je to vo svetle pozitívnej a negatívnej polarity vo stvorení nepresne vyjadrené. To povedie skôr alebo neskôr k zmene jeho vlastného postoja. Stane sa potom pre svojich blížnych príjemnejším spoločníkom a i sám sa bude cítiť lepšie.
                                                                                                         [Celý článok]
Téma:  Človek a svet


Čo prežíva duša počas spánku?

TVýznam, aký snovým prežitiam prikladáme, vo veľkej miere odzrkadľuje náš pohľad na svet a človeka. Pokiaľ niekto verí len na matériu, je pre neho človek iba fyzickým telom, s mozgom ako riadiacim centrom. Pokiaľ však predpokladáme, že my ľudia nie sme len telá, a že naše vnútro je duchovnej povahy, potom by v skutočnosti mohlo ísť o zážitky duše. Tým by otázka „Kde trávime noc?“ získala nový, dôležitý význam.
                                                                     [Celý článok]
Téma:  Smrť a druhý breh


Antonín Dvořák a „osudové“ náhody v jeho živote

Mnohí ľudia, ktorí nechápu svoju cestu životom len ako súhru náhod, ale sa usilujú hlbšie pozorovať životné súvislosti, tušia, že sa za mnohými „náhodnými“ udalosťami v ich živote skrýva hlbší zmysel. Skúmaním svojho života i života svojich blízkych potom dochádzajú k presvedčeniu, že všetky deje vznikajú zákonite a že mnohé malé „nahody“ môžu mať dokonca rozhodujúci význam. Jedným z príkladov je aj život slávneho českého hudobného skladateľa Antonína Dvořáka (1841–1904).
                                                                                          [Celý článok]
Téma:  Umenie a kultúra


Svet Grálue-Časopis

Od 1.4.2015 sme sprístupnili e-Časopis na voľné prezeranie.
Pozrite si všetky čísla Sveta Grálu na svojej obrazovke!
                                                                     [e-Časopis]
 


Žije Kristus medzi nami?

Celý kresťanský svet hovorí o Synovi Božom. Vravia: “ Kristus je medzi nami.“ Klaňajú sa, križujú, velebia i hanobia. A všetko to chcenie ako hrniec plný bublajúcej zmesi dobrého i zlého rozlieva sa vôkol v neutíchajúcom niekoľko storočí zbesilom snažení sa o dosiahnutie práva na večnosť, zásluhou života skrze jeho vyliatu krv.
                                                [Celý príspevok]
Príspevky čitateľov


Lúčenie

Taký prejav emócií som u neho nikdy predtým nevidela. Najprv odmietal hovoriť, potom mi však porozprával o tom, čo zažil počas narkózy. Zazrel moju matku v svetelnom oblúku, mladú a krásnu, ako sa na neho usmieva. Zažil pocit nekonečnej lásky.
                                                                     [Celý článok]
Téma:  Smrť a druhý breh


Smieme byť v živote šťastní?

Vo vnútri nás je niečo, čo vie byť šťastné. A to niečo, to sme my. Nie naše telo, náš rozum, ale my. Vlastný človek, ľudský duch. Náš duch, to jediné skutočne živé v nás sa hlási o svoje právo, a náš rozum o tom nechce nič vedieť. A tak tu blúdime ako opustené deti v temnom lese a občas narazíme na niekoho, kto takisto hľadá cestu domov. A to je veľké šťastie a posila! Zistenie, že nie sme úplne sami, že sme sa nezbláznili.
 [Celý článok]

Téma:  Spoločnosť


Sláva Bohu na výsostiach!

„Sláva na výsostiach Bohu!“ znamená, dávajme Pánovi a Stvoriteľovi, čo mu náleží! On nám venoval dar bytia. Prebudil nás k životu. Smieme sa vyvíjať, aby sme svojím konaním vďačne v jeho zmysle pôsobili, aby bolo svetlo na zemi. V spätnom pôsobení nám chválospevy anjelov sľubujú nebeský mier, ktorý naše srdce tak veľmi potrebuje, aby konečne nastali tie pravé Vianoce!  [Celý článok]

Téma:  Svetonázor a náboženstvo


V zajatí emócií

Keď sa v živote prihodí závažná udalosť, s ktorou človek nepočítal, nechápe ju, zraňuje ho alebo ohrozuje, zažíva jeho duša ťažký otras. Potrebuje čas, aby ho mohla spracovať. Rozpor medzi udalosťou a schopnosťou spracovať ju sa prejaví ako trhlina na duši, a tá potom negatívne ovplyvňuje ďalší život človeka. Vzniká trauma, ktorá zanecháva trvalé stopy. [Celý článok]

Téma:  Duch a duša


Záhradní trpaslíci

Keby sa nám náhle otvorili oči, aby sme mohli vidieť do vnútorného pôsobenia prírody, nevychádzali by sme z údivu a úžasu. Všade v prírode by sme objavili činné sily ako živé bytosti, ktoré horlivo a svedomite spolupôsobia na zrode a zániku v rozsiahlych ríšach prírody.
Všetky tieto malé a veľké prírodné bytosti, ktoré môžeme nazývať aj malí a veľkí bytostní, majú ľudské formy, pretože okrem svojho bytostného jadra ako základného druhu majú v sebe trochu z toho, čo v sebe nosí ako svoje jadro človek: z duchovného, ktoré podmieňuje ľudskú formu.
Keby sme mohli nahliadnuť dôkladnejšie, objavili by sme napokon aj originál záhradného trpaslíka, ktorého približné zobrazenia vo viac alebo menej dobrých vyhotoveniach zdobia mnohé záhrady. [Celý článok]

Téma:  Články Herberta Vollmanna


Energia atómu

Matéria nie je mŕtva, strnulá masa, ale je v neprestajnom, nám neviditeľnom pohybe. Jej stavebné kamene, elementárne častice, sa trvalo pohybujú. Nositeľmi tejto sily, ktorá všetko uvádza do pohybu a všetko udržuje v pohybe, sú nepredstaviteľne malé, a pritom čo do energie obrovské duchovné častice, ktoré sú so svojimi záhalmi „inkarnované do hmotnosti“ a po rozpade matérie, resp. po uvoľnení schránok, sa opäť uvoľnia.
Bytostné sily prírody spolu pomáhajú pri tejto tvorbe atómov formovaním „jednotlivých častíc“ ako protóny a elektróny, ktoré sú potom spájané dohromady a držané pokope magneticky pôsobiacimi duchovnými časticami. Vznikajú jadrá, okolo ktorých krúžia elektróny tak, ako obiehajú planéty okolo slnka.  [Celý článok]

Téma:  Veda a reč prírody


Terapia v hlbinách podvedomia

Človek za svojho života zažil mnohé kritické situácie, s niektorými sa vyrovnal, iné iba potlačil a v podvedomí si ich nesie ako nevybavený konflikt. Dr. Reimar Banis, vďaka dlhoročnému úsiliu, vyvinul novú energeticko-homeopatickú testovaciu a terapeutickú metódu, ktorú nazval „Psychosomatická energetika“. Pomocou nej dokáže s vysokou presnosťou určiť všetky konflikty a traumy človeka, ktoré sú príčinami jeho chorôb, a tie potom lieči pomocou homeopatie. [Celý článok]

Téma:  Zdravie a medicína


Konšpirácie - náhradné náboženstvo

Pristátie Američanov na Mesiaci, Hitler žije v gigantickej jaskyni pod Antarktídou, svet ovládajú zo zákulisia ilumináti, sionisti, Rothschildovci a slobodomurári, AIDS pochádza z tajného laboratória americkej vlády, do kondenzačných stôp za lietadlami sú primiešavané tajomné substancie kvôli manipulácií s počasím a s ľuďmi, s UFO udržiavajú vlády tajné kontakty… a Elvis Presley a Bruce Lee dodnes žijú!  [Celý článok]

Téma:  Spoločnosť


Existuje vedomie po smrti?

Otázka čitateľa: Mám veľký strach zo smrti a zo straty vedomia po smrti. Nemám žiadne spomienky na predchádzajúce životy, a tak si ani neviem predstaviť, že by som sa znova narodil v inom tele. Môže človek o tom skutočne niečo vedieť, alebo si svojou vierou v život po živote či v prevteľovanie iba niečo nahovára?  [Celý článok]

Téma:  Smrť a druhý breh


Keď som bola Annou Frankovou

Anna Franková sa narodila roku 1929 v nemeckej židovskej rodine. Keď mala trinásť rokov, ukryla sa celá jej rodina pred prenasledovaním nacistov v Amsterdame, v zadnom trakte kancelárskej budovy. Krátko predtým začala Anna, citlivé a zjavne talentované dievča, písať svoj svetoznámy „Denník Anny Frankovej“. Väčšina z neho je venovaná životu v stiesnených priestoroch úkrytu, zaznamenávanému vnímavými očami dospievajúceho dievčaťa. Dva roky potom bol úkryt prezradený a všetci jeho obyvatelia boli odvezení do koncentračného tábora. Späť sa vrátil len otec Otto Frank.  [Celý článok]

Téma:  Osud a reinkarnácia


O ľudskej túžbe po slobode

Umelci boli vždy akýmsi obrazom ľudskej spoločnosti. Mali by byť tou najcitlivejšou časťou ľudstva s formujúcou schopnosťou tvorenia. Umelci všetkých dôb vždy túžili po slobode – spoločenskej, i vnútornej, umeleckej.
Plnú slobodu v spoločnosti však dosiahli len niektorí z nich. Často žili v neľahkých podmienkach, takmer živorili, a napriek tomu vytvárali jedno umelecké dielo za druhým. Duchovná formujúca sila tvorenia nie je totiž závislá od pozemského blahobytu alebo chudoby, rovnako ako nemá vnútorná slobodná vôľa veľa spoločného s vôľou viazanou na rozum. Ako má pozemský rozum hľadať cesty slobodnej vôli ducha, tak by hmotné zaistenie malo prispievať k dôstojnému životu umelcov.  [Celý článok]

Téma:  Umenie a kultúra


Všímajte si znamenia

Znameniam prikladali ľudia v minulosti mimoriadny význam. Považovali ich za symbolickú reč stvorenia, ktorou sa človeku prihovárajú vyššie sily. Táto skutočnosť bola dobre známa napríklad starým druidským ale i indiánskym šamanom, ktorí vedeli tieto znamenia v prírode postrehnúť. Príroda bola pre nich otvorenou knihou, v ktorej mohli ľahko čítať posolstvá pre seba i svojich blízkych.
Ak sa dnes pozrieme na postoj ľudí k symbolike a znameniam, uvidíme, že sa situácia zmenila. Väčšina ľudí im neprikladá nijaký zvláštny význam. Mnohé symboly sú skostnatené, prázdne, príliš všeobecné. [Celý článok]

Téma:  Duch a duša


Od strachu k panike

Útok paniky býva nečakaný, prepadá človeka pri nakupovaní, v škole, cez prestávku, v šatni divadla, na trhovisku. Mnohí postihnutí popisujú tento zážitok ako nezachytiteľný útok, čo nasvedčuje tomu, že ide o fyzickú reakciu na nejaký skrytý jemnohmotný proces. Zaujímavý na tejto skutočnosti je aj fakt, že k útokom paniky vo väčšine prípadov nedochádza vo voľnej prírode, ale v spoločnosti.  [Celý článok]

Téma:  Spoločnosť

Zrodenie človeka na zemi

Príchod ľudského ducha do pozemského sveta, teda zrodenie človeka, zahŕňa tri procesy; dva z nich poznáme: plodenie a narodenie. Ale to ešte nestačí, keďže je nevyhnutný ešte tretí proces, aby sa človek na túto zem mohol narodiť: inkarnácia. Tá je vstupom duše - to je ľudský duch so svojimi jemnejšími záhalmi - do vyvíjajúceho sa detského tela. K tomuto vstupu dochádza okolo polovice tehotenstva pri určitej zrelosti. V tomto čase cíti matka blízkosť druhého ducha a prejavujú sa prvé pohyby dieťaťa.
[Celý článok]

Téma:  Osud a reinkarnácia

Čo má zasiahnuť srdce, musí prísť zhora

„Keď večer s úžasom pozorujem oblohu, to more večne vo svojich dráhach obiehajúcich svetelných telies, ktoré ľudia nazývajú slnkami alebo planétami, môj duch sa rozochvieva nad toľko miliónov míľ vzdialenými súhvezdiami až tam kdesi k prapôvodnému zdroju, z ktorého všetko stvorené prúdi a z ktorého večne nové stvorenia povstávajú.
 [Celý článok]

Téma:  Umenie a kultúra


Je tykanie naozaj tak nevinné?

Niektorí sa k nemu prikláňajú s tvrdením, že je moderné a prispieva k uvoľneniu vzťahov, vedie k zblíženiu a zjednodušuje komunikáciu. Iné názory vyjadrujú naopak opatrnosť a odmietajú všeobecné potykanie ako vážny zásah do medziľudských vzťahov, ktoré sa tým veľmi skomplikujú. Zvlášť v pracovných kolektívoch to môže znamenať aj rozvrat kompetencií, čo máva za následok, že veci, ktoré by sa mali riešiť viaznu alebo sa hádžu do „outu“, pretože s nezdravou povoľnosťou sa toleruje aj klesanie latky zodpovednosti.  [Celý článok]

Téma:  Spoločnosť


Brána duše

V ľudskom tele sa nachádzajú početné nervové pletence; z ktorých najznámejší je solarplexus, slnečný pletenec (slnečná pleteň). Často sa mu pripisuje úloha, ktorá prekračuje jeho organické funkcie a zasahuje do oblasti emócií a psychického života. Je to omyl, alebo skutočne existuje súvislosť medzi slnečným pletencom a nehmotnými javmi?
Plexus, čiže nervový pletenec, je v tele človeka miestom kríženia nervových dráh, ktoré sa stretávajú v malých centrálach a spoločne ovplyvňujú riadenie určitých organických funkcií.   [Celý článok]

Téma:  Smrť a druhý breh


Tajomstvo temperamentov

Paradoxne, lekárska veda predlžuje ľudský život. No zároveň o to nástojčivejšie si kladieme otázku, ktorou sa dnešná spoločnosť takmer vôbec nezaoberá. Jej zodpovedanie je pritom zásadným poznatkom pre šťastný a zmysluplný posledný úsek života.
Ľudské telo je schránkou, ktorá slúži na dosiahnutie duchovného uvedomenia človeka. V tomto kontexte majú všetky obdobia nášho života svoj hlbší význam. Jeho základné štyri etapy sa líšia: detstvo – slnečný, bezstarostný život, ktorý zodpovedá sangvinickému temperamentu; túžobná zasnenosť a veľké sny chlapčenského či dievčenského dospievania – to je melancholický temperament. Vek dospelosti so svojou inorodosťou zodpovedá cholerickému temperamentu činu, a čas pokojného rozvažovania v starobe je obdobím flegmatického temperamentu.   [Celý článok]

Téma:  Spoločnosť


Vianoce – sviatky lásky

Opäť po roku u mnohých ľudí precitajú myšlienky hľadajúce zmysel tohto sviatku, jeho význam pre dnešného tzv. moderného človeka. Prečo ho vlastne slávime? V čom spočíva pravá hodnota tohto sviatku? Je to sviatok cirkevný, duchovný alebo občiansky? Zastavme sa na chvíľku: či si nevytvárame z Vianoc iba čisto materialistický sviatok, charakterizovaný najvyššími tržbami obchodníkov? Nevytráca sa kvôli čoraz väčšiemu pozlátku vnútorné posolstvo Vianoc? Hľadáme ho vôbec ešte? [Celý článok]

Téma:  Človek a svet


Rakovina

Vyžarovanie ľudského ducha je dnes v dôsledku prevažujúceho materiálneho, na tento svet zameraného nasmerovania pozemského človeka veľmi oslabené a skalené. Preto je sotva ešte schopné oživujúco pôsobiť na funkcie buniek a orgánov, aby sa dosiahlo "žiarivé zdravie".
Predstavme si teraz, že k tomuto všeobecne oslabenému duchovnému žiareniu sa pridruží aj telesné poškodenie, vyvolané dlhodobo pôsobiacim dráždením buniek jedovatými látkami, potom sa štruktúra molekuly bunky zmení tak, že riadenie buniek je veľmi ochromené. Už nedokážu prijímať správne informácie. Dochádza k poruche riadenia a zásobovanie kyslíkom pozvoľna vypadáva. V dôsledku toho sa bunky dostávajú do stavu kvasenia a tvoria spolu s látkami živného roztoku bez zábran sa zväčšujúci nádor: rakovinový nádor ako posledný stupeň rozsiahleho narušenia duchovného a telesného druhu. [Celý článok]

Téma:  Zdravie a medicína


Kráľovské umenie

Astrológia môže byť životnou pomocou vtedy, keď lepšie pochopíme sami seba, svojich blížnych a predovšetkým spoznáme veľké súvislosti vo vesmíre. Všetko stvorenie podlieha rovnakým – jasným a jednoduchým – zákonom života. Astrológia môže ľuďom v poznaní súvislostí a zákonitostí otvoriť nebo. Pri skúmaní nebeských telies nám dá vytušiť veľkosť stvorenia a jasnosť jeho zákonov, a učí nás tak k úcte, skromnosti a pokore.  [Celý článok]

Téma:  Osud a reinkarnácia


Gnómovia a elfovia Islandu - skrytý národ

Island je známy vďaka jedinečnej kráse svojej krajiny – a tiež tým, že si jeho obyvatelia zachovali živý vzťah k prírodným bytostiam. Presvedčenie o existencii sveta gnómov a elfov vedie dodnes k zvláštnej forme spolupráce: Islanďania sa vyhýbajú stavbám domov alebo ciest na určitých miestach, ktoré patria „skrytému národu“.
Rozprávky a legendy, ktoré pojednávajú o gnómoch, elfoch a iných prírodných bytostiach, nájdeme všade na svete. Ale nikde inde na svete, iba tu na Islande berú tieto bytosti ako realitu, s ktorou je nutné počítať. Podľa jednej štúdie uvádza 5 % Islanďanov, že také bytosti videli a 55 % je presvedčených o ich existencii, alebo ju prinajmenšom považujú za vysoko pravdepodobnú.  [Celý článok]

Téma:  Veda a reč prírody


Zalesnenie Sahary ochladí Zem

Nový „prevratný“ nápad na záchranu klímy zalesnením veľkých púští (Sahara, Austrália) by údajne bolo možné znížiť teplotu vzduchu v týchto regiónoch až o osem stupňov Celzia. Navyše lesy môžu takto absorbovať osem miliárd ton uhlíka ročne. Zároveň by vznikali mraky, ktoré by odrážali slnečné žiarenie späť do vesmíru, čo môže ročne priniesť 700 až 1200 milimetrov zrážok.  [Celý článok]

Téma:  Spoločnosť


Biblia pre mňa nie je dogmou

Pre mňa nie je Biblia dogmou. Naopak, hovorí k nám v zázračných obrazoch. Aby sme sa k nim však prepracovali, na to máme predsa rozum, ktorý smieme a máme používať. Keď sa na Bibliu pozerám týmto spôsobom, môžem zistiť, že Boh nie preto odpúšťa, lebo Ježiš zomrel. To je napokon skutočnosť, ktorú by mi pravdepodobne potvrdil i každý teológ. Už len táto myšlienka je však pre mnohých ortodoxných kresťanov herézou – teda kacírstvom. Boh bol vždy odpúšťajúcim Bohom. Dokonca i v Starom zákone. To sa predsa môže človek dočítať v Biblii. Ježiš túto odpúšťajúcu lásku sprostredkoval tým, že ňou príkladne žil svoj život. No predstava, že Boh potreboval smrť svojho Syna, aby mohol človeku odpustiť, je nelogická a nepochopiteľná.   [Celý článok]

Téma:  Spoločnosť


 
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

Audio